Energieprestatie BENG

Energieprestatie BENG


BENG energieprestatie

bouwen volgens BENG
De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG. BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw.
 
BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. BENG gaat uit van drie indicatoren: (1) maximale energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m2/jaar, (2) het maximaal primaire fossiele energiegebruik in kWh/m2/jaar en (3) het minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).
De BENG-eisen zijn voor nieuwe overheidsgebouwen ingegaan per 1 januari 2019. Voor alle overige nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor beide categorieën, overheids- en niet-overheidsgebouwen, geldt dus dat de BENG-eisen gelden bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Animatiefilm: wat is BENG?

BENG-indicatoren op een rijtje

BENG gaat dus uit van drie indicatoren en maakt in de berekening onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw.
 
1) De maximale energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m2/jaar
De maximale energiebehoefte is de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze eis gaat over het beperken van de energievraag en tegelijkertijd het behoud van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon. Voor de woningbouw wordt rekening gehouden met de posten verwarming en koeling, terwijl in de utiliteitsbouw ook de verlichting wordt meegenomen in de berekening.
 
2) Het maximaal primaire fossiele energiegebruik in kWh/m2/jaar
Onder primaire fossiele energiegebruik wordt verstaan de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.
 
3) het minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%)
De voorgenomen BENG-eisen luiden als volgt. Voor de woningbouw bedraagt de energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2/jaar, het primaire fossiele energiegebruik maximaal 25 kWh/m2/jaar en het aandeel hernieuwbare energie minimaal 50%. Voor de utiliteitsbouw geldt een energiebehoefte van maximaal 50 kWh/m2/jaar, maximaal  25 kWh/m2/jaar primaire fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie eveneens minimaal 50%.

BENG- per gebouwfunctie

Elke gebouwfunctie heeft eigen BENG-eisen. Onderstaande tabel toont de voorlopige BENG-eisen (2015, NEN 7120):
 

Gebouwfunctie 1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr
2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
3 - Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen 25 25 50
Utiliteitsgebouwen 50 25 50
Onderwijsgebouwen 50 60 50
Gezondheidszorggebouwen 65 120 50

Andere methoden van toekomstbestendig bouwen:

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Is uw project al BENG-proof? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250