Planet Passionate 2030 - ons 10 jaar durende wereldwijde duurzaamheidsprogramma

8 juli 2020 Kingspan Group
Kingspan We Are Planet Passionate

We zijn aanbeland in de jaren 20 van de 21e eeuw en staan op een kritiek kruispunt als het om klimaatverandering gaat. Hoewel er met betrekking tot klimaatverandering de afgelopen jaren meer bewustwording en momentum is gecreëerd, heeft dit niet geresulteerd in meer actie. Het recente Emissions Gap Report 2019 van de VN benadrukt dat we op het punt staan waarop we de wereldwijde opwarming niet meer kunnen beperken tot 1,5 °C tegen het einde van deze eeuw. Onze acties in dit decennium zullen grote gevolgen hebben voor het welzijn van onze planeet en maatschappij. We moeten nu gezamenlijk, door middel van toezeggingen, sterker beleid en maatregelen ieder jaar tussen 2020 en 2030 de uitstoot met 7,6% verminderen. Om deze gigantische uitdaging het hoofd te kunnen bieden, zijn voor alle sectoren zeer dringend transformaties vereist.
 
Een groot deel van de uitdaging ligt in het feit dat wij ons als maatschappij onvoldoende hebben toegewijd aan het terugdringen van de uitstoot. We moeten de 'commitment kloof' overbruggen om onze toekomst te beschermen. Voor degenen onder ons die in de bouwsector werkzaam zijn; we weten dat onze branche wereldwijd een van de grootste veroorzakers is van CO2-emissies. Vandaag de dag is de bouw en exploitatie van gebouwen verantwoordelijk voor 36% van het wereldwijde energieverbruik en 39% van energiegerelateerde CO2-uitstoot*. We verbruiken enorme hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van al het wereldwijde afval op stortplaatsen. Aangezien het wereldwijde vloeroppervlak naar verwachting in 2060 is verdubbeld en het energieverbruik toeneemt, lijkt deze trend zich alleen maar te versnellen. Uiteraard zijn er nog veel niet aangeboorde mogelijkheden binnen de bouwsector die kunnen helpen de klimaatuitdaging te overwinnen. Wij willen hieraan onze bijdrage leveren.

Planet Passionate 2030
De volgende stap van onze reis is Planet Passionate, ons nieuwe, 10 jaar durende, wereldwijde duurzaamheidsprogramma dat zich richt op drie wereldwijde kwesties: klimaatverandering, circulariteit en bescherming van de natuur. Onze overkoepelende doelstellingen zijn:
 
  • onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen terwijl we onze wereldwijde activiteiten blijven uitbreiden
  • de milieuprestaties van onze producten verder te verbeteren
  • een zinvolle bijdrage te leveren aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
 
De volgende stap van een reis die bijna 10 jaar geleden begon
We begonnen onze duurzaamheidsreis al in 2010 naar aanleiding van de nieuwe normen in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. We legden ons toe op ons Net Zero Energy**-programma waarmee we ernaar streven dat alle gebouwen in 2020 bijna-energieneutraal zijn. We hebben de afgelopen tien jaar veel geleerd en hebben significante vooruitgang geboekt op het gebied van energie-efficiëntie door meerdere grootschalige energieprojecten op locatie op te zetten, waarbij elf verschillende duurzame energiebronnen meer dan 34 GWh opwekten en hebben aanzienlijk meer groene stroom en Renewable Energy Certificates ingekocht. We liggen goed op schema om onze doelstelling dit jaar te behalen. 

Toen het einde van het programma naderde, hebben we contact gezocht met meerdere betrokkenen, van fabrieksmedewerkers tot klimaatwetenschappers, om input en feedback te krijgen. We hebben grondig onderzoek gedaan om de hoofdoorzaken van de belangrijkste gevolgen van onze activiteiten vast te stellen. Zo willen we een strategie ontwikkelen die ons in staat stelt een koolstofarme economie te ondersteunen en er tegelijkertijd in te gedijen, onze productinnovatie te versnellen en samen te werken met de branche om systemische verandering tot stand te brengen.
 
Planet Passionate 2030
Wij geloven dat duidelijke doelstellingen actie bevorderen. We hebben 12 meetbare doelen gesteld om verandering binnen ons gehele bedrijf snel te bevorderen. Door Planet Passionate zullen we meer gebruikmaken van duurzame energie (ingekocht en zelf opgewekt), Net Zero koolstofproductie voor onze wereldwijde activiteiten bereiken en onze medewerkers helpen met hun reis naar emissieloos transport. We zullen geen afval meer naar de stort sturen en plastic consumentenafval upcylen naar hoogwaardige isolatieproducten. We zullen ons gebruik van opgevangen regenwater verhogen en oceaanschoonmaakprojecten wereldwijd ondersteunen.
Planet Passionate 2030
Het aanpakken van onze eigen directe impact blijft een essentieel onderdeel van ons programma, maar we hebben geleerd dat het aanpakken van de impact van de waardeketen ook belangrijk is om een zinvolle verandering te bewerkstelligen. In 2018 hebben we onze op wetenschappelijke resultaten gebaseerde doelstellingen geverifieerd, waaronder ook een scope 3 doelstelling ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen conform het Greenhouse Gas Protocol. Deze doelstelling richt zich op up- en downstreamemissies binnen onze waardeketen. Om sneller verder te gaan, hebben we als onderdeel van Planet Passionate een nog agressievere scope 3-doelstelling opgesteld, die ons in staat moet stellen onze upstreamemissies en de hoeveelheid embodied carbon in onze producten significant te verminderen. Aangezien scope 3-emissies buiten onze directe invloed liggen, verwachten we dat deze doelstellingen zeer moeilijk zullen zijn, maar we moeten er in samenwerking met onze leveringsketen naar streven ze te behalen.

