Circulair bouwen

Circulair bouwen is de toekomst

Circulair bouwen

Circulair bouwen: hoe?
Nederland Circulair in 2050: dat is de inzet van de Rijksoverheid. Om die doelstelling kracht bij te zetten is vanaf januari 2017 door inmiddels ruim 325 organisaties en bedrijven het Grondstoffenakkoord ondertekend. Circulair bouwen is daarmee weer een stap verder richting totale integratie in de bouw. Maar bij velen leeft nog de vraag: wat is circulair bouwen? En wat betekent dat voor mij?​

Om maar met de hoofdvraag te beginnen: wat is circulair bouwen? Circulair bouwen, betekent grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu en dragen we bij aan andere grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering.

Circulair bouwen draait ook om vervanging van fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen, door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Ook moeten er nieuwe productiemethodes worden ontwikkeld, moeten we nieuwe producten ontwerpen en gaan we gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Circulaire nieuwbouw

Circulair bouwen

Bij nieuwbouw is het belangrijk stil te staan bij de toekomstige gebruiksfunctie. Ook nieuwe wet- en regelgeving stelt allerlei eisen aan het nieuwe bouwen. Zo is per 1 januari 2018 in Bouwbesluit 2012, in het al bestaande voorschrift voor het berekenen van de milieuprestatie, ook een grenswaarde van 1,0 opgenomen. Dit zijn de schaduwkosten per vierkante meter bvo per jaar die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. De milieuprestatie van een gebouw is daarbij de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw.

Lange of korte levensduur?
Ondernemers kunnen kiezen voor gebouwen met een lange of korte levensduur:

  • Gebouwen met een lange levensduur. Deze gebouwen kunnen flexibel gebruikt worden. Ze moeten energiezuinig zijn. Bij de materiaalkeuze moeten ondernemers circulair bouwen en biobased materialen overwegen.
  • Gebouwen met een korte levensduur. Gebouwen moeten demontabel zijn. Het is belangrijk producten op een goede manier te hergebruiken. In dezelfde of een andere vorm. Zo blijven producenten eigenaar van producten. Ook worden ze verantwoordelijk voor de hele levensduur van producten.

Circulaire bestaande bouw

Circulair bouwen

Bestaande gebouwen worden vaak gesloopt. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

  • Gebouw zo lang mogelijk in dezelfde functie gebruiken, door kundig beheer en onderhoud.
  • Een gebouw renoveren.
  • Een gebouw een andere functie geven.
  • Het casco van een gebouw gebruiken.

Meer informatie: www.circulaireeconomienederland.nl

Andere methoden van toekomstbestendig bouwen:

Wordt uw project al circulair? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.