Onze reis naar circulariteit

Onze reis naar circulariteit

De gebouwde omgeving is een belangrijke verbruiker van hulpbronnen en draagt in grote mate bij tot de uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen en verspilling. Vandaag verbruikt de bouwsector elk jaar 42,4 miljard ton materiaal, neemt hij iets meer dan 40% van het wereldwijde materiaalverbruik voor zijn rekening en is hij verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle afval wereldwijd. Met name in de EU zou 25-30% van al het afval afkomstig zijn van de bouw- en sloopsector. We hebben allemaal een rol te spelen in de industrie om onze milieu-impact te verminderen vanaf het projectontwerp tot het einde van de levensduur. Het is onze verantwoordelijkheid om mogelijkheden te creëren om materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden. 

Onze initiatieven op het gebied van circulariteit

Om echte circulariteit binnen onze industrie te bereiken, moeten we over vele domeinen en expertisegebieden samenwerken. Wij richten ons op onze producten en diensten om oplossingen te ontwikkelen die circulariteit ondersteunen vanaf de ontwerpfase tot aan het einde van de levensduur van het product.   
Kingspan LIFECycle Product Circulariteitskader

Kingspan LIFECycle Product Circulariteitskader

Circulariteit heeft het potentieel om de grondstoffen van de aarde te behouden, onze natuurlijke omgeving te beschermen en producten te maken op een manier die herstellend en regeneratief is. Maar dit betekent dat we naar elke stap in de levenscyclus van een product moeten kijken. Daarom hebben we ons eigen LIFECycle Product Circulariteitskader ontwikkeld, dat circulariteit in elke stap verankert. Stap 1: Lean en circulair ontwerpen, Stap 2: Inputmaterialen, Stap 3: Fabrieksprocessen, Stap 4: Extended life modellen en Stap 5: Cycling (re, up en down) aan het einde van de levensduur van het product. Hieronder werken we deze stappen verder uit. 

Stap 1: Lean & circulair design (gestroomlijnd & circulair) ontwerp

Op productniveau richten we ons op een breed scala aan ontwerpprincipes, waaronder betere hulpbronnenefficiëntie, verminderde transporteffecten door lichtere en dunnere materialen, gemak van demontage en minder afval of koolstof in het bouwproces. 

Stap 2: Inputmaterialen die duurzaam en circulair zijn

Vandaag de dag gebruiken we gerecycled staal in onze geïsoleerde panelen en werken we actief via ons IKON innovatiecentrum aan het verhogen van het percentage hernieuwbare en gerecyclede inhoud na consumptie in onze geavanceerde isolatieproducten. 

Stap 3: Fabrieksprocessen

Het is één van onze Planet Passionate doelstellingen om geen restafval naar stortplaatsen meer te brengen tegen 2030. We zijn al enige tijd bezig met deze reis en kunnen met trots zeggen dat bepaalde sites die doelstelling al hebben gehaald. Wij proberen een holistische kijk te hebben op onze strategie om geen afval meer te storten en onderzoeken alle mogelijkheden, van recycling/hergebruik van productieafval tot vermindering van verpakkingsmateriaal.  

Stap 4: Levensduur verlengende modellen

Het maximaliseren van het gebruikspotentieel van producten is een combinatie van het zo lang mogelijk verlengen van de bruikbare levensduur van producten en het mogelijk maken van verder hergebruik van producten indien een gebouw aan het eind van zijn levensduur komt en de producten nog waarde kunnen toevoegen aan een ander gebouw. In de hiërarchie van circulariteit, zoals ook terug te vinden is in het 10R model, is dit veel beter dan cycling processen (recycling, upcycling of downcycling), omdat het potentieel een veel lagere milieu-impact heeft. 

Stap 5: Cycling (re, up and down) technologieën voor nieuwe producten of andere producten

Als het productpotentieel in zijn huidige vorm is bereikt, is het onze visie dat alle door Kingspan vervaardigde producten technisch recyclebaar moeten zijn. Recycling is het proces waarbij een product helemaal wordt teruggebracht tot het niveau van het basismateriaal, zodat die materialen opnieuw kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten. 

Kingspan Planet Passionate

 

Onze Planet Passionate-doelstellingen zijn opgebouwd rond belangrijke circulariteitsdoelstellingen, zoals geen restafval naar stortplaatsen tegen 2030 en het gebruik van geüpcyclede materialen via ons initiatief van 1 miljard PET-flessen na consumptie. 

Klik hier voor meer informatie over onze Planet Passionate-initiatieven in Nederland.

Onze Planet Passionate doelstellingen

Enkele van de doelstellingen die specifiek de impact van de opgenomen koolstof van onze producten zullen bepalen zijn: 

  • Verhoging van het gebruik van directe hernieuwbare energie tot 60% in 2030 
  • Het verhogen van onze on-site opwekking van hernieuwbare energie naar 20% in 2030 
  • Vermindering van de CO2-intensiteit van de producten van onze primaire leveringspartners met 50% tegen 2030. 
  • Alle QuadCore® gebruiken tegen 2025 geüpcycled PET. 

Via Planet Passionate dragen we ons steentje bij door energie en koolstof uit onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen te halen en onze recycling van regenwater en afval te verhogen, terwijl we ook onze deelname aan de circulaire economie versnellen.