2014_ALDI GLDTHORPE_03_TD_UK.jpg

Sürdürülebilirlik

Enerjimizi Değişime Adıyoruz

Kingspan olarak kendimizi sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunan sürdürülebilir bir işletme olarak faaliyet göstermeye adadık. Bu anlayışla yedi kilit alanın tümünde sürekli gelişme sağlamayı ve sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirmeyi kendimize şiar edindik.

Holywell_outside_energi centre (2)

Enerji & Karbon


Kendi bildiğimiz yoldan giderek 2020 yılına kadar bir Net Sıfır Enerji firması olmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu taahhüdümüzün bir parçası olarak, 2020 yılına kadar %100 yenilebilir enerji kullanacağını halka açık olarak taahhüt eden firmaların oluşturduğu RE100 oluşumuna katıldık.  2016 yılında yenilebilir enerji kullanımımız %57’ye ulaşmış olup hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız. Adımız, dünya çapındaki binlerce firmanın çevreye olan etkilerini ölçen kar amacı gütmeyen uluslararası bir oluşum olan CDP tarafından yayınlanan İklim “A” Listesinde ikinci yıl üst üste yer aldı. 

"Çevre ve  Enerji Politikası" belgemiz için lütfen Tıklayınız.

Atık & Su

Ürünlerimizin üretimi, dağıtımı ve kullanım ömrü sonrası yönetiminden kaynaklı atık ve su kullanımını asgariye indirmeyi hedefliyoruz. 
Holywell_outside_energi centre (2)
Holywell_outside_energi centre (2)

Tedarik Zinciri

Aynı sürdürülebilirlik standartlarında çalıştıklarından emin olmak için tedarik zincirimizle yakından ilgileniyoruz. 

Ürün Yeniliği

Rahat, esnek, enerji verimli binalar yaratmak için ürünlerimizi ve çözümlerimizi geliştirmek adına durmadan çalışıyoruz.   
Holywell_outside_energi centre (2)
Holywell_outside_energi centre (2)

Ürün Ömrü

Sürdürülebilirlik, tasarım aşamasından bertaraf aşamasına kadar ürünlerimizin kullanım ömrünün tam merkezinde yer alır. 

Çalışanlar

Çalışanlarımızı destekliyor ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü tam olarak benimsemelerini sağlıyoruz.
Holywell_outside_energi centre (2)
Holywell_outside_energi centre (2)

Paydaşlar & Toplum

Temel paydaşlarımızı sürdürülebilirlik stratejimize dahil ediyor ve iş yaptığımız toplumlara karşı olan sorumluluğumuzu biliyoruz.