Algemene voorwaarden gebruik website

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het surfen op en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring van de website Kingspans relatie met u in het kader van deze website regeren. Als u het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we u deze website niet te gebruiken.

De term 'Kingspan' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de maatschappelijke zetel is Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ierland, en haar dochterondernemingen.  De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.  

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Hij is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
  • Wij noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat en wij sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan ​​door de wet, uit.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website, aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of waarvoor wij een licentie hebben ontvangen. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, ontwerp, lay-out, look, uiterlijk en grafische vormgeving. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die in deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of waarvoor geen vergunning is verleend aan de exploitant, worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met deze website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten van Ierland en u gaat ermee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken van Ierland bevoegd zijn over alle geschillen.

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.