Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen met Kingspan


Energieneutraal: van EPC naar BENG

Kingspan Energy Services_Spotlight Image_KE_Aus
Energieneutraal bouwen is waar naar gestreefd wordt. Nieuwbouwwoningen moeten standaard al voldoen aan strenge eisen. Nog niet alle nieuwbouwwoningen voldoen hieraan, maar dat gaat veranderen. Vanaf 2020 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan BENG. Overheidsgebouwen moeten al vanaf 2019 aan deze eisen voldoen. De Rijksoverheid streeft ernaar om in 2050 heel gebouwd Nederland energieneutraal te laten functioneren volgens de Europese richtlijnen (EPDB) voor energieneutrale gebouwen.
 
Onder een energieneutraal gebouw wordt een gebouw verstaan dat een zeer lage hoeveelheid energie vereist, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. Ofwel een gebouw dat net zoveel energie opwerkt (op en duurzame manier) als het verbruikt en nodig is voor het verwarmen en/of koelen van de woning, alsmede het gebruikersgebonden energieverbruik. Een energieneutraal gebouw heeft op jaarbasis per saldo een totaal energieverbruik van precies nul, uitgaande van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland. Het betreft alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning of het gebouw zichtbaar worden. Het gaat dus om het totaal van het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik minus de opbrengst van lokale duurzame bronnen. Energieneutraal in deze betekenis komt overeen met het begrip Nul op de Meter.
 
Energieneutrale woningen zijn dus geen toekomstmuziek, ze bestaan al. Ook steeds meer woningeigenaren laten hun bestaande woning verbouwen tot energieneutraal huis. Daarbij gaat het niet alleen om relatief nieuwe huizen: ook oudere woningen kunnen energieneutraal gemaakt worden. De beste resultaten worden behaald met een goede isolatie voor dak en gevel.
 

Andere methoden van toekomstbestendig bouwen:

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Energieneutraal bouwen? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250