EPC en BENG

EPC en BENG

Met ingang van 1 juli 2020 wordt EPC vervangen door BENG. Waarom BENG en wat houden de nieuwe eisen in?

EPC

De EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen die zijn vastgelegd in de norm NEN 7120. De EPC-eisen zijn door de jaren heen steeds verder aangescherpt. 

Trias Energetica

Op dit moment gelden in het Bouwbesluit de volgende eisen op het gebied van energiezuinig bouwen:

Voor woningen en woongebouwen geldt een EPC-eis van 0,4.

Voor het dak geldt een minimale Rc-waarde (warmteweer-stand) van 6,0 m²K/W, voor de gevel 4,5 m²K/W en voor de vloer 3,5 m²K/W.

Voor ramen en deuren moet de gemiddelde Uw-waarde maximaal 1.65 W/m²K bedragen. Per raam of deur geldt een maximale Uw-waarde van 2.2 W/m²K.

Advies bij uw project?

Ieder dak vraagt om een andere oplossing. Onze experts adviseren u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden. Vul het formulier in of maak een terugbelafspraak.

Advies aanvragen

BENG

Slimme ontwerpen, goede materialen en een hoogwaardige uitvoering helpen bij het behalen van de EPC-eis en het realiseren van een comfortabele woning. In de Europese Unie komt veertig procent van het totale energiegebruik voor rekening van gebouwen. Om dit percentage te verlagen hebben de Europese lidstaten met elkaar afgesproken dat alle nieuwbouwwoningen vanaf het jaar 2021 minimaal bijna energieneutraal (BENG) worden gebouwd. In Nederland is de ingangsdatum voor de BENG-eisen vervroegd naar 1 juli 2020.

De BENG-eisen bestaan uit drie indicatoren, die elk aan een vastgesteld niveau moeten voldoen. 

1. BENG-indicator 1
Bij BENG-indicator 1 wordt berekend hoeveel energie het gebouw nodig heeft om op comfortniveau te blijven. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. Bij deze indicator wordt alleen gekeken naar wat het gebouw nodig heeft om de juiste temperatuur te behouden, dus naar ruimteverwarming en -koeling. Een goede thermische schil is dan ook zeer bepalend.

2. BENG-indicator 2
Bij BENG-indicator 2 wordt berekend hoeveel primair fossiel energiegebruik van toepassing is. Ook dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. BENG-indicator 2 kijkt naar alle andere aspecten in het gebouw. Daaronder valt het tapwatergebruik, maar ook naar het energiegebruik van de aanwezige installaties zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.
De energie die zelfstandig opgewekt wordt, bijvoorbeeld met een fotovoltaisch (PV) of warmtekrachtkoppeling-systeem (WKK), mag van het totale energiegebruik worden afgetrokken.

3. BENG-indicator 3
BENG-indicator 3 is een percentage hernieuwbare of duurzame energie. Een PV-paneel levert dus een positieve bijdrage aan zowel BENG-indicator 2 als 3. Minimaal 50% van de totale hoeveelheid benodigde energie moet hernieuwbaar zijn of duurzaam zijn opgewekt.

BENG heeft voor iedere gebouwfunctie zijn eigen eisen (gebaseerd op de voorgestelde BENG-eisen uit 2015 (NEN 7120)):

Gebouwfunctie

BENG-indicator 1 – maximale energiebehoefte (kWh/m²) 

BENG-indicator 2 – maximaal energiegebruik (kWh/m²)

BENG-indicator 3 – minimaal percentage duurzame energie

Woongebouw

25

25

50

Utiliteitsgebouwen

50

25

50

Scholen

50

60

50

Zorggebouwen

65

120

50

EPC 0,4 of direct naar BENG… Geen probleem!


Documentatie downloaden

EPC 0,4 of direct naar BENG... Geen probleem!

Oog voor detail - Nieuwbouw bouwdetails

Webinar: Een BENG-proof hellend dak

Om te voldoen aan de komende BENG-eisen moet niet alleen als basis het juiste dakelement worden gekozen, maar moet ook gekeken worden naar de detailleringen en mogelijke luchtlekken en koudebruggen. Hoe een hellend dak BENG-proof kan worden uitgevoerd, komt uitgebreid aan de orde in dit webinar.

Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.