7 tips voor een brandveilig gebouw

29 juni 2020 Kingspan Unidek
7 tips voor een brandveilig gebouw

Dat brandveiligheid in gebouwen belangrijk is, is geen discussiepunt. Maar bouwen is meer dan het opvolgen van een set regels. Onderstaand 7 tips om tot een echt brandveilig gebouw te komen.
 
1. Check de eisen
De eisen die het Bouwbesluit stelt, zijn het absolute minimum voor brandveiligheid in gebouwen. De eisen verschillen naar gelang de functie van het gebouw en de gebouwhoogte. Ook is er verschil tussen de eisen voor bestaande bouw, voor verbouw en voor nieuwbouw. Check dus goed met welke situatie u te maken heeft en welke eisen er in deze situatie gelden.
 
2. Compartimenteer
Volgens de regelgeving is elke woning een afzonderlijk brandcompartiment. In gebouwen is de maximale grootte van een brandcompartiment veelal bepaald op 1000 m2. Voor de begrenzingen van compartimenten gelden WBDBO-eisen (weerstand branddoorslag en brandoverslag). Deze voorkomen snelle uitbreiding van een brand naar een volgend compartiment. In de beschikbare tijd zou de brandweer het vuur moeten kunnen blussen.
 
Ook in de gebruiksfase van een gebouw is aandacht nodig voor behoud van de WBDBO van een compartimentsgrens. Denk bijvoorbeeld aan het zelfsluitend houden van deuren en ramen en aan het plaatsen van het juiste type beglazing na een ruitbreuk. Stel de vraag wie verantwoordelijk is voor dergelijke zaken. Belangrijk is dat diegene op de hoogte is van de eisen, maar ook doordrongen is van het nut en de noodzaak daarvan.
 
3. Gebruik de juiste bouwmaterialen
Om te voldoen aan de eisen voor een brandveilig gebouw is het belangrijk de juiste bouwmaterialen te kiezen. Dat geldt voor WBDBO-eisen voor de begrenzingen tussen brandcompartimenten, maar dat geldt ook voor de instandhouding van de hoofddraagconstructie en vluchtwegen.

Daarnaast gelden er Brandklasse-eisen voor de binnenzijde van vluchtwegen en voor de buitenzijde van gevels. De binnenzijde van vluchtwegen moet voldoen aan Brandklasse B. Deze Brandklasse B is ook vereist voor de buitenzijde van de gevel tot 2,5 meter en hoger dan 13 meter en voor geveldelen waaraan een WBDBO-eis wordt gesteld. De overige geveldelen moeten voldoen aan Brandklasse D.
 
4. Verwerk bouwmaterialen op de juiste manier
Voor vrijwel alle bouwmaterialen zijn verwerkingsvoorschriften beschikbaar. Helaas blijven die vaak ongelezen. Met name waar het gaat om brandveilig detailleren zijn de voorschriften vrijwel onmisbaar. Ze geven aan hoe een detail er uit moet zien om te voldoen aan de eisen van de brandveiligheid van uw gebouw.

Ook geven ze inzicht in de brandklasse van een gevelconstructie. De brandklasse geldt namelijk niet voor afzonderlijke materialen, maar voor de totale opbouw. Materialen kunnen elkaar sterk beïnvloeden. En onbrandbare materialen geven ook niet altijd veiligheid, bijvoorbeeld doordat ze wegvallen, vervormen of smelten zoals bij metalen beplating vaak het geval is.

Alleen de testrapporten geven aan of de constructie voldoet aan de eisen en hoe brandveilig die is. De materialen moeten daarbij uiteraard ingebouwd of verwerkt zijn zoals in de testrapporten aangegeven is.
 
5. Zorg voor veilige vluchtroutes
Het is van groot belang dat bij een eventuele brand geen slachtoffers vallen. Veilige vluchtroutes zijn routes die voldoende bescherming bieden tegen brand en rook en die de gebruiker of bewoner in korte tijd naar buiten leiden. Ze moeten duidelijk herkenbaar en goed toegankelijk zijn en blijven in de gebruiksfase. Deuren en routes mogen dus niet worden geblokkeerd door meubilair of andere spullen. Behalve dat die het vluchten hinderen, vormen ze ook een mogelijke brandhaard.
 
6. Breng ondersteunende installaties aan
Er zijn diverse installaties die de brandveiligheid van een gebouw verhogen, zoals sprinklers, (droge-)blussystemen, brandmeldsystemen, rookmelders, brandslangen en brandblussers. In een aantal gevallen verplicht de regelgeving tot het aanbrengen van een dergelijk systeem. Maar ook hier geldt dat het nodig is om verder te kijken dan de regelgeving en wellicht meer te doen dan de regelgeving per se vereist.

Denk daarbij ook aan al dan niet verplichte periodieke controles en onderhoud. De kans op achterstallig onderhoud wordt een stuk kleiner door de inspectie bijvoorbeeld te koppelen aan het jaarlijkse onderhoud van de cv-ketel c.q. klimaatinstallatie.
 
7. Houd het brandveilig
Een gebouw brandveilig opleveren is één; het brandveilig houden is een andere uitdaging. We noemden al de benodigde aandacht voor het intact houden van de vereiste WBDBO tussen twee brandcompartimenten, aandacht voor het herkenbaar, toegankelijk en veilig houden van vluchtwegen en het periodieke onderhoud van installaties. Eventuele beschadigingen moeten snel en volgens de voorschriften worden hersteld.

Daarnaast moeten gebruikers en/of bewoners zich bewust worden van hun gedrag. Nog steeds zijn de meest voorkomende bronnen van brand roken en koken, maar ook het gebruik van oude of niet-originele opladers en van verlengsnoeren, met name als die ook nog eens doorgekoppeld zijn. Voldoende rookmelders, een brandblusser en minimaal een blusdeken in de keuken kunnen veel leed voorkomen.

Hoe brandveilig is uw gebouw?

Wij hopen u (nog) bewuster te hebben gemaakt en handvaten te hebben geboden over de brandveiligheid van uw gebouw met behulp van de 7 tips. Heeft u hier verder nog vragen over? Wij helpen u graag!

Meld u aan voor onze kennisupdates

Wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van dakisolatie? Meld u aan en ontvang ieder kwartaal onze kennisupdates.

Aanmelden


Kingspan Unidek B.V.

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 111