Project Zwanenburg (2)

Downloads

Bouwdetails

Detailtekeningen in DWG (zip)

Detailtekeningen in PDF (zip)

Detailtekeningen in DXF (zip)

Detailtekeningen TEK - Hectar funderingsvloer

Brochures, certificaten en bestekteksten

Introductiebrochure Kingspan TEK

DUBOkeur Milieubeoordeling

KOMO-attest

Passive House Component

SKH-BB Aansluitdocument

Certificaten en keurmerken

DUBOkeur Milieubeoordeling

KOMO-attest

SKH-BB Aansluitdocument

Passive House Component

STABU bestektekst (PDF)

Standaard bestektekst (PDF)

Brochure 'Ontwerp en uitvoering in detail'

De brochure 'Ontwerp en uitvoering in detail' gaat uitgebreid in op het Kingspan TEK Bouwsysteem in de praktijk, vanaf het ontwerp tot aan de uitvoering. Praktische voorbeelden staan uitgewerkt zoals de gevelopbouw inclusief Rc-waarden of welke ventilatie- of verwarmingssystemen het beste kunnen worden toegepast. Daarnaast lichten we de luchtdichte eigenschappen uit, waarom het systeem koudebrugarm is en hoe het systeem presteert op bijv. geluid en brand. U kunt deze brochure opvragen via: info@kingspantek.nl

Brochures

Introductiebrochure Kingspan TEK

Waarom Kingspan TEK?

Advies nodig bij uw ontwerp of project?