Gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen


Beter leven in gezonde binnenklimaat

Beter leven in gezonde binnenklimaat
Energiezuinig en circulair bouwen is momenteel een ‘hot topic’ in de bouw, maar denkene we ook aan een gezond binnenklimaat?. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen in Nederland bijna energieneutraal zijn, maar inmiddels bouwen we ook al energienotanul-woningen en zelfs energiepluswoningen. Ook in de bestaande bouw ligt er een enorme opgave om het energieverbruik terug te dringen.

Maar liefst 66% van alle Nederlanders thuis heeft geen optimale slaapomstandigheden. Dat blijkt uit de jaarlijks uitgevoerde Healthy Homes Barometer naar de houding en het gedrag van Europese burgers ten aanzien van wooncomfort, energieverbruik en milieu impact door adviesbureau Ecofys uit Berlijn en het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer IBP. Een zorgelijk percentage, vooral omdat een goede nachtrust cruciaal is voor voldoende energie en productiviteit overdag. Een slechte nachtrust kan leiden tot een lagere productiviteit en een futloos gevoel.

Voor een gezond binnenklimaat in woningen is een vijftal factoren essentieel volgens de onderzoekers van de Healthy Homes Barometer: goede slaapomstandigheden, voldoende natuurlijk licht, frisse lucht, een comfortabele binnentemperatuur en een gezonde luchtvochtigheid. Nederlandse woningen kampen voornamelijk met een gebrek aan voldoende frisse lucht (24 procent) en teveel vocht (22 procent). Te veel vocht zorgt voor benauwdheid en een bedompte geur, vaak veroorzaakt door een gebrek aan natuurlijke ventilatie en onvoldoende daglicht. Hierdoor ontstaat een risico op vocht gerelateerde ziekten zoals astma, allergieën, hoesten en een piepende ademhaling. In de zomer is daarnaast kans op oververhitting door te hoge binnentemperaturen bij.
 
In andere onderzoeken is al vaak aangetoond dat leerprestaties van leerlingen op school met 15 procent kunnen stijgen door een gezonder binnenklimaat. Daarbij blijkt ook daglichttoetreding een belangrijke rol te spelen. Maar ook de arbeidsprestaties op kantoren en herstel van patiënten in ziekenhuizen wordt bevorderd een gezond binnenklimaat.

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor een goede balans tussen comfort, gezondheid en energiebesparing. Toekomstige eisen voor (Nearly) Zero Energy Buildings moeten een kader bieden dat door ontwerpers en bouwers kan worden gebruikt om gebouwen te ontwerpen en bouwen met een minimale impact op het milieu en een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hierin moeten ambitieuze eisen staan op het gebied van enerzijds energieprestatie en CO2-uitstoot van gebouwen en anderzijds ambitieuze eisen wat betreft binnencomfort, daglicht, geluidsisolatie, thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit en brandveiligheid. Daarnaast ligt de grootste uitdaging natuurlijk in de bestaande bouw.

Gezonde gebouwen maken gezonde mensen

Gezonde binnenklimaat maken gezonde mensen
Een gezond binnenklimaat heeft direct effect op de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim bij bedrijven en het comfort van bewoners. Daarom is er steeds meer aandacht voor goede ventilatie en gezonde bouwmaterialen die het comfort verhogen en de gezondheid bevorderen.

Werknemers die in gezonde, duurzaam gecertificeerde gebouwen werken, zijn niet alleen productiever, ze merken ook thuis de effecten. Ze zijn minder vermoeid na het werk en slapen beter. Dat is de uitkomst van een Amerikaans studie die uitgevoerd werd door onderzoekers van Harvard University. De onderzoekers richtten zich op 10 gebouwen met duurzaamheidlabels en brachten onder andere het effect van licht en thermisch comfort in kaart door de gebruikers lange tijd te volgen. Maar ook op andere plekken in de wereld wordt hier onderzoek naar gedaan. In Nederland onder andere bij Alliander in Duiven en het Stadskantoor in Venlo.

Een gezond binnenklimaat realiseren is echter ook een van de grootste uitdagingen voor bouwers en architecten. Er komt zo veel meer bij kijken dan een goed ontwerp; kennis hebben van installatietechniek, de gebruiker en bouwmaterialen is essentieel. De synergie, waarbij de uitkomst meer oplevert dan de som der delen, bepaalt namelijk op termijn het comfort en de fitheid van gebruikers. Terwijl al in de eerste stadia van het ontwerpproces bewuste afwegingen gemaakt moeten worden. Keuzes die zichzelf overigens riant terugbetalen door minder ziekteverzuim en meer vitaliteit.

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Downloads over duurzaamheid

Whitepaper Duurzaam en esthetisch bouwen

Whitepaper 'Duurzaam en esthetisch bouwen'

Circulair bouwen hoeft niet te betekenen dat er moet worden ingeleverd op het design. Lees er alles over in deze whitepaper.

Maximaal duurzaam met Kingspan Geïsoleerde Panelen

Van duurzame producten en productie tot duurzame rekenwaarden

Wie bouwt voor de toekomst moet ook verder denken dan de gewenste levenscyclus van een gebouw. Handig: het duurzame karakter en de milieu-effecten van onze producten en systemen op een rijtje.

Kunnen wij assisteren bij uw duurzame stappen?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250