Kingspan behoudt positie op de 'Climate A'-lijst van CDP

1 november 2017 Kingspan TEK
Kingspan Climate A lijst CPD
  • Kingspan heeft voor de derde keer een plekje veroverd tussen de 106 internationale vermeldingen op de A-lijst.
  • De onderneming ligt met 57% in 2016 op schema om in 2020 100% Net Zero Energy te bereiken.
  • CEO roept bedrijven op om meer werk te maken van broeikasgasemissies

 
Kingspan komt voor het derde jaar op rij voor op de 'Climate A'-lijst van het CDP, de internationale non-profitorganisatie die de milieueffecten berekent van duizenden bedrijven wereldwijd. Kingspan staat op de lijst met 106 bedrijven vermeld tussen namen als Unilever, Microsoft en Toyota.
 
De positie op de A-lijst is een erkenning van de inspanningen die Kingspan in het afgelopen jaar heeft geleverd om emissies te verminderen, klimaatrisico's te beperken en een koolstofarme economie te ontwikkelen. Het totale energieverbruik van Kingspan bestond in 2016 voor 57% uit hernieuwbare energie en het bedrijf is daarmee halverwege het gestelde doel van Net Zero Energy (NZE) in 2020. De producten van Kingspan hebben klanten de afgelopen vijf jaar geholpen bij het verminderen van hun jaarlijkse energieverbruik met meer dan 600 miljoen megawattuur, vergelijkbaar met meer dan 372 miljoen vaten olie.
 
De bouwsector draagt wereldwijd jaarlijks 30% bij aan de broeikasgasemissies en is verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik. Tenzij door overheden en het bedrijfsleven meer maatregelen worden genomen, zullen volgens het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) de broeikasgasemissies de komende 20 jaar verdubbelen.

Gene Murtagh, CEO bij Kingspan:

Dit is de derde keer dat we op de A-lijst van CDP voorkomen en ik ben er bijzonder trots op dat wij een van de twee Ierse bedrijven zijn die aan dit hoge niveau voldoen. Ons streven om in 2020 Net Zero Energy te bereiken, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze verminderde impact op het milieu. Uit onze huidige resultaten blijkt duidelijk dat energiebesparing, het terugdringen van koolstofemissies en opwekken van hernieuwbare energie haalbare zaken zijn voor onze eigen locaties. Hierbij wordt dikwijls gebruikgemaakt van onze eigen producten en oplossingen. De bouwsector draagt wereldwijd jaarlijks circa 30% bij aan de broeikasgasemissies en speelt derhalve een belangrijke rol bij het ondersteunen van landen die de doelen willen behalen die vorig jaar in Parijs zijn afgesproken.
Paul Simpson, CEO bij CDP:
Felicitaties voor iedereen die dit jaar op de Climate A-lijst wordt genoemd. Het is bijzonder inspirerend om te zien dat er door zo velen enorm hard wordt gewerkt om de risico's van klimaatverandering te beperken en dat de kansen worden gegrepen die gepaard gaan met de overgang naar een duurzame economie. We hebben een omslagpunt bereikt als het gaat om milieumaatregelen en bedrijven spelen een essentiële rol bij die veranderingen.
In een rapport dat is opgesteld op verzoek van 827 investeerders die $100 biljoen assets onder beheer vertegenwoordigen, worden duizenden bedrijven onafhankelijk beoordeeld volgens criteria van het CDP. Van de bedrijven die gegevens indienen, komt slechts 5% op de Climate A-lijst terecht. Deze bedrijven worden erkend voor de inspanningen die zij het afgelopen verslagjaar hebben geleverd om emissies te verminderen en klimaatveranderingen te beperken.
 
Kingspan heeft een drievoudige aanpak ingevoerd om de energievoetafdruk van het bedrijf te verlagen:
 
  • Meer energie besparen: de energiebesparingsmaatregelen die door Kingspan zijn ingevoerd, hebben de totale verlichtings- en verwarmingskosten van het bedrijf met meer dan 30% verlaagd en tot een bijna viervoudige verlaging van de koolstofintensiteitsniveaus geleid. Het gebruik van producten van Kingspan zelf, zoals hoogwaardige isolatie, dakverlichting en leds, heeft een sleutelrol gespeeld bij het verwezenlijken van deze besparingen.
 
  • Meer hernieuwbare energie opwekken: de opwekking van hernieuwbare energie op locatie door Kingspan is gestegen van 6,6 GWh in 2012 naar maar liefst 32,2 GWh in 2016 door het gebruik van zonne-, wind- en biomassatechnologie. Het opwekken van energie op verschillende locaties wereldwijd voorziet momenteel in 7,6% van het totale energieverbruik van het bedrijf, en er worden momenteel meer projecten opgezet. In 2015 is in de faciliteit van Kingspan in Portadown bijvoorbeeld de grootste installatie van fotovoltaïsche zonnedakpanelen in Ierland gebouwd, die 30% van de energiebehoeften van de fabriek opwekt. Kingspan gebruikt een eigen zonnepaneel en technologie voor windturbines om zelf beter energie te kunnen opwekken.
 
  • Meer hernieuwbare energie inkopen: Kingspan heeft stappen gezet om te garanderen dat waar geen hernieuwbare energie op locatie kan worden opgewekt, deze van volledig gecertificeerde bronnen wordt ingekocht. In 2016 werd alle elektriciteit die werd gebruikt op productielocaties in Noord-Amerika bij gecertificeerde hernieuwbare bronnen ingekocht. Wereldwijd gebruikte de Groep in 2016 164,2 GWh hernieuwbare elektriciteit, bijna zes keer zo veel als in 2011 (en equivalent aan het niet opstoken van 55 miljoen ton kolen).
De Climate A-lijst en een volledig overzicht van bedrijfsresultaten zijn beschikbaar op de website van CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017
 

Neem contact met ons op