Had je ooit gedacht dat je een gebouw als accessoire zou kunnen dragen?

18 juni 2020 Kingspan Group
Data & digitalisering en het belang voor circulariteit

Als sponsor van het Advancing Net Zero (ANZ) project van de World Green Building Council zijn we verheugd dat de jaarlijkse ANZ Status Report onlangs is gepubliceerd. Het is enorm belangrijk dat er vaart wordt gezet achter de ontwikkeling van een koolstofarme gebouwde omgeving. Ons artikel onderzoekt hoe data & digitalisering de materiaalspecificiteit, de circulariteit en de stroomlijning van de constructie kan en zal optimaliseren. 


Data en de digitalisering leiden uiteindelijk tot circulariteit in de bouwsector. 


Kingspan zet vol in op het bevorderen van een aanpak waarbij de bouwschil centraal staat. Verder ondersteunen we de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het koolstofvrij maken van de sector. Dit vereist niet alleen een systemische verandering in de manier waarop producten worden vervaardigd, gespecificeerd en getransporteerd maar ook in de manier waarop gebouwen worden ontworpen, gebouwd, onderhouden/gebruikt en uiteindelijk afgebroken. Het zal op zijn beurt een platform bieden voor een grotere circulariteit in de gebouwde omgeving, het inbedden van waarde in materialen en het faciliteren van renovatie, hergebruik en betere recycling.

In combinatie met het leveren van hoogwaardige gebouwschillen die meer energie en dus ook koolstof besparen, heeft Kingspan eind 2019 het ingrijpende, 10-jarig, wereldwijde duurzaamheidsprogramma Planet Passionate aangekondigd. De strategie, die bestaat uit twaalf ambitieuze doelstellingen gericht op vier belangrijke gebieden: Energie, Koolstof, Circulariteit en Water, zal zorgen voor grote stappen voorwaarts wat betreft de duurzaamheid van de bedrijfsvoering en producten van Kingspan. De strategie is ook in lijn met de doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling en Science Based Targets.

Het rechtstreeks door de fabrikant aanleveren van betrouwbare, nauwkeurige gegevens ter ondersteuning van bouwprojecten en een interactie die in veel eerdere stadia van het bouwproces - wanneer de projectresultaten worden vastgesteld - plaatsvindt, dragen bij aan het optimaliseren van de materiaalspecificatie. Ook kunnen zo toekomstscenario's worden geïdentificeerd wanneer een gebouw wordt herbestemd of gesloopt, waardoor dit samenvalt met het ontwikkelen van een meer duurzame en circulaire gebouwde omgeving. Kingspan streeft ernaar het voortouw te nemen bij het vastleggen, organiseren en beheren van bouwdata. Het doel is om uiteindelijk te komen tot nauwkeurige en relevante data die passen bij de werkelijke assets van de klant.

Het begrip Building Information Models of Modelling (BIM) bestaat al sinds de jaren '80, maar omdat er steeds meer progressie wordt geboekt op het vlak van de rekenkracht van computers en het opslaan van data in de cloud, wordt het meer en meer de grote drijvende kracht achter productiviteit, efficiëntie en traceerbaarheid. Het stelt de gebouwenontwerp- en de bouwsector in staat om hun processen op elkaar af te stemmen. De technologische vorderingen op het vlak van Computer Aided Design (CAD) worden optimaal benut om te komen tot meer samenwerking en communicatie, en - naast een hele reeks andere voordelen - betere projectvisualisatie, specificatie, kostenraming, simulatie en conflictdetectie.

Binnen de gebouwde omgeving kunnen BIM-modellen worden opgeschaald tot werkende real-time modellen van het gebouw, zogenaamde Digital Twins (DT's). In een nauwkeurig BIM-model wordt een 3D- en real-time weergave van alle materialen en componenten van de constructie bijgehouden. Zo kunnen Facility Managers voortdurend zien wanneer apparatuur moet worden vervangen of onderhouden, waardoor gebouwen efficiënter kunnen worden beheerd.

DT's worden uitgebreid met verschillende soorten sensoren of worden aangesloten op het Building Management System (BMS), waardoor real-time werkende modellen van de werkelijke gebouwen worden gecreëerd. Sensoren meten meestal temperatuur, energieverbruik, beweging en lichtniveau. DT's bieden Facility Managers de mogelijkheid om de gebruikte energie te meten en af te stemmen op de specifieke behoefte. Ze kunnen eventuele afwijkingen zoals hoge CO2-waarden of lage temperaturen vaststellen en verhelpen, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en de CO2-uitstoot wordt verlaagd.

Data en DT's dragen ook bij aan de circulaire economie, omdat degenen die gebouwen slopen, renoveren of opknappen daardoor precies weten wat er is geïnstalleerd en hoe. Zo kunnen de materialen maximaal worden teruggewonnen. Renovatie wordt zo een voorspelbare operatie in plaats van een duur roulettespel, terwijl slooplocaties een bron van grondstoffen in plaats van afval worden.

Dankzij dit proces kan elk materiaal en elk onderdeel binnen een gebouw waarde behouden en wordt het circulair gebruik van materialen mogelijk. De ontwerpwedstrijd 'Reuse, Recreate' die is bedacht en gesponsord door de divisie Water & Energy van Kingspan, bood studenten van de NCAD (National College of Art and Design) in Dublin de mogelijkheid om een object te ontwerpen met behulp van pellets die waren gemaakt van oude Kingspan-olietanks. Op die manier konden ze laten zien hoe plastic circulair kan worden gebruikt. De winnende studente, Emily Jennings, gebruikte de plastic pellets om er spectaculaire sieraden mee te maken, iets helemaal anders dan de olietank die het materiaal 6 maanden eerder nog was.

Data en digitalisering zijn echte aanjagers van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De beschikbaarheid van nauwkeurige, betrouwbare data over bouwonderdelen en -prestaties versterkt het duurzame ontwerp, het onderhoud en het afbreken van duurzame gebouwen en maakt de overgang naar een circulaire economie binnen de gebouwde omgeving mogelijk. Die economie zal met name de vervuiling van ons milieu als gevolg van de winning van materialen terugdringen, waardoor wordt aangetoond dat gebouwen veel meer waarde en mogelijkheden bieden dan we ooit hadden kunnen denken.

WCBC Advancing Net Zero (ANZ) Status Report

WGBC Advancing Net Zero Status Report

We zijn blij met het laatste ANZ-statusrapport van de World Green Building Council. Het programma blijft de noodzaak onderstrepen van een koolstofarme gebouwde omgeving tegen 2050