CO2_banner_resized_to_1000_x_550px_Group

Duurzaamheid

Bewust duurzaam ondernemen

Kingspan Light + Air is zich er terdege van bewust dat het belangrijk is om zuinig om te gaan met mens en milieu. We dragen er dan ook graag ons steentje aan bij om de kwaliteit van de natuur en het leefgenot van mensen te waarborgen. Daarom integreren wij, waar mogelijk, duurzame oplossingen in onze werkwijze, producten en diensten.

angela-benito-3184-unsplash

Energie- en CO2 reductieplan

Aan de hand van ons Energie- en CO2 reductieplan leveren wij gestructureerd onze maatschappelijke bijdrage ten aanzien van de continue verbetering van bedrijfsprocessen en voorkoming van milieuvervuiling. Onze doelstelling: tot 2020 is een vermindering van de CO2 emissie met 40% ten opzichte van de omzet. over afgelopen periode van 10 jaar betekent dit een reductie van de CO2 met 4% per jaar.

angela-benito-3184-unsplash

CO2 prestatieladder

Kingspan Light and Air, destijds Brakel Atmos, is in 2011 gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder. Dit is een bevestiging van de bijdrage die we leveren aan het behoud van de natuur. Zo voeren we onder meer een Energie- en CO2-reductieplan uit en spelen we een actieve rol in initiatieven rond klimaatverandering. We richten onze aandacht echter alweer omhoog. Door samen met onze relaties te werken aan CO2-neutraal bouwen, willen we de hoogste trede bereiken!

2019 Kingspan_Rooftop Solar PV_LIDL Tallaght_EN_IRL (4)

Bewust en verantwoord energieverbruik

Dit initiatief is erop gericht om gezamenlijk doelen te stellen en maatregelen te nemen om een reductie van het energieverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder Het plan van aanpak omschrijft de activiteiten van een ontwikkelingsproject en is gericht op de meeste materiële CO2-emissie. Dit betreft voor Kingspan Light + Air het brandstofverbruik. Het meten/monitoren daarvan, voorbeeldgedrag en ervaringen delen.

2019 Kingspan_Rooftop Solar PV_LIDL Tallaght_EN_IRL (4)

Transparantie

Wij zijn bij Kingspan Light + Air van mening dat CO2 reductie alleen maar kan slagen als iedereen zich bewust is van afval, energieverbruik en –besparing. Elke medewerker van Kingspan Light + Air wordt dan ook uitgedaagd te komen met suggesties hiervoor. Daarnaast wordt er consequent gecommuniceerd over dit onderwerp middels nieuwsbrieven, tv-schermen en kwartaalpresentaties

2019 Kingspan_Rooftop Solar PV_LIDL Tallaght_EN_IRL (4)

ISO 140001

Kingspan Light + Air zet haar duurzame strategie graag kracht bij door haar bedrijfsprocessen hierop in te richten. Als pijler onder haar beleid is Kingspan Light + Air ISO 14001 gecertificeerd. De systematische aanpak leidt tot verbeteringen en besparingen in het eigen proces.

CO2 Emissie

Het energie- en CO2 managementreductieplan is opgesteld en de meest recente herziene versie is hier te vinden.

De CO2 Emissie van Kingspan Light + Air in Uden wordt ieder jaar in kaart gebracht. Voor ons meest recente overzicht klik hier.

Certificaten en bewijs van deelname

Bewijs van deelname
Certificaten

Bewijs van deelname Vebon 2019

Bewijs van deelname Vlakglas

Sectorinitiatief Zuidwest en Midden Nederland

Alu Eco 2019

Certificaat CO2-bewust3 2017-2020

Certificaat EN1090 2015-2020

Certificaat ISO9001 2017-2020

Certificaat ISO14001 2019-2022

Certificaat Kiwa leveren rookbeheersingssysteem

Certificaat Kiwa onderhoud rookbeheersingssysteem

Certificaat VCA 2019-2022

Certificaat VMRG 2019

Kingspan Light + Air

Formerly Brakel Atmos

Kingspan Light + Air

Linie 48

5405 AN

Uden

Netherlands

+31 (0) 413 338 338