Kingspan, marktleider in de bouwwereld, lanceert plannen om klimaatverandering aan te pakken

3 december 2019 Kingspan Group
  • 12 doelen om tegen 2030 de impact op het milieu aanzienlijk te verminderen
  • Uitbreiding van ‘Net Zero Energy’-initiatieven en opruimen van de oceaan
  • Kingspan wordt ook lid van Circular Economy 100 (CE100) netwerk

Kingspan, internationaal marktleider in de bouwwereld, heeft een nieuwe, 10-jarige strategie gelanceerd. Deze strategie is opgesteld om een bijdrage televeren aan de wereldwijde doelstelling om tegen 2030 de CO2 uitstoot met 45% terug te dringen, zoals afgesproken in de overeenkomst van Parijs en bij te dragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Deze ‘Planet Passionate’-strategie bestaat uit 12 ambitieuze doelstellingen die de impact van Kingspan’s bedrijfsvoering en productie aanpakken op de vier kerngebieden: energie, CO2, circulariteit en water, met de volgende toezeggingen die tegen 2030 behaald dienen te zijn:

  • Energie: 60% van alle Kingspan werkzaamheden rechtstreeks van energie voorzien uit hernieuwbare energie waarbij minimaal 20% van deze energie op productielocaties gegenereerd wordt (nu 5,9%)
  • CO2: nul procent CO2 productie en een reductie van 50% van de product CO2-intensiteit van primaire leveranciers bereiken
  • Circulariteit: 1.000.000.000 PET-flessen per jaar upcyclen tot isolatieproducten en bedrijfsafval van alle locaties niet meer te storten 
  • Water: 100.000.000 liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater winnen

In aanvulling op haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid kondigt Kingspan vandaag ook haar lidmaatschap van het toonaangevende netwerk voor circulaire economie aan: de ‘Circular Economy 100’ (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.

De bouwsector is één van de grootste producenten van koolstof en broeikasgassen.Bouwplaatsen en gebouwen zijn momenteel goed voor 39% van alle CO2-uitstoot wereldwijd.i De World Green Building Council schat dat embodied carbon – CO2 dat wordt gebruikt bij de productie, constructie en afvoer van bouwmaterialen – verantwoordelijk zal zijn voor de helft van de totale koolstofvoetafdruk van nieuwbouw tussen nu en 2050. De bouwsector is ook verantwoordelijk voor ongeveer 30% van al het afval dat wereldwijd op stortplaatsen terecht komt.

De Planet Passionate doelen van Kingspan zijn opgesteld om bij te dragen aan ‘s werelds hernieuwbare energie mix, koolstofemissies te verminderen, afval niet meer te storten, water te besparen, upcycling oplossingen te bieden voor plastic afval, ’s werelds oceanen schoon te maken en de biodiversiteit te beschermen.

Gene Murtagh, CEO van Kingspan, zegt hierover: "Klimaatverandering is de belangrijkste kwestie waar de wereld tegenwoordig mee te maken heeft en dit heeft onze meest urgente prioriteit. Bij Kingspan streven we naar een duurzamere aanpak van ons bedrijfsvoering als antwoord op deze kwestie. Energiebesparing is altijd de kern van onze producten en hoe we ons bedrijf runnen.Via Planet Passionate zullen wij CO2 en energie in ons productieprocessen en producten verminderen en onze zoektocht naar hoogwaardige gebouwen met lage CO2-emissies, die meer presteren en waarde opleveren, onverminderd voortzetten met duidelijke doelstellingen voor 2030." 

In combinatie met de onderzoeksactiviteiten van IKON, het nieuwe wereldwijde innovatiecentrum van Kingspan, zal het Planet Passionate-programma ervoor zorgen dat haar producten CO2-neutrale gebouwen mogelijk maken die bijdragen aan een veiligere, gezondere en circulaire wereld.

Bianca Wong, Global Head of Sustainability van Kingspan, vult aan: "Om onze planeet te beschermen moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45% gedaald zijn en tot Net Zero in 2050 - maar we liggen momenteel op koers om dit doel in vijfvoud te missen. Bij Kingspan realiseren we ons dat alle bedrijven dringend actie moeten ondernemen. We weten ook dat duurzamere bouwproducten, in combinatie met een hoogwaardig ontwerp van een gebouw, het potentieel hebben om enorme hoeveelheden energie en CO2 te besparen. Door binnen de industrie samen te werken en Planet Passionate na te streven bij alles wat we doen, zijn we ervan overtuigd dat we de doelen die wij voor ons bedrijf gesteld hebben, kunnen bereiken en onszelf en onze klanten in staat stellen om aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering bij te dragen".

Joe Murphy, CE100 Lead voor de Ellen MacArthur Foundation, zegt: “We zijn verheugd de Kingspan Groep te mogen verwelkomen bij de CE100- ‘s werelds toonaangevende circulaire economienetwerk. De CE100 brengt leiders en vernieuwers van over de hele wereld samen om nieuwe groeimogelijkheden mogelijk te maken. Het is de samenwerking binnen onze gevarieerde en dynamische gemeenschap die leden in staat stelt sneller en met meer succes te opereren. Kingspan draagt unieke expertise en specifieke capaciteiten bij aan de sterke milieusector van het netwerk.”

Planet Passionate zal niet alleen invloed hebben op de ecologische voetafdruk van de activiteiten van Kingspan, maar heeft ook het doel de milieuprestaties van haar producten te verbeteren door de embodied CO2 te verminderen, de circulariteit te verbeteren en door de gebouwen waar de producten gebruikt worden, duurzamer te maken. 

In 2011 heeft Kingspan een Net Zero Energy programma aangekondigd met als doel om in 2020 haar operationele energieverbruik voor 100% van hernieuwbare energie te laten voorzien. Het bedrijf ligt op schema om dit doel te bereiken. Als onderdeel van dit programma heeft Kingspan zich ook aangesloten bij het Science Based Targets initiatief, waarbij een doelstelling van 10% reductie van de Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies werd vastgesteld. Dit was een belangrijke eerste stap op weg naar Kingspan's doel om haar CO2- uitstoot te verminderen, Planet Passionate is het volgende doel.

Kingspan heeft in 2018 256 miljoen PET-flessen geüpcycled naar isolatiemateriaal en heeft zich eerder dit jaar gecommitteerd om tegen 2025 één miljard PET-flessen per jaar te upcyclen. Daarnaast is Kingspan een driejarig partnerschap aangegaan met de Stichting EcoAlf om hun project te ondersteunen en uit te breiden. Dit project vist jaarlijks 150 ton plastic afval uit de Middellandse Zee, waarvan ongeveer 10% uit PET-flessen bestaat. PET materiaal dat via het EcoAlf project uit de oceaan wordt gevist, wordt aan de geüpcyclede PET-flessen toegevoegd en gebruikt voor de productie van Kingspan-isolatie. Kingspan is nu van plan om in 2025 vier andere opruimprojecten voor de oceanen te ondersteunen via Planet Passionate.