Meest relevante vragen én antwoorden over duurzame woningrenovatie

29 oktober 2018 Gerrit Jan Kuiper, Manager Product Innovation
Meest relevante vragen én antwoorden bij duurzame woningrenovatie

Kingspan Unidek en Eisma Bouwmedia hielden op 9 oktober 2018 het webinar ‘Handvatten voor duurzame woningrenovatie’. Wat is de meest efficiënte aanpak van de gebouwschil? Waar moet je op letten bij isolatie? Tijdens het webinar werden hierover verschillende vragen gesteld. Ik heb hieruit een selectie gemaakt en die vragen hieronder nog eens beantwoord.

Wat zijn de ‘basisingrediënten’ voor een duurzame woningrenovatie?
Een duurzame woningrenovatie begint altijd met de schil, met een hoge Rc-waarde en een goede luchtdichtheid, waarbij ook de keuze van bijpassende energiezuinige installaties een belangrijke rol speelt. Deze installaties kunnen alleen optimaal functioneren als de schil goed is. Verder is beïnvloeding van bewonersgedrag belangrijk. Voor een geslaagde verduurzaming moeten al deze aspecten op orde zijn.

Wat heb je aan schil nodig? Is Rc 6,0 voldoende of moet het Rc 10,0 zijn?
In 2020 moeten alle huurwoningen gemiddeld label B hebben en in 2050 moeten alle woningen gemiddeld energieneutraal zijn. Voor label B is een Rc-waarde van 2,5 vaak al voldoende voor zowel het dak, de gevel als de begane grond. Om een woning naar passiefhuisniveau te brengen zijn waarden nodig van 4,5 voor de begane grond, 6,0 voor de gevel en 8,0 tot 8,5 voor het dak. Wel is dan een nieuwe voorzetgevel nodig. Dankzij de maximale energiebesparing is de investering daartoe terug te verdienen.

Isolatie is belangrijk, maar hoe voorkom je vochtproblemen door na-isolatie?
Het begint met het goed in kaart brengen van de bestaande constructie en dit als vertrekpunt te nemen voor een goed advies en een efficiënte aanpak. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer sparingen in het dak, oude isolatielagen en folies, de Rc-waarde en ook het type dakbedekking. Renovatie betekent vaak maatwerk en een gefaseerde aanpak. Pak de isolatie van boven naar beneden aan. Dus begin met de dakisolatie, daarna de spouwmuurisolatie en vervolgens de vloerisolatie. Dit is vaak ook de eenvoudige volgorde. Gebruik daarbij de juiste, hoogwaardige isolatiematerialen. Kingspan Unidek kan daarin voorzien en adviseren. Ook belangrijk, zeker bij oudere huizen, is goede ventilatie om vochtproblemen tegen te gaan.

Hoe kun je een bestaand en vaak minder goed geïsoleerd dak beter isoleren?
Een optie is om de bestaande isolatielaag te vervangen door een nieuwe. Het is ook mogelijk om een extra isolatielaag aan binnen- of buitenzijde aan te brengen. Houd dan wel rekening met het verschil in damp-open en damp-dichte isolatiematerialen. Een damp-open systeem aan de binnenzijde van de woning gecombineerd met een damp-dicht systeem aan de buitenzijde geeft vochtproblemen. De oplossingen van Kingspan Unidek zijn damp-open. Het dakbeschot is damp-open en onder de pannen wordt geventileerd. Dat wil zeggen dat vocht van binnen door de constructie heen naar buiten toe kan worden afgevoerd. Ga daarom bij na-isolatie, zowel voor binnen als buiten, altijd na of er een damp-remmende laag aanwezig is. Laat u hierbij goed adviseren.

Kun je bij een dampdichte laag in de huidige dakplaat nog van binnenuit na-isoleren?
Dit kan niet zonder meer, de dampdichte laag wil je in principe aan de warme zijde hebben. Ook om inwendige condensatie te voorkomen. Kingspan Unidek heeft een bouwfysicus in dienst die gespecialiseerd is in advies bij dergelijke specifieke vraagstukken.

Waar moet je op letten bij het realiseren van luchtdichtheid in bestaande bouw?
Bij een gezonde woning is een goede luchtdichting essentieel. Door ongewenste luchtlekkages gaat energie verloren, treedt er eerder condensatie op wat nadelig is voor de constructie en kan de geluidsisolatie sterk verminderen. Zeker in bestaande woningen is de situatie vaak niet vlak en recht. Ook als bijvoorbeeld het oude dakbeschot gehandhaafd blijft, is de vlakheid vaak een aandachtspunt. Als Kingspan Unidek hebben we daar prima details en oplossingen voor ontworpen. Deze zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met mij op via tel. +31 (0) 492 378 111 of e-mail gerritjan.kuiper@kingspanunidek.com.

Webinar: 'Handvatten voor duurzame woningrenovatie'

Een webinar met sprekers Jan Willem van de Groep, Brigitte Berends en Gerrit Jan Kuiper. Handvatten voor duurzame woningrenovatie met oog voor detail, installatie en communicatie.
 


Documentatie

Duurzame renovatieoplossingen - Dak

Oog voor detail

Renovatiewegwijzer (PDF)

Meld u aan voor onze kennisupdates

Wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van dakisolatie? Meld u aan en ontvang ieder kwartaal onze kennisupdates.

Aanmelden


Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111