Kingspan Insulation BV geeft prioriteit aan brandveiligheid en verwerpt de negatieve karakterisering door Zembla.

6 mei 2021 Kingspan Insulation Nederland

Kingspan Insulation BV heeft de brandveiligheid van al haar producten hoog in het vaandel staan en verwerpt de negatieve karakterisering in het programma van haar producten, collega's en houding ten opzichte van brandveiligheid.

Onze woordvoerder heeft uitvoerig contact gehad met de makers van het programma om hen de feiten uit te leggen. Dit omvatte ook het delen van gedetailleerde informatie over producttesten. Wij zijn bezorgd over het feit dat informatie uit de context is gehaald door de programmamakers en dat ze zich hebben gebaseerd op selectieve bewerking en insinuaties. Wij zijn zeer teleurgesteld en vinden het onacceptabel dat de integriteit van een van onze collega's in twijfel wordt getrokken, terwijl zijn inzet voor brandveiligheid boven alle twijfel verheven is.

Wij willen alle belanghebbenden - en met name onze klanten - geruststellen dat de in Nederland verkochte K15-isolatieplaten door onafhankelijke erkende instituten zijn getest overeenkomstig Europese productnormen. K15 is veilig voor gebruik in hoge gebouwen wanneer het op de juiste wijze en in overeenstemming met de bouwregelgeving en onze verwerkingsvoorschriften is aangebracht. Wij staan in voor de veiligheid en conformiteit van al onze producten.

Kingspan Insulation BV is al sinds 2015 actief voorstander van het invoeren van grootschalige systeemtesten van alle gevelbekledingssystemen, ongeacht de materialen die ze bevatten. Dit is onder andere terug te vinden in onze uitgebreide 2018 visie op brandveilig bouwen en de Nederlandse bouwregelgeving welke hier terug te vinden is.

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T: 0543 - 54 32 10

Internal Sales 0800-54 64 777

Customer Service 0800-54 64 776