"SIPs biedt antwoord op iedere vraag rondom gevelsluiting"

15 mei 2017 Kingspan Unidek
webinar SIPs Rolf Pennings

De relatief nieuwe bouwmethode SIPs (Structural Insulated Panels) biedt volgens Rolf Pennings van Unidek SIPS antwoord op iedere vraag rondom gevelsluiting. “We zien dan ook een toenemende belangstelling voor het systeem dankzij de verschillende mogelijkheden op het gebied van gevelvulling. De SIPs-elementen zijn constructief sterk, licht in gewicht, damp-open, isolerend en duurzaam.”

Unidek SIPS richt zich op gevelvulling in de utiliteitsbouw, appartementencomplexen en renovatieprojecten. Pennings: “Ook voor hoogbouw is het systeem prima geschikt, aangezien juist daar de constructieve sterkte en het lichte gewicht belangrijk zijn. De elementen zijn niet alleen gevelvullend, maar dragen ook de gevelbekleding en kozijnen. Bij grote verdiepingshoogtes moeten er soms grote overspanningen gemaakt worden van kolom tot kolom. Daarbij kan het gewicht van de ramen aanzienlijk zijn. Bovendien heb je boven de 25 meter bouwhoogte te maken met extra winddruk. Dat heeft constructieve gevolgen, en voor je luchtdichting.”

Ongekende ontwerpvrijheid

De standaardmaat voor de elementen is 3 x 6 meter. Volgens Pennings kan er op projectniveau nog een maatje meer worden gerealiseerd van maximaal 3,5 x 8,5 meter. “Het systeem biedt een ongekende vrijheid op het gebied van ontwerp, gebruik en afwerking. De elementen bevestig je aan de vloerrand of de kolommen door middel van omegaprofielen. Deze profielen kun je overal in de spaanplaat vastschroeven. Dit alles conform details uit onze KOMO-certificering. Dat geldt ook voor de onderlinge aansluiting van de elementen, waarbij onder meer de luchtdichtheid van belang is. Als het gaat om kozijnaansluitingen hanteren gevelbouwers en kozijnleveranciers vaak hun eigen details. Het is dan zaak om die samen uit te werken en te engineeren. Sowieso is het toepassen van de elementen per project natuurlijk altijd maatwerk."

Brandveilig en isolerend

Hoewel de SIPs-elementen licht zijn, voldoen ze aan de geldende eisen van brandveiligheid. Pennings: “De wetgeving vereist aan de buitenkant van een gevel brandklasse B. Samen met de buitenbekleding en een waterkerende damp-openfolie voldoen onze SIPs-elementen daaraan. Dat geldt ook voor de eisen voor brandoverslag van 30 minuten WBDBO. En met een Rc-waarde tot 7,0 voldoet het systeem ruimschoots aan de wettelijke minimumeis voor gevelisolatie van 4,5. Op het gebied van geluidsisolatie behaalt Unidek SIPS een Rw-waarde tot 43 db. Mocht er ingespeeld moeten worden op een zwaardere geluidsbelasting dan is dat uiteraard mogelijk. Ook hier geldt: ieder project is maatwerk.”


Rolf Pennings was een van de sprekers tijdens het webinar ‘Ontwerpen en bouwen met SIPs’ dat op 9 maart 2017 werd georganiseerd door Kingspan Unidek en Kingspan TEK.

Webinar SIPs

Rolf Pennings over de mogelijkheden van SIPs als prefab oplossing voor gevelvulling, de bijbehorende detailleringen en de integratie van kozijnen in de elementen.

Advies bij uw project?

Iedere gevel vraagt om een andere oplossing. Onze expert Rolf Pennings adviseert u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden van Unidek SIPS.

rolf.pennings@kingspanunidek.com
+31 (0) 613 259 709

Terugbelafspraak maken

Unidek SIPS

Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 329

+31 (0) 492 378 111