Casestudy's van echte branden

Casestudy Audi


Een van de meest overtuigende argumenten voor het gebruik van door verzekeraars gecertificeerde Kingspan-sandwichpanelen met PIR-kern is de manier waarop deze reageren bij brand in geval van een daadwerkelijke gebouwbrand. Onafhankelijk onderzochte casestudy's van concrete branden hebben de prestaties van de PIR sandwichpanelen bewezen. Onderstaande casestudy's behandelen de prestaties van verschillende Kingspan PIR-sandwichpaneel systemen in verschillende toepassingen, inclusief brandstichting aan de buitenzijde van een gebouw. In alle gevallen is geconstateerd dat de panelen met PIR-kern zeer goed hebben gepresteerd, en zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat deze hebben bijgedragen aan de branduitbreiding.
Audi

Audi: direct weer geopend

In oktober 2014 is er ‘s nachts een brand ontstaan door brandstichting. Kingspan KS1000 AWP sandwichpanelen hebben een branddoorslag van buiten naar binnen voorkomen en doordat er geen schade aan de binnenzijde was, kon het pand direct de volgende dag weer open en was de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Het was een kwestie van afvoeren van de verbrande auto’s en op een gepast moment zijn de beschadigde panelen vervangen.
Kootwijkerbroek brand

Kootwijkerbroek

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 april 2016 is er een brand ontstaan in een leger dumpstore in Kootwijkerbroek. De brand is naar verloop uitslaand geworden door het instorten van het dak. Het pand was opgebouwd uit 3 compartimenten waarbij 1 groot compartiment gescheiden was middels een 2 uurs brandwand en een gescheiden staalconstructie. Deze brand heeft vooral goede leermomenten meegebracht op detailleringen in wand en dak ter plaatse van de brandwand. Hierbij liepen de Kingspan KS1000 AWP panelen door voor de brandwand langs, waarbij er ondanks een zeer heftige brand geen brandvoortplanting in de panelen zichtbaar was en dus de compartimentering naar het belendende compartiment gewaarborgd bleef.
Bestand tegen brandoverslag

Bestand tegen brandoverslag

De resultaten van dit onafhankelijke onderzoek bewijzen dat de PIR-isolatiekern van het Kingspan KS1000 RW dakpaneel voldoende bestand is tegen brandoverslag via uitbreiding in het kernmateriaal. Hierdoor kon branduitbreiding naar het naastliggende bedrijf worden voorkomen. Er is in dit geval voldaan aan de functionele vereisten van de bouwverordeningen in Groot Brittannië (voorschrift B3) zonder een 300 mm brede strip onbrandbaar materiaal (van klasse A1 of A2) te gebruiken op het grensvlak tussen de panelen en de brandscheidende wand.
Geen brandvoortplanting

Geen brandvoortplanting

De gecertificeerde PIR-isolatiekern vormt een koolstoflaag onder invloed van vuur. De afbeelding toont dat de isolerende kern de brandvoortplanting en dus de brandoverslag aan de andere kant heeft voorkomen. Bekijk ook de wetenschappelijke paper van Tenos waarom onze PIR-isolatiekern deze goede prestaties behaalt; ook in vergelijk met andere isolatiematerialen (Interflamm 2013, Tenos).

Algemene conclusies brandonderzoek

Uit onafhankelijk brandonderzoek naar branden in Europa, waarbij het brandonderzoek is gedaan door het toonaangevende wereldwijd erkende adviesbureau Tenos, is gebleken dat Kingspan sandwichpanelen met PIR-isolatiekern zeer goed presteren zonder aantoonbare bijdrage aan de branduitbreiding en de verspreiding ervan. De algemene conclusies luiden:
- De PIR-isolatiekern verkoolt in de onmiddellijke nabijheid van vuur.
- Brand wordt niet verspreid binnen de isolatiekern.
- PIR sandwichpanelen vertonen geen significante verkoling buiten het gebied van de brandhaard.
- De inhoud van het gebouw heeft een dominante invloed op de intensiteit van de brand – de hevigheid van de brand wordt niet significant beïnvloed door sandwichpanelen.
- Er is geen indicatie dat sandwichpanelen van Kingspan het risico van de branduitbreiding verhogen.
Meer informatie is te vinden in de brochure 'Not all insulation is the same' (Engelstalig).

Not all insulation is the same

Not All Insulation is the Same...

Overzicht van de brandtesten die uitgevoerd zijn ten behoeve van certificering van Kingspan sandwichpanelen en diverse casestudy's van echte branden en de prestaties van de Kingspan sandwichpanelen

Meer over brandveiligheid

Hoe brandveilig wordt uw gebouw? Laat u goed adviseren!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250