Passief bouwen

Kingspan Expertise hero image


Passiefhuis

Passiefhuis

Onder passief bouwen verstaat men een (woning)concept met een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting. Daarnaast gelden er ook een aantal eisen ten aanzien van duurzame opwekking en het gebruik van een uitgekiend ventilatiesysteem. Ook gebouwen zoals scholen en kantoren kunnen volgens de principes van passief bouwen gerealiseerd worden.

Ook bij het Passiefhuis concept is het van belang de driestappenstrategie van de Trias Energetica te volgen. De Trias Energetica gaat uit van (1) het beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, (2) maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie. En tot slot (3) zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. De eerste stap is cruciaal; een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting. Het Passiefhuis concept is gericht op het optimaal gebruik maken van passieve zonne-energie, voorzien van goede zonwering en zomernachtventilatie en uitgerust met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Voorwaarden passief bouwen

Een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw heeft een zeer laag energiegebruik, maar is dus niet per definitie energieneutraal. Het gebouw kan een Passiefhuis certificaat krijgen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De maximale energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling, exclusief hulpenergie voor pomp en ventilatoren, bedraagt per m2 gebruiksoppervlakte 15 kWh per jaar. De maximale primaire energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlakte voor ruimteverwarming, koeling, tapwater en elektriciteit (zowel voor de installaties als voor huishoudelijk - ook tv, computer enz. - gebruik) ligt op 120 kWh per jaar. Om voor een Passiefhuis-certificaat in aanmerking te komen, moet tevens een luchtdichtheidsmeting en infraroodcontrole worden uitgevoerd.

De voorwaarden moeten voorkomen dat een hoge interne warmteproductie een belangrijk aandeel heeft in de ruimteverwarming waardoor de woning zuiniger lijkt dan hij in feite is. Ook zonwering is een belangrijk item in het Passiefhuis concept om te voorkomen dat de energie voor koeling hoger uitpakt dan voor verwarming. Voor Passiefhuizen is het rekenmodel PHPP-NL verkrijgbaar waarmee bovenstaande criteria gecontroleerd kunnen worden.

Andere methoden van toekomstbestendig bouwen:

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Gaat u passief bouwen? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250