Met deze maatregelen zullen we niet alleen de impact van ons bedrijf op de planeet verminderen, maar ook de milieuvoordelen van onze producten verder verbeteren. Zo willen we de CO2-uitstoot tijdens de gehele levensduur van gebouwen aanzienlijk verlagen. We ontwikkelen momenteel gedetailleerde stappenplannen, strategieën en tijdlijnen om de voortgang te beheren en monitoren. We zijn van plan te rapporteren over onze voortgang door middel van een jaarlijks Planet Passionate report, CDP, RE100 en het Science-Based Target Initiative.
 
Samenwerking
De uitdagingen waarvoor we staan, vereisen enorme veranderingen, vaak op systemisch niveau. We geloven dat deze alleen kunnen worden bereikt door samenwerkingen en partnerschappen. Kingspan neemt deel aan diverse belangrijke initiatieven die zijn gericht op het transformeren van de sector, waaronder de Ellen MacArthur Foundation en de World Green Building Council’s Net Zero Carbon Building Commitment alsmede het bijbehorende Advancing Net Zero project. We ondersteunen ook organisaties zoals de Born Free Foundation die zich inspannen om de natuur te beschermen en we zullen onze wereldwijde maatregelen gedurende het programma blijven opschalen.
 
 
Onze mensen verantwoordelijkheid geven
We zijn onze energieke en getalenteerde collega's aan het mobiliseren om ons programma en onze impact te helpen versnellen. Wij denken dat duurzaamheid belangrijk is voor onze medewerkers en willen hen erbij helpen zowel op het werk als thuis Planet Passionate te zijn. We zijn meer mogelijkheden aan het creëren om actief betrokken te worden, waaronder een Champions Network, een ideeënbus die direct verbonden is met onze duurzaamheidsteams en een programmatoolkit waarmee iedereen over het programma kan leren en het in onze organisatie kan verspreiden. We zullen regelmatig berichten over onze voortgang en zullen gebruikmaken van bestaande jaarlijkse evenementen zoals onze Supplier Days om oplossingen te ontwikkelen. De interne reactie is tot op heden uiterst positief en we verwachten zonder meer dat onze mensen zullen helpen deze uitdaging het hoofd te bieden.
 
Onze klanten helpen Planet Passionate te zijn
 
Wij geloven dat onze belangrijkste bijdrage aan klimaatactie afkomstig zal zijn uit het helpen van onze klanten bij de wereldwijde reductie van de CO2-uitstoot tijdens de gehele levensduur van gebouwen. We blijven innoveren om onze bestaande producten te verbeteren en nieuwe oplossingen op de markt te brengen die kunnen helpen de komende decennia energie, CO2 en water in gebouwen te besparen.  
 
We moeten samenwerken om de oude lineaire benadering in de bouwsector te vervangen door nieuwe koolstofarme benaderingen voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van gebouwen. 
Afgelopen jaar openden we IKON, ons nieuwe wereldwijde innovatiecentrum voor Research & Development.  Het gebouw zelf is een levendig onderzoeksproject, gericht op het vinden van oplossingen voor wereldwijde problemen door middel van geavanceerde materialen en digitale technologieën. IKON werkt samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners uit diverse sectoren die ons helpen nieuwe en betere oplossingen te creëren voor onze bouwomgeving.
 
De mate van verandering die vereist is in een zeer kort tijdsbestek is enorm. Als de coronacrisis voorbij is, staat ons allen een gigantische economische uitdaging te wachten.  Dit zal van invloed zijn op alle onderdelen van de maatschappij, terwijl beleidsmakers en wetgevers snel het beste en effectiefste herstelpakket zullen moeten samenstellen. De crisis biedt waardevolle lessen waarmee we deze uitdagingen kunnen overwinnen, als we een grotere economische en ecologische weerbaarheid onderdeel maken van onze plannen voor toekomstig herstel. De reis zal niet gemakkelijk worden, maar we weten dat we dit kunnen en moeten realiseren.
Bianca Wong, Global Head of Sustainability, Kingspan Group*Global Status Report 2017 van de VN
**Net Zero Energy: We streven ernaar tegen het einde van 2020 Net Zero Energy te bereiken.  We hebben Net Zero Energy gedefinieerd als: het verbruik van niet-duurzame energie dat gerelateerd is aan onze productielocaties wordt geminimaliseerd door middel van een combinatie van energie-efficiënte maatregelen, op locatie opwekken van duurzame energie en het inkopen van gecertificeerde duurzame energie van het net.  Ons resterende verbruik van niet-duurzame energie zal worden gecompenseerd door de aankoop van Renewable Energy Certificates.