Kingspan-LA_point-ancrage_ligne-de-vie_sécurité-individuelle-en-toiture_fr (3)

Renovaties

Renovatie op maat

Renovatie en regelgeving
Regelgeving speelt een belangrijke rol bij renovaties. Ook bij bestaande gebouwen heeft u te maken met regelgeving waaraan u moet voldoen. Kingspann Light + Air is op de hoogte van de actuele regelgeving en voorziet u graag van maatwerkadvies.
 
Vervanging van componenten
In geval van brandveiligheidcomponenten dient u er rekening te houden dat brandveiligheidsvoorzieningen - getroffen en goedgekeurd bij de bouw van een pand (van rechtens verkregen niveau) - niet altijd meer voldoen. Het komt voor dat deze aangepast moeten worden aan de actuele brandveiligheidseisen.
 
Bestaande bouw (regelgeving)
Voor bestaande bouwwerken geeft het Bouwbesluit 2003 een ondergrens, die lager is dan het brandveiligheidsniveau voor nieuwbouw. Het brandveiligheidsniveau voor bestaande bouw is – vanuit maatschappelijk oogpunt – niet meer dan een voor de overheid acceptabel niveau. In veel gevallen is dit in de praktijk allerminst een acceptabel niveau.

In die gevallen dat de eisen voor bestaande bouw de brandveiligheid onvoldoende kunnen garanderen, heeft de gemeente de mogelijkheid om een hoger brandveiligheidniveau te eisen (tot maximaal de nieuwbouweisen). Op het moment dat hier vanuit de gebouweigenaar op vrijwillige basis geen gehoor aan wordt gegeven, kan de gemeente de gebouweigenaar aanschrijven met het (dwingende) verzoek om het brandveiligheidsniveau te verhogen. Dit is geregeld in de Woningwet. Deze aanvullende eisen, dienen wel (per geval) gemotiveerd te worden door de gemeente.
In tegenstelling tot het Bouwbesluit, maakt het Gebruiksbesluit geen onderscheid in voorzieningen en maatregelen voor bestaande bouw en nieuwbouw. Alle gebouwen dienen ten minste te zijn uitgevoerd met bijvoorbeeld een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, indien dit conform het Gebruiksbesluit wordt geëist.

Gelijkwaardigheid
Op het moment dat niet kan worden voldaan aan de door de gemeente geëiste voorschriften uit het Bouwbesluit 2003, kan op basis van gelijkwaardigheid bijvoorbeeld een rookbeheersingsinstallatie worden toegepast. Een rookbeheersingsinstallatie dient daarbij te allen tijde te worden gedimensioneerd conform de op moment van aanleg geldende normen en/of richtlijnen, waarbij certificering meestal het uitgangspunt is.
 
Advies op maat
Afhankelijk van bovengenoemd zaken, vervangen wij een onderdeel door eenzelfde component(en) of passen we de installaties aan naar de actuele regelgeving.
De brandveiligheidsspecialisten van Kingspan Light + Air adviseren u graag over de te nemen maatregelen en nemen de vervanging/aanpassing graag voor hun rekening. Meestal is vervanging van brandveiligheidsvoorzieningen zo uit te voeren dat er geen aanpassingen hoeven te worden gedaan aan bouwkundige constructies.
 

Kingspan Light + Air NL

Formerly Brakel Atmos

Kingspan Light + Air

Linie 48

5404 AN

Uden

Netherlands

+31 (0) 413 338 338

+31 (0) 413 338 300