Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Mfalme and cubs

Partnerschap voor leeuwenbescherming met de Born Free Foundation

Toen we in december 2019 partner van de Born Free Foundation werden, zei Gene Murtagh, CEO van Kingspan Group:

Het beschermen van de natuur is voor ons van groot belang.  Samen met Born Free proberen we de leeuwenpopulatie te beschermen en te laten groeien zonder hun leefgebied aan te tasten.

Leeuwen hebben geen natuurlijke vijanden in het wild, en toch is de leeuwenpopulatie in Afrika de laatste 20 jaar met 50% gedaald. Deze enorme daling komt door de mens. Leeuwen zijn nu officieel als 'kwetsbaar' aangemerkt door de IUCN Redlist.*
 
We willen deze dramatische afname een halt toeroepen om de toekomst van een dier dat ons na aan het hart ligt en het middelpunt van ons logo is veilig te stellen. Daarom is Kingspan eind 2019 een driejarig partnerschap aangegaan met de Born Free Foundation. Born Free strijdt al sinds 1966 voor het voortbestaan van de leeuw. Het is inmiddels een gevestigde naam en zet zich als liefdadigheidsinstelling met succes in op het gebied van behoud en bescherming van de natuur. Dankzij dit partnerschap kunnen we samen met hen optrekken in hun strijd om ervoor te zorgen dat dit bijzondere dier niet uitsterft.

De aandacht van dit partnerschap zal vooral uitgaan naar het bestaande Born Free-project Pride of Meru in de streek Meru-Kora. Het is het leefgebied van Elsa de Leeuwin die als inspiratiebron diende voor de klassieke natuurfilm Born Free. Dit gebied is hard getroffen door stroperij en banditisme en dat heeft ook dramatische gevolgen gehad voor de leeuwenpopulatie.

Klimaatverandering en andere factoren hebben ertoe geleid dat leeuwen het vee en de door de mens bewoonde gebieden hebben aangetast. Met Kingspan als partner kan Born Free de overgebleven leeuwen in de troep van Elsa opsporen en volgen. De bevolking van Meru wordt gewaarschuwd als de leeuwen in de buurt komen, om zowel de mensen als de leeuwen te beschermen. Door de troep te volgen verzamelt het team gegevens over hoe deze bedreigde dieren met extra beschermingsmaatregelen, die zijn gericht op beter samenleven van mens en dier, kunnen worden beschermd tegen gevaren zoals stropen.

Newton Simiyu, Conservation Area Research Officer in Meru, legt uit hoe het volgen van de leeuwen bijdraagt tot het verwezenlijken van de natuurbeschermingsdoelen van Born Free:
 

Het volgen van de leeuwen is heel belangrijk, omdat we daarmee de informatie verzamelen die we nodig hebben om ze te beschermen. Om een populatie in stand te houden, moet je wel eerst weten hoeveel dieren er zijn. En om erachter te komen hoeveel er exact zijn, moet je elk individu volgen en begrijpen, zodat je kunt bedenken met welke maatregel je de dieren het beste kunt beschermen.

Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Lion monitoring
Previous
Next

Deze gezamenlijke missie vormt een integraal onderdeel van onze ambitieuze duurzaamheidsstrategie voor de komende tien jaar, Planet Passionate. Deze is gericht op het terugdringen van CO2-emissies, het versneld realiseren van een circulaire economie en het beschermen van de natuur. De Compassionate Conservation-benadering van Born Free richt zich op het bestrijden van milieuproblemen die van invloed zijn op populaties wilde dieren en het inspireren van gedragsveranderingen. Het vergroten van de kennis en het bewustzijn van het grote publiek is een essentieel onderdeel van het streven naar natuurbehoud. Beide organisaties kunnen er door samen te werken voor zorgen dat de toekomst van de leeuw volop in de schijnwerpers komt te staan.

*Natuurbeschermingsrapport Born Free 2018-2019

Volg #planetpassionate op social media