Brandveiligheid

Brandveiligheid

Kingspan Unidek zet zich in voor brandveiligheid

Wij vinden brandveiligheid een belangrijk thema. In de media en door partijen zoals de overheid, verzekeraars en woningcorporaties wordt veel zin en, helaas door kennisgebrek, ook veel onzin over het thema brandveiligheid verteld. Het gaat echter om de feiten.

Brandveiligheid is een complexe materie met veel aspecten. Focus op één aspect, of dit nu een isolatiemateriaal is of een meldinstallatie, is een te grote versimpeling van de werkelijkheid en geeft een beeld van schijnveiligheid. De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door een veelheid aan factoren. Vanzelfsprekend dienen in ieder geval de montagevoorschriften correct uitgevoerd en nageleefd te worden. Factoren die de veiligheid van een gebouw bepalen zijn:

  • Constructie
  • Aanwezigheid van voorzieningen tegen brandoverslag
  • Aanwezigheid van sprinklers
  • Inrichting en inventaris
  • Aanwezigheid van voldoende en veilige vluchtwegen.
  • Maar ook: hoe hoog is een gebouw en kan de brandweer overal gemakkelijk bij?

De brandbaarheid van de gebruikte materialen in een constructie bepaalt voor een deel de veiligheid van het gebouw. Een ding is zeker: onbrandbare constructies bestaan niet, alles brandt zolang de temperatuur maar hoog genoeg is. Afhankelijk van de reactie op de vlam of brand worden de materialen geklasseerd met een letter die de brandklasse aanduidt. Die Euro brandklassen variëren van A tot F. In het Bouwbesluit is steeds vastgelegd welke klasse bij welk (deel van het) gebouw ten minste moet worden gehaald.

Beginnen bij de basis

Breid uw kennis uit over wet- en regelgeving

Professioneel advies

Heeft u vragen over brandveiligheid van een reeds uitgevoerd project of van een project dat nog gebouwd moet worden? Wij helpen u graag verder.

Offerte-/adviesaanvraag

De brandveiligheid van Kingspan Unidek producten

Kingspan Unidek produceert EPS van SE-kwaliteit door het toevoegen van een brandvertrager. In ‘naakte’ vorm is EPS normaal ontvlambaar, mits er een brandbare bron aanwezig is. SE staat voor Schwer Entflammbar / Self Extinguishing (nauwelijks ontvlambaar / zelfdovend). EPS-SE smelt weg als er sprake is van directe vuurbelasting. De brandvertrager ontneemt namelijk zuurstof ter hoogte van de vlam. Het wegsmelten stopt onmiddelijk op het moment dat de vuurlast weggenomen wordt.

Alles over brandveilig bouwen

Onze blogs over brandveiligheid

Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111