Contracten

Kingspan-LA_maintenance-service-smoke-ventilation_FR_(2)

Onderhoudscontracten

Kingspan Light + Air biedt u een onderhoudscontract dat aansluit op uw situatie. We hebben contracten voor preventief onderhoud, service contracten, comfort en leegstand contracten. 

Soorten contracten

Preventief onderhoudscontract

Voor het preventief onderhoudscontract voeren de onderhoudsdeskundigen jaarlijks het wettelijk verplichte onderhoud vakkundig uit. Gedurende de onderhoudsperiode houdt Kingspan Light + Air u volledig op de hoogte van de staat waarin de installatie of constructie zich bevindt.

Als opdrachtgever draagt u zelf zorg voor de maandelijkse inspectie en de O.P.-werkzaamheden (Opgeleid Persoon); desgewenst staan de onderhoudsdeskundigen u daarin bij of nemen zij ook deze verantwoordelijke taak volledig uit uw handen. Wilt u totale controle houden over de installatie of constructie, dan is het preventief onderhoudscontract uitermate geschikt.
 

Servicecontract

Een uitgebreidere versie van het preventief onderhoudscontract is het servicecontract. Wat zijn de voordelen?

Het servicecontract biedt meer budgetzekerheid, doordat het verhelpen van eventuele storingen erin is opgenomen. Ook bij deze contractvorm bepaalt de opdrachtgever hoeveel ondersteuning gewenst is bij de maandelijks of driemaandelijks uit te voeren werkzaamheden.

Van de onderhoudswerkzaamheden ontvangt u digitaal een overzichtelijk rapport, waar nodig ondersteund met beeldmateriaal. U bent altijd op de hoogte van de staat van de installatie of constructie.
 
 

Comfortcontract

Bent u verantwoordelijk voor meerdere percelen? Dan is het ondoenlijk om zélf te zorgen voor het onderhoud en beheer van de individuele gebouwen. Kingspan Light + Air ontwikkelde daarom het comfortcontract. Deze nieuwe contractvorm is met name interessant voor beheerders van woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, winkelcentra en grote logistieke ketens. De naam zegt het al: het ontzorgen van de beheerder.

Om te beginnen worden het praktische onderhoud en de inspecties volledig overgenomen. Daarnaast monitoren de onderhoudsspecialisten of het gebouw zo duurzaam mogelijk – gelet op kosten en mvo – wordt geëxploiteerd. U kunt hierbij denken aan het maximaal benutten van daglicht (met het oog op verlichting en veiligheid) én van de natuurlijke luchtstromingen – die zijn immers gratis! – voor een goed binnenklimaat. De onderhoudsspecialisten zien er ook nauwlettend op toe dat de (brand)veiligheid gewaarborgd is.

Het comfortcontract biedt echter nóg meer. Kingspan Light + Air maakt meerjarenonderhoudsbegrotingen, geven inzicht in Total Cost of Ownership (TCO), faciliteren digitaal inloggen en voeren licht- en luchtmetingen uit. Hét grote voordeel is dat het comfortcontract in samenspraak met u naar wens en op maat wordt samengesteld.
 

Leegstandscontract

Helaas komt het regelmatig voor dat huurcontracten worden opgezegd en gebouwen leeg komen te staan. De gebouweigenaar die met leegstand te maken krijgt, zal de onderhoudscontracten voor het pand opzeggen om zo kosten te besparen. Dit kan echter problemen opleveren. Als de brandveiligheidsinstallatie niet meer wordt onderhouden, kan de gebruiksvergunning van het pand in het geding komen. Wanneer na enige tijd weer een huurder wordt gevonden, is het pand dan niet meer brandveilig. Om dit soort problemen te voorkomen, heeft Kingspan Light + Air het leegstandscontract in het leven geroepen. Dit is een ‘uitgekleed‘ onderhoudscontract waarbij de brandveiligheidsinstallaties één keer per half jaar een functionele test ondergaan.

Het leegstandscontract verzekert de gebouweigenaar tegen minimale kosten van een goed functionerend brandveiligheidssysteem. Daarmee is voor de nieuwe huurder de brandveiligheid gewaarborgd en komt de gebruiksvergunning van het pand niet in het geding. Ook belangrijk: zodra de nieuwe huurder bekend is, kunt u het contract weer upgraden naar de gebruikssituatie.
 

Kingspan Light + Air NL

Formerly Brakel Atmos

Kingspan Light + Air

Linie 48

5404 AN

Uden

Netherlands

+31 (0) 413 338 338

+31 (0) 413 338 300