EPD: Environmental Product Declaration

EPD: Environmental Product Declaration

EPD's op Kingspan sandwichpanelen

EPD milieuverklaring voor producten

Milieuverklaring voor producten

Om de impact van een product inzichtelijk te maken, stellen Europese bouwwfabrikanten van hun producten Environmental Product Declarations (EPD’s) op. Met een EPD kan de impact van een product op milieu of gezondheid tijdens de gehele levensfase eenvoudig vergeleken worden.

Het belang van inzicht in milieuprestaties van producten en diensten neemt toe. Een EPD is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat transparante en vergelijkbare informatie communiceert over de milieu-impact van producten op de levenscyclus, de LCA (Life Cycle Assessment). Kingspan heeft een groot deel van haar range voorzien van EPD's. 

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een levenscyclusanalyse (LCA) toont de milieuprestaties van de gehele keten van productie duidelijk aan. Het geeft inzicht welke punten op het gebied van innovatie en verduurzaming het meest effectief zijn. Een LCA kan leiden tot lagere milieukosten, meer bewustwording en een verbeterde concurrentiepositie.
    

Nationale Milieudatabase

Het resultaat van de LCA kan worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Daarmee wordt het product beschikbaar in de rekentools en vergroot het de kans dat het product wordt verkozen boven andere producten. EPD gecertificeerde producten kunnen namelijk sterk bijdragen aan de certificering met betrekking tot groen bouwen, zoals BREEAM-NL of LEED. Ook zorgen ze ervoor dat klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen, omdat ze exact weten wat de samenstelling van de producten is. Bovendien kunnen EPD gecertificeerde producten helpen om de milieu-impact van een gebouw te reduceren. Lees meer over LCA

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over LCA's en EPD's van Kingspan?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250