Declaration of Performance (DoP)

Declaration of Performance


Declaration of Performance (DoP)

Declaration of Performance (DoP)

De toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) is sinds 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt een Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

De DoP vormt het bewijs dat het bepaalde product voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De verklaring kan zowel digitaal als op papier bij de CE-markering aan de klant worden geleverd. Ook is het mogelijk de DoP op de website te plaatsen. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producentaansprakelijkheid.

Fundamentele eisen

De prestaties in de DoP hebben betrekking op de essentiële kenmerken die vallen onder de fundamentele eisen voor bouwwerken. Denk aan zaken als de mechanische weerstand en stabiliteit, de brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, maar ook veiligheid, toegankelijkheid bij gebruik, bescherming tegen geluidshinder, energiebesparing en warmtebehoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.

Alleen fabrikanten van producten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn verplicht om een CE-markering op hun product aan te brengen en een DoP op te stellen. Voor fabrikanten van producten die niet onder een Europese geharmoniseerde norm vallen geldt die verplichting niet, ze kunnen wel vrijwillig kiezen voor de CE-markering op hun product

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over onze DOP en CE-markeringen?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250