BREEAM-NL

BREEAM-NL credits met Kingspan sandwichpanelen

BREEAM-NL credits scoren met Kingspan sandwichpanelen

Wat houdt BREEAM in?

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie en enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Beoordelingsmethode BREEAM-NL

De beoordelingsmethode van BREEAM-NL omvat vier verschillende keurmerken.

  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen.
  • BREEAM-NL In-Use beoordeelt op zijn beurt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.
  • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een gebiedsontwikkeling.
  • BREEAM-NL Sloop en Demontage beoordeelt de duurzaamheid van sloopprojecten.
Gebouwen die niet in deze categorieën vallen, kunnen met een maatwerktraject worden beoordeeld: BREEAM-NL Bespoke. De BREEAM-NL totaalscore is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën en varieert van Pass, Good, Very Good, Excellent en Outsanding.

BREEAM-NL credits met Kingspan sandwichpanelen

Kingspan sandwichpanelen kunnen significant bijdragen aan hogere scores bij BREEAM-certificering. Er worden extra BREEAM-credits toegekend bij toepassing van Kingspan producten met Kingspan PIR-isolatie, maar nog meer indien wordt gekozen voor sandwichpanelen met QuadCoreTM isolatie. Daarnaast is er een European Product Declaration (EPD) voorzien op een aanzienlijke range Kingspan sandwichpanelen.

Andere keurmerken en labels

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Meer weten over onze milieuprestaties?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250