Meer dan Nul Op de Meter

3 februari 2020 Kingspan Unidek
14191_visual blog_meer dan nul op de meter_1800x945px_zonder tekst

Jarenlang was de Trias Energetica bij uitstek het uitgangspunt voor duurzaam bouwen. Inmiddels is er vooral op installatiegebied veel veranderd en hebben we de keuze gemaakt om ‘van het gas los’ te gaan. All-electric concepten maken we energieneutraal door te compenseren met PV-panelen. De Trias Energetica wordt daarbij nogal eens uit het oog verloren en lijkt achterhaald, maar is dat verstandig?
 
Het is natuurlijk de aloude discussie van isolatie versus installatie. En zeker op installatiegebied zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Zo waren PV-panelen bij de voorbeeldprojecten Duurzaam Bouwen van 20 tot 25 jaar geleden nog nauwelijks betaalbaar. Inmiddels zijn ze gemeengoed en is de investering relatief laag met een korte terugverdientijd. Energie vanaf het eigen dak lijkt daardoor weinig tot niets meer te kosten. Wie dus voldoende dakoppervlak heeft, kan vrij gemakkelijk energieneutraal worden. Is de woning eigenlijk niet helemaal geschikt voor een warmtepomp, dan is bijvoorbeeld de hoogtemperatuurwarmtepomp een oplossing. Het meerverbruik compenseren we met een paar extra PV-panelen en we zijn weer energieneutraal.
 
Grote getallen 
Dat lijkt in eerste instantie interessant. Beter dan energieneutraal kan toch niet? Totdat je even verder gaat kijken dan die ‘nul op de meter’ die het uitgangspunt is. Met een slimme meter is namelijk al heel snel te zien dat er helemaal geen nul op de meter staat. Er staan zelfs heel grote getallen op de meter. Dat die getallen van afname en teruglevering elkaar compenseren doet daar niets aan af.
 
Wat schieten we daar nu werkelijk mee op? Is energieneutraal het doel waar het om gaat? Of is het een middel, met als doel om te komen tot CO2-reductie? Het antwoord laat zich raden: het werkelijke doel is CO2-reductie. En die grote getallen op de meter helpen daar niet bepaald bij. In de zomer leveren we massaal elektriciteit aan het net, om dat in de winter weer ‘terug’ te halen. Naast het capaciteitsprobleem van het net is het vooral jammer dat we dan helaas niet diezelfde duurzaam opgewerkte energie terughalen, maar ‘vuile’ elektriciteit. Het Nederlandse elektriciteitsnet komt namelijk niet verder dan een schamele 7,5 procent duurzaam opgewekte energie, waarvan ook nog een groot deel uit - inmiddels omstreden - biomassa afkomstig is.
 
Minder compenseren 
Die getallen op de meter moeten dus omlaag om werkelijk CO2-reductie te behalen. Energieneutraal is daar een prima middel voor, mits dat verstandig wordt ingezet. En dat begint dus met beperken van de energievraag, oftewel met isoleren van de schil. Alleen al met goede dakisolatie is het warmteverlies tot 30 % te beperken! Dan hoeven we minder te compenseren en zo komen we ook financieel niet in de problemen wanneer de salderingsregeling voor PV-panelen afgebouwd wordt. Met een goed geïsoleerde schil kunnen we ook nog eens toe met een – goedkopere - warmtepomp met een lager vermogen. Last but not least kun je eigenlijk alleen in een woning met een goed geïsoleerde schil een behaaglijk en comfortabel klimaat creëren. Vooral met laagtemperatuurverwarming lukt dat alleen als er geen koudestraling is vanuit de gevels en geen koudeval vanaf het glas. Dat betekent dus: hoogwaardige gevel- en dakisolatie; kierdichting en kozijnen met HR++-glas of liever nog triple glas.
 
De Trias Energetica heeft dus nog steeds niets van zijn geldigheid verloren. Er zijn alleen maar meer argumenten bij gekomen die pleiten voor die volgorde van aanpak. Beperking van de energievraag is nog altijd de eerste en belangrijkste stap, vóórdat je gaat kijken naar duurzame energieopwekking. Ook in de praktijk van energieneutraal bouwen of renoveren blijft isoleren van de schil dus het belangrijkste uitgangspunt!
 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kingspan Unidek, tel. +31 (0) 492 378 111 of mail unideknl@kingspan.com 

Webinar: 'De zin en onzin van NOM renovaties'

In het webinar ‘De (on)zin van NOM-renovaties’ nemen Chiel Boonstra, Jan Leistra en Cees van Dillen de verschillende mogelijkheden voor energieneutrale renovaties onder de loep. Zij gaan in op welke tussenstappen mogelijk zijn en wat per stap de aandachtspunten, de kosten en te verwachten prestaties zijn.


Documentatie

Hoogwaardige renovatieoplossingen - Dak en gevel

Verantwoorde keuzes bij grootschalige duurzame woningrenovaties

Meld u aan voor onze kennisupdates

Wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van dakisolatie? Meld u aan en ontvang ieder kwartaal onze kennisupdates.

Aanmelden


Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111