Lixano_26_Benchmark_DW_Matrix_DE

Remontabel bouwen en ontwerpen

Toekomstbestendig en remontabel

Circulair en duurzaam bouwen is het meest gebaat bij toekomstbestendig en remontabel bouwen. Een toekomstbestendig gebouw is eenvoudig aan te passen aan veranderende gebruikswensen of functies. En remontabel bouwen maakt het verplaatsen, veranderen of hergebruiken van bouwdelen veel eenvoudiger. In feite gelden hierbij nog steeds de principes van het voormalige overheidsprogramma Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD).

IFD bouwen

Remontabel bouwen met BENCHMARK Matrix

Industrieel bouwen en denken over flexibiliteit dateren al uit de jaren ’60. Veel van de aspecten van circulair bouwen hebben te maken met IFD. De vraag naar flexibele bouwsystemen komt voort uit de wens om kopers- en gebruikerswensen tot in een laat stadium in het ontwerp en de uitvoering te kunnen verwerken. Daarnaast is er de behoefte om - ondanks vele individuele keuzemogelijkheden - een hoog bouwtempo te halen en de prijs beheersbaar te houden. Tot slot biedt IFD mogelijkheden om in de gebruiksfase eenvoudig wijzigingen aan te brengen. Bijvoorbeeld door een verandering van de gezinssamenstelling of verandering van functie van een gebouw.

Maar IFD biedt ook de mogelijkheid om bouwdelen eenvoudig te verwijderen en elders her te gebruiken. De optimale vorm van circulair bouwen dus. De huidige opkomst van industrieel bouwen met prefab bouwdelen biedt grote kansen voor flexibel en circulair bouwen. Bouwen wordt assembleren, waarbij het bouwbedrijf op de bouwplaats vooral de aansluitingen tussen alle bouwdelen goed moet kunnen beheersen. IFD bouwen richt zich dan ook niet alleen op het fysieke gebouw, maar ook het bouwproces en de organisatie daar omheen.

Meer over circulariteit

Wordt uw project al circulair? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250