Het duurzame huis van de toekomst

18 september 2018 Kingspan TEK

Legt nadruk op de schil

Studio

De energiezuinige, duurzame woning van de toekomst is vooral zeer goed geïsoleerd, met een hoge Rc-waarde in de schil en een hoge luchtdichtheid. In die woning volstaan kleine en eenvoudige installaties. Die hoogwaardige schil beperkt het energieverbruik, maar is ook goed voor de gezondheid en het comfort van de bewoners. De drie deskundige sprekers van het webinar ‘Het duurzame huis van de toekomst’ waren het daarover volstrekt met elkaar eens.

Directeur Carl-peter Goossen van Bouwnext, Bert Schlüter van Hectar Funderingstechniek en Mark Kooijman van Kingspan TEK bogen zich in dit webinar over de woningbouw van de toekomst. De nieuwe BENG-eisen vielen bij de drie sprekers in goede aarde, al mag de eis voor primair energieverbruik liever nog wat strakker. Carl-peter Goossen pleitte voor een norm van 15 kWh per m2 per jaar. Dat is volgens hem het meest gunstige in het kader van Total Cost of Ownership, waarin zowel naar investering als exploitatie wordt gekeken. In de grafiek die hij daarbij toonde, stond dat optimum echter aangegeven bij 20 – 25 kWh, merkte een kijker terecht op. “Maar die lijn zal steeds verder verschuiven. Dat zagen we ook bij elk stapje in de EPC”, verklaarde Goossen zijn keuze.

Afbeelding webinar
Temperatuurverschil
Belangrijk argument voor die betere schil is ook het comfort en de gezondheid van de bewoner. Het verschil tussen binnentemperatuur en de temperatuur van oppervlakken in de schil mag maximaal 4,2 °C zijn. Dat voorkomt niet alleen koudeval, maar ook schimmelvorming. Beperken van dat temperatuurverschil is relatief eenvoudig door hogere Rc-waardes te kiezen, triple glas en een betere luchtdichting.

Eenvoudigere details
Waar de drie sprekers het ook over eens waren, is dat details en bouwsystemen beter en eenvoudiger moeten. Met name om de gewenste luchtdichtheid te garanderen, moet de kwaliteit minder afhankelijk worden van de uitvoering op de bouwplaats. Daarbij passen geïndustrialiseerde bouwproducten met droge montage op de bouwplaats. Of het gemetselde buitenspouwblad daar nog in thuis hoort, was punt van discussie. Het hoeft niet meer en is in functie eigenlijk achterhaald, maar de Nederlandse bouw kiest er nog steeds voor. Hectar maakt het met zijn koudebrugvrije funderingsvloer dan ook gewoon mogelijk om twee bouwlagen metselwerk toe te passen. En ook in het Kingspan TEK-systeem is een buitenspouwblad geen probleem. Het webinar 'Het duurzame huis van de toekomst' is gratis terug te zien.
 

Neem contact met ons op

Webinar: 'Het duurzame huis van de toekomst'

BENG staat voor de deur en ook de eis voor energieneutraal bouwen is er voordat we er erg in hebben. Ondertussen spelen er discussies als ‘Van gas los’ en over de kwaliteit van de binnenlucht in een woning. De woningbouw gaat en moet veranderen.