Isolatie

Het belang van isoleren

Begin met isoleren

Isoleren

De Trias Energetica gaat uit van (1) het beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, (2) maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie. En tot slot (3) zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Hoewel over het algemeen bij nieuwbouw of renovatie vaak eerst in installaties wordt gedacht, is de eerste stap uit de Trias Energetica cruciaal: begin met isoleren.

Isoleren hebben we in Nederland over het algemeen wel redelijk onder controle, met dank ook aan het Bouwbesluit. Een Rc-waarde van 4,5 of 6.0 is niet het walhalla, maar een goed begin. Als we praten over Passiefhuis concepten dan is het interessant om naar een Rc-waarde van 8.0 of zelfs naar 10.0 te gaan. In de renovatiesfeer heeft Kingspan reeds een groot aantal woningen opgewaardeerd naar NOM-niveau met een Rc-waarde van 8.0. Bijkomend voordeel is dat installaties op die manier kleiner gedimensioneerd kunnen worden.

Luchtdichtheid

lichtdichtheid

Op een gegeven moment bereik je ook met isoleren een omslagpunt. Dan is het minder interessant om nog meer isolatie toe te gaan passen en gaat juist het thema luchtdichtheid een grotere rol spelen. Hoe zwaarder je isoleert, hoe belangrijker luchtdichtheid gaat worden. Kingspan kan met zijn producten tot een Rc-waarde van 12.0 gaan, afhankelijk van het type product en toepassing. Die hoge isolatiewaarde geldt overigens voor een gevelpaneel. Ook voor toepassing op platte daken is diezelfde isolatiewaarde mogelijk. Voor hellende daken is de maximale Rc-waarde momenteel 8.0.

QuadCore isolatietechnologie

Isoleren en detailleren met Kingspan Geïsoleerde Panelen
Kingspan heeft recent een nieuwe innovatie op het gebied van hardschuim isolatiemateriaal gelanceerd. De QuadCore isolatietechnologie is een door Kingspan zelf ontwikkeld hybride isolatieschuim met kleinere gesloten celstructuur. De Lambdawaarde is met 20% gereduceerd tot 0,0175. Dat betekent dat bij een gelijkblijvende isolatiewaarde een dunner paneel toegepast kan worden. Een betere brandveiligheid, verbeterde milieuprestaties en tot wel 40 jaar garantie zijn inclusief.

Meer over isoleren en detailleren

NL_2017_QuadCore_Maltese_Cross_Handout

QuadCore™ Technology Brochure

Meer weten over onze QuadCoreTM isolatietechnologie? Download hier de brochure.
 

Meer weten over isolatie en isoleren?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250