Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk

29 oktober 2016 Kingspan Geïsoleerde Panelen
Fire Seminar 2016

Dat is de uitkomst van het gezamenlijke debat tijdens het Fire Seminar dat donderdag 29 oktober jl. werd gehouden. Een tal van sprekers gaf zijn visie vanuit eigen achtergrond. De bezoekers reageerden alert en direct tijdens de publieksdiscussies. Een verslag van een bijzonder geslaagde dag.
 

Duurzaamheid

Eerst even helder: Waarom duurzaamheid? Waar doen we dat ook al weer voor? Klimatoloog en meteoroloog Reinier van den Berg inspireert de zaal en verhaalt over de gevolgen van klimaatverandering; superstormen, overstromingen, afname van poolijs, natuurbranden en woestijnvorming. Hij wijst erop dat alle bekende kolen, olie en gasvoorraden qua energie gelijk staan aan 20 dagen energie van de zon!
 

Duurzaam bouwen

Gert-Jan van Beijnum, adviseur bij het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie), gaat hier verder op door. Hij benoemt het grote aandeel in milieulast van de gebouwde omgeving en hoe dit is onderverdeeld in energiegebruik, grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, transport en afval. Duurzaam bouwen omvat volgens het NIBE principe:

  • Energiezuinig/neutraal bouwen
  • Lage milieulast voor materialen
  • Spaarzaam omgaan met water
  • Adaptief bouwen
  • Ecologie
  • Transport
  • Sociale duurzaamheid

Belangrijk in zijn boodschap was onder andere dat er materialen zijn die duurzaam bouwen mogelijk maken, maar die zelf wél gebruik maken van zeldzame grondstoffen (PV-cellen, windmolens, accu’s). Milieu-impact dient daarom door middel van een LCA (levenscyclusanalyse) te worden gemeten.
 

BREEAM-NL

Tijdens de presentatie van DGBC-er Guido Slokkers kantelt het onderwerp langzaam van duurzaamheid naar brandveiligheid. Guido licht eerst het certificeringsmodel van BREEAM-NL volledig toe, waarna uitgebreid wordt ingegaan op het onderwerp brandveiligheid binnen BREEAM-NL. Momenteel komt brandveiligheid marginaal aan bod binnen ‘Nieuwbouw’ en ‘Renovatie’ en iets uitgebreider met betrekking tot het keurmerk ‘In-Use’. Om BREEAM-NL als certificeringsmodel hanteerbaar te houden én omdat de belangrijkste aspecten aangaande brandveiligheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit, is door de vormgevers van BREEAM-NL indertijd besloten het bij deze enkele referenties naar brandveiligheid te laten.
 

Duurzame en brandveilige gebouwschil

Pieter Snelder, commercieel directeur van Kingspan Geïsoleerde Panelen, licht in zijn presentatie de huidige duurzaamheidstrends in de industrie toe. Hij benadrukt dat een hogere isolatiewaarde bij Kingspan niet automatisch dikker isolatiemateriaal betekent; innovatie garandeert vernieuwende materialen met een lage milieu-impact en uitstekende thermische prestaties. Daarnaast maakt hij duidelijk dat brandveiligheid geen eenvoudige wetenschap is. Zo worden verschillende begrippen (reactie bij brand en brandweerstand) regelmatig verward en liggen prestaties van verschillende kunststof isolatieschuimen vaak ver uit elkaar. De isolatiematerialen van Kingspan, onder andere PIR en IPN QuadCore sandwichpanelen en Kooltherm® en ThermaTM isolatiematerialen verkolen beiden bij brand waarbij de verkoolde buitenlaag de kern van het isolatiemateriaal beschermt tegen de vlammen. Hierdoor wordt ook verspreiding van de brand binnen de constructie tegen gegaan.
 

Nieuw bouwen of duurzaam renoveren

En wat prefereert de verzekeraar? Duurzame nieuwbouw of een duurzame renovatie? Volgens Jurjen Burghgraef, risico-deskundige bij Burghgraef van Tiel & Partners, maakt het de verzekeraar niet uit; de gebouweigenaar wordt vrijgelaten in zijn keuze. De premie wordt simpelweg achteraf vastgesteld op basis van risicofactoren. Duurzaamheid is dus geen belangrijke onderwerp voor acceptatie; volgens verschillende vertegenwoordigers vanuit de verzekeringswereld is integratie van het thema duurzaamheid in polissen meer een taak van het Verbond van Verzekeraars. In samenspraak met het publiek wordt wel geconcludeerd dat er zeer veel te winnen valt wanneer verzekeraars in het begin van het bouwproces al betrokken worden in het overleg.
 

Heeft energie efficiëntie invloed op de brandveiligheid?

Ruben Burink, student aan het Saxion, deed het afgelopen half jaar onderzoek naar het brandgedrag/-verloop in traditionele woningen versus luchtdichte woningen. Tijdens het Fire Seminar presenteerde hij zijn onderzoeksresultaten. Luchtdichtheid blijkt een belangrijke parameter bij brandontwikkeling. Theoretisch zou een brand snel moeten smoren door het gebrek aan zuurstoftoevoer. Maar hoe lang ‘overleeft’ de brand op de aanwezige hoeveelheid zuurstof? Het gevaar van een smorende brand is een back-draft bij het openen van een deur of raam bij bluswerkzaamheden. Ook kunnen, bij ontbreken van ventilatie en dus gebrek aan rookafvoer, rookgasexplosies plaatsvinden. Brandweer Nederland adviseert woningsprinklers in passiefhuizen als zeer effectieve, maar wellicht enigszins kostbare, risicominimalisering. Daarnaast dient nog veel onderzocht, geoefend en voorgelicht te worden onder brandweerlieden. De aanbevelingen van Ruben na aanleiding van dit initiële onderzoek is dat de factor ventilatie niet is meegenomen maar in de praktijk wel een belangrijke rol zal spelen en dus verder onderzoek zal moeten plaatsvinden.
 

Invloed van gebruiksgedrag

Afsluiter van de dag Charles Meijer van Brandweer Nederland gaat in op de invloed van het gedrag van gebruikers op zowel brandveiligheid en duurzaamheid. Er zijn zoveel actoren die invloed hebben op deze onderwerpen (aannemers en onderaannemers, eigenaars en (latere) gebruikers, veroudering en veranderd gebruik, omgeving, maatschappij etc.) dat het heel moeilijk is met al deze zaken rekening te houden tijdens het bouwproces. Iedere betrokkene, ook de eindgebruiker, heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en dient keuzes te blijven maken in het belang van de brandveiligheid en duurzaamheid van het gebouw!
 

Duurzaamheid en brandveiligheid; vriend of vijand?

Tijdens de publieksdiscussies kwam het Fire Seminar tot de slotsom dat je zonder een brandveilig gebouw géén duurzaam gebouw hebt. Duurzaamheid en brandveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
 
Ga voor meer informatie naar www.fireseminar.nl.

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.