Nationale Milieudatabase

Nationale Milieudatabase

Kingspan sandwichpanelen in Nationale Milieudatabase

Direct winst behalen in de MPG-berekening

Als eerste in Nederland heeft Kingspan haar QuadCoreTM dak- en gevelpanelen in de Nationale Milieu Database weten op te nemen. Keuze voor deze sandwichpanelen levert directe winst voor de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) berekening die voor nieuwbouw verplicht is naast de EPG.

Om de milieubelasting van een product te bepalen, wordt een LevensCyclus Analyse (LCA) uitgevoerd die berekent welke milieubelasting een materiaal heeft gedurende zijn levensfase. Dit levert een schaduwprijs op die aangeeft welke kosten er gemaakt moeten worden om milieuschade te voorkomen.

Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase (NMD). Deze database wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). LCA’s die zijn opgesteld volgens de Bepalingsmethode (Stichting Bouwkwaliteit, 2017) en  zijn gereviewd door een onafhankelijke reviewer (erkend door SBK) kunnen worden opgenomen in de NMD.

De Nationale Milieudatabase bevat de volgende categorieën data:

  • Categorie 1: merkgebonden en getoetst. Data van een specifieke fabrikant die een LCA heeft laten opstellen en die heeft laten goedkeuren door een onafhankelijke derde partij.
  • Categorie 2: merkongebonden en getoetst. Data van een specifieke branche die een LCA heeft laten opstellen voor een gemiddeld brancheproduct en die LCA heeft laten goedkeuren door een onafhankelijke derde partij.
  • Categorie 3: niet getoetste data. Data is bijvoorbeeld afkomstig uit literatuuronderzoek en niet getoetst door een onafhankelijke derde partij, wel in hoofdlijnen door de Technisch Inhoudelijke Commissie van SBK. Deze generieke data krijgt een toeslag van 30% waarmee de milieubelasting wordt verhoogd.

Kingspan sandwichpanelen in Nationale Milieudatabase

Kingspan sandwichpanelen zijn volgens de hoogste categorie 1 getoetst. Hiermee wordt aan de hoogste datakwaliteit voldaan. De uitkomsten zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database. Door het rekenen met de data van onze QuadCoreTM panelen kan er veel worden gewonnen in de MPG wat een aanzienlijke winst is bij BREEAM projecten.

Bekijk onze sandwichpanelen in de Nationale Milieu Database!
   

Getoetste producten van Kingspan

Naam sandwichpaneel Nationale Milieudatabase
AWP Architectural Wall QuadCoreTM Ja
Evolution QuadCoreTM Ja
RW Trapezoidal QuadCoreTM Ja
SRW Sinusoidal QuadCoreTM Ja
CS Coldstore QuadCoreTM Ja

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over onze milieuprestaties?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250