Brandveiligheid van sandwichpanelen

Brandveiligheid van sandwichpanelen


Kingspan vervult een bijzondere rol in de Europese toelevering aan de bouw. Kingspan is een van de weinige leveranciers van dunne staalplaatproducten, die geen onderdeel vormt van de "downstream operation" van een van de grote staalproducenten.
 
Tel daarbij op dat de oorsprong van het bedrijf ligt in de schuimtechnologie dan is daarmee grotendeels verklaard de "fixatie" van Kingspan op de schijnbaar onmogelijke combinatie van brandwerendheid cq. onbrandbaarheid en kunststofschuimen.
 
Kingspan heeft de laatste jaren, mede onder druk van de toenemende brandwerendheidseisen fors geïnvesteerd in product- en procesontwikkeling en heeft op het gebied van brandveilige kunststofschuimen geweldige doorbraken op haar naam. Met de resultaten van de deze nog onverminderd doorgaande productontwikkeling heeft de Nederlandse verkooporganisatie een range producten samengesteld, nauwkeurig toegesneden op de zeer specifieke Nederlandse bouwregelgeving. Dit concept is begin 2003 onder de naam Kingspan FIREsafe® Solutions gelanceerd op de Nederlandse markt, ongeveer gelijktijdig met het van kracht worden van het vernieuwde Bouwbesluit 2003.
 
In ons assortiment zijn sandwichpanelen opgenomen met FM Approval van FM Global.

Kingspan PIR en QuadCore vs. standaard PUR

Kingspan neemt het aspect brandveiligheid uiterst serieus. Alle producten zijn dan ook uitgebreid getest om te garanderen dat ze niet alleen voldoen aan de wettelijke normen, maar in de meeste gevallen zelfs beter zijn dan wat wettelijk is bepaald. Bekijk de video over een brandtest tussen Kingspan QuadCore, Kingspan PIR en reguliere (merkloze) PUR >
Not all insulation is the same

Not All Insulation is the Same...

Overzicht van de brandtesten die uitgevoerd zijn ten behoeve van certificering van Kingspan sandwichpanelen en diverse casestudy's van echte branden en de prestaties van de Kingspan sandwichpanelen

Lees meer over brandveiligheid

Hoe brandveilig wordt uw gebouw? Laat u goed adviseren!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250