LCA: Levens Cyclus Analyse

LCA Milieuprestaties Kingspan

LCA's voor Kingpan sandwichpanelen

Wat houdt een LCA in?

Green Earth2
Om de milieubelasting van een product te bepalen, wordt een LevensCyclus Analyse (LCA), uitgevoerd. Een LCA bepaalt d.m.v. een wetenschappelijke methode de milieubelasting van een materiaal gedurende al de levensfases van het product. Oftewel van de winning van de grondstoffen, productie, transport, onderhoud  tot aan de afvalverwerking/recycling van het materiaal. Voor al de fases worden in totaal 11 milieueffecten meegerekend in Nederland.

Voorbeelden hiervan zijn het broeikaseffect (global warming), de ozonlaag aantasting en de uitputting van grondstoffen. Om de producten op milieugebied gemakkelijk te kunnen vergelijken worden de milieueffecten gewogen en daarna opgeteld tot één getal; de schaduwprijs. 
Schaduwprijs is gedefinieerd als: ‘de theoretische schatting van de kosten, die de overheid er voor over heeft om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen’. Een andere term voor de schaduwprijs is de ‘Milieu Kosten Indicator (MKI).
Om de milieubelasting van een product te bepalen, wordt een LevensCyclus Analyse (LCA), uitgevoerd. Een LCA bepaalt d.m.v. een wetenschappelijke methode de milieubelasting van een materiaal gedurende al de levensfases van het product. Oftewel van de winning van de grondstoffen, productie, transport, onderhoud  tot aan de afvalverwerking/recycling van het materiaal. Voor al de fases worden in totaal 11 milieueffecten meegerekend in Nederland.

Voorbeelden hiervan zijn het broeikaseffect (global warming), de ozonlaag aantasting en de uitputting van grondstoffen. Om de producten op milieugebied gemakkelijk te kunnen vergelijken worden de milieueffecten gewogen en daarna opgeteld tot één getal; de schaduwprijs. 

Schaduwprijs is gedefinieerd als: ‘de theoretische schatting van de kosten, die de overheid er voor over heeft om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen’. Een andere term voor de schaduwprijs is de ‘Milieu Kosten Indicator (MKI).

Er zijn strenge richtlijnen voor het opstellen van een LCA. Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat de milieuprestatie van het gebouw moet worden gekwantificeerd via de 'Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (Stichting Bouwkwaliteit, 2017), later genoemd de bepalingsmethode. De bepalingsmethode is gebaseerd op een verdere invulling van de internationale standaarden ISO 14040, ISO 14044 en de EN-15804, deze ISO normen beschrijven de richtlijnen waaraan een LCA moet voldoen.

Deze bepalingsmethode geeft de garantie dat alle uitgevoerde EPD’s (Environmental Product Declarations), die aan deze methode voldoen, op dezelfde wijze zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn de LCA’s onderling op een eerlijke manier met elkaar te vergelijken en kunnen er gebouwberekeningen mee worden uitgevoerd. LCA’s uitgevoerd om later als communicatiemiddel te worden gebruikt dienen te worden gereviewd. Hiermee wordt er gegarandeerd dat de methode van de LCA volledig is en correct is uitgevoerd.
 

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over LCA's en EPD's van Kingspan?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250