EPC en BENG

EPC en BENG

Met ingang van 1 januari 2021 wordt EPC vervangen door BENG. Waarom BENG en wat houden de nieuwe eisen in?

EPC

De EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen die zijn vastgelegd in de norm NEN 7120. De EPC-eisen zijn door de jaren heen steeds verder aangescherpt. 

Op dit moment gelden in het Bouwbesluit de volgende eisen op het gebied van energiezuinig bouwen:

Voor woningen en woongebouwen geldt een EPC-eis van 0,4.

Voor het dak geldt een minimale Rc-waarde (warmteweer-stand) van 6,0 m²K/W, voor de gevel 4,5 m²K/W en voor de vloer 3,5 m²K/W.

Voor ramen en deuren moet de gemiddelde Uw-waarde maximaal 1.65 W/m²K bedragen. Per raam of deur geldt een maximale Uw-waarde van 2.2 W/m²K.

Advies bij uw project?

Ieder dak vraagt om een andere oplossing. Onze experts adviseren u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden. Vul het formulier in of maak een terugbelafspraak.

Advies aanvragen

BENG

Slimme ontwerpen, goede materialen en een hoogwaardige uitvoering helpen bij het behalen van de EPC-eis en het realiseren van een comfortabele woning. In de Europese Unie komt veertig procent van het totale energiegebruik voor rekening van gebouwen. Om dit percentage te verlagen hebben de Europese lidstaten met elkaar afgesproken dat alle nieuwbouwwoningen vanaf het jaar 2021 minimaal bijna energieneutraal (BENG) worden gebouwd. 

De BENG-eisen bestaan uit drie indicatoren, die elk aan een vastgesteld niveau moeten voldoen. 

1. BENG-indicator 1
Bij BENG-indicator 1 wordt berekend hoeveel energie het gebouw nodig heeft om op comfortniveau te blijven. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. Bij deze indicator wordt alleen gekeken naar wat het gebouw nodig heeft om de juiste temperatuur te behouden, dus naar ruimteverwarming en -koeling. Een goede thermische schil is dan ook zeer bepalend.

2. BENG-indicator 2
Bij BENG-indicator 2 wordt berekend hoeveel primair fossiel energiegebruik van toepassing is. Ook dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. BENG-indicator 2 kijkt naar alle andere aspecten in het gebouw. Daaronder valt het tapwatergebruik, maar ook naar het energiegebruik van de aanwezige installaties zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.
De energie die zelfstandig opgewekt wordt, bijvoorbeeld met een fotovoltaisch (PV) of warmtekrachtkoppeling-systeem (WKK), mag van het totale energiegebruik worden afgetrokken.

3. BENG-indicator 3
BENG-indicator 3 is een percentage hernieuwbare of duurzame energie. Een PV-paneel levert dus een positieve bijdrage aan zowel BENG-indicator 2 als 3. Minimaal 50% van de totale hoeveelheid benodigde energie moet hernieuwbaar zijn of duurzaam zijn opgewekt.

BENG heeft voor iedere gebouwfunctie zijn eigen eisen (gebaseerd op de definitieve BENG-eisen uit 2019 (NTA 8800)):

Gebouwfunctie

BENG-indicator 1 – maximale energiebehoefte (kWh/m²) 

BENG-indicator 2 – maximaal energiegebruik (kWh/m²)

BENG-indicator 3 – minimaal percentage duurzame energie

Woning

55

30

50

Woongebouw

65

50

40

Kantoor

90

50

30

School

190

80

40

Zorggebouw

350

150

30

Direct naar BENG… Geen probleem!


Documentatie downloaden

Direct naar BENG... Geen probleem!

Oog voor detail - Nieuwbouw bouwdetails

Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111