BREEAM-NL credits scoren met Kingspan sandwichpanelen

BREEAM credits met Kingspan Geïsoleerde Panelen


Wat houdt BREEAM in?

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie en enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

BREEAM-NL credits met Kingspan sandwichpanelen

Kingspan sandwichpanelen kunnen significant bijdragen aan hogere scores bij BREEAM-certificering. 

Onderwerp Uitleg
MAN 3: Milieu-impact bouwplaats Door het gebruik van een 88mm AWP QuadCore® is minder transport nodig in vergelijking met de 100mm PIR-isolatiekern, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor de 115mm RW QuadCore® ten opzichte van een RW 137mm PIR.
MAN 11: Onderhoudsgemak Door de lage onderhoudsfrequentie van de sandwichpanelen is het gebouw gedurende de gehele levenscyclus op een eenvoudige wijze worden onderhouden. Lees hier de richtlijnen met betrekking tot onderhoud.
HEA 1: Daglichttoetreding Onze Day-Lite polycarbonaat systemen zijn de meest effectieve daglichtoplossingen voor de toetreding van natuurlijk licht in gebouwen.
ENE 1: CO2-emissiereductie Onze maximale Rc-waarde is 11,70, waardoor wij positief bij kunnen dragen aan de isolatiewaarden van de gebouwschil. Dit resulteert in een energiezuiniger gebouw en een lagere CO2-emissie. 
ENE 5: Toepassing hernieuwbare energie Er kunnen zonnepanelen geplaatst worden op al onze panelen.  
ENE 7a: Energiezuinige koel- en vriesopslag Bij koelcellen met een temperatuur tussen +12 en -10 graden Celcius dient een R-waarde te worden behaald van ten minste 6,20m2.K/W. Bij vriezen, waarbij het minimaal -10 graden Celcius is, dient een R-waarde te worden behaald van ten minste 10,50m2.K/W. Onze panelen kunnen voldoen aan de bovengenoemde eisen.
ENE 26: Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil De geisoleerde panelen kunnen een qv;10-waarde <0,02dm3/s/m behalen, waardoor wij passief kunnen bouwen. Daarnaast hebben wij veel ervaring met thermografische onderzoeken en luchtdoorlatendheidsmetingen, waardoor wij u kunnen voorzien van het beste advies. 
MAT 1: Bouwmaterialen Voor onze panelen met QuadCore-isolatiekern is een LCA opgesteld. De resultaten van de AWP, Evolution, RW, SRW en Coldstore sandwichpanelen staan in de Nationale Mileu Database, waardoor deze panelen kunnen worden toegepast in mileuprestatie-berekeningen.
MAT 5: Onderbouwde herkomst van materialen Onze panelen zijn gecertificeerd conform BES 6001, een certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen. Wij hebben het niveau Very Good behaald, waardoor wij voldoen aan Tier Level 1. 

Andere keurmerken en labels

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

Daarnaast is er een European Product Declaration (EPD) voorzien op een aanzienlijke range Kingspan sandwichpanelen. Tevens heben de Kingspan geïsoleerde sandwichpanelen AWP gevelpaneel, RW dakpaneel en SRW dakpaneel een DUBOkeur®. Tot slot zijn wij ISO 14001 gecertificeerd, de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor milieumanagementsystemen. 

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over onze milieuprestaties?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250