CZ Fuel &Oil Seps SUBPG

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Kingspan Klargester-brandstof- en olieafscheiders bieden volledige gemoedsrust.

Onze reeks brandstof- en olieafscheiders voldoet volledig aan EN 858-1 en bestaat uit bewaringsafscheiders, tankstationafscheiders en bypass-afscheiders. Brandstof- en olieafscheiders zijn gemaakt om brandstof en olie van oppervlaktewater te scheiden om zo te voorkomen dat ontvangende wateren bij de afvloeiing vervuild worden. Normaal vloeit dit water naar een waterloop af, of indirect via een zinkput naar grondwater. Zonder onze technologie kan dit ernstige gevolgen voor het milieu hebben. Standaardtoepassingen voor Kingspan Klargester-afscheiders zijn onder andere parkeerplaatsen, wegen, brandstofdepots, vrachtwagengarages en vrachtwagenwasplaatsen.

Overleg het met ons

Ons lokale team deskundigen kan u professioneel advies geven over uw project voor afvalwaterzuivering

Nu informatie aanvragen