Kingspan'ın yeni 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu - "Gezegen Tutkusu" ile tanışın

3 Aralık 2019 Kingspan MEATCA
  • "Gezegen Tutkusu' kampanyamızla 2030 yılına kadar çevresel etkileri azaltma taahhüdü
  • Net Sıfır Enerji ve okyanus temizleme girişimlerinde genişleme
  • Kingspan ayrıca Circular Economy 100 (CE100) ağının yeni üyesi olarak ilan edildi
3 Aralık 2019: Kingspan bugün, Paris Anlaşması'nda belirlendiği üzere 2030 yılına kadar dünyanın karbon emisyonlarını% 45 oranında azaltma ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunma konusunda önemli bir 10 yıllık strateji başlattı.

"Gezegen Tutkusu" stratejisi, Kingspan'ın iş operasyonlarının ve üretiminin enerji, karbon, döngüsel ekonomi ve su olarak dört temel alan üzerinde etkisini ele alan 12 iddialı hedeften oluşuyor ve 2030'a kadar aşağıdakileri taahhüt ediyor:
  • Enerji: tüm Kingspan operasyonlarının% 60'ını doğrudan yenilenebilir enerjiden sağlamak ve üretim alanlarında üretilen bu enerjinin en az% 20'sini oluşturmak (bugün% 5.9 deyiz)
  • Karbon: net sıfır karbon üretimine ulaşmak ve birincil tedarik ortaklarından temin edilen ürünlerin C02 yoğunluğunda% 50 azalma
  • Döngüsellik: yılda 1 milyar PET şişenin yalıtım ürünlerinde geri dönüştürülmesi ve tüm tesislerde düzenli depolama için sıfır şirket atığı hedefi
  • Su: 100 milyon litre Kingspan’ın yağmur suyundan harmanlanmiş su kullanımı

Sürekli sürdürülebilirlik taahhütlerinin farkında olarak Kingspan, bugün dünyanın önde gelen döngüsel ekonomi ağı olan Ellen MacArthur Foundation’ın Circular Economy 100 (CE100) üyeliğini de duyurdu.

İnşaat endüstrisi, karbon ve sera gazı emisyonlarına en büyük katkıda bulunan sektörlerden biridir ve inşaat ve binalar şu anda küresel olarak tüm karbon emisyonlarının% 39'unu oluşturmaktadır. Dünya Yeşil Bina Konseyi, inşaat malzemelerinin imalatında, yapımında ve bertarafında kullanılan karbonun - şimdiki ve 2050 yılları arasında yeni inşaatın tüm karbon ayak izinin yarısından sorumlu olacağını tahmin ediyor. Tüm atıkların% 30'u küresel atık depolama alanına girecek

Kingspan’ın Gezegeni Tutkusu hedefleri, dünyanın yenilenebilir enerji girişimlerine katkıda bulunmak, karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları çöp sahasından yönlendirmek, su tasarrufu yapmak, plastik atıklar için geri dönüşümlü çözümler sunmak ve dünyanın okyanuslarını temizlemek ve biyolojik çeşitliliği korumak için tasarlanmıştır.

Kingspan CEO'su Gene Murtagh, “İklim değişikliği bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun ve en acil önceliğimiz. Kingspan olarak, bu sorunlara yanıt olarak işimize daha sürdürülebilir bir yaklaşım getirmeyi taahhüt ediyoruz. Enerji tasarrufu her zaman ürünlerimizin ve işimizi nasıl yürüttüğümüzün merkezinde olmuştur. Gezeken Tutkumuz sayesinde hem üretim süreçlerimizde hem de ürünlerimizde karbon ve enerjiyi azaltacak ve 2030 yılına kadar çaba gösterecek net hedeflerle daha fazla performans ve değer sunan düşük karbonlu binaların aralıksız peşinde olmaya devam edeceğiz. ”

Kingspan’ın yeni küresel inovasyon merkezi IKON'daki araştırma faaliyetleri ile birlikte Planet Passionate programı, ürünlerinin daha güvenli, daha sağlıklı ve daha dairesel bir dünyaya katkıda bulunan sıfır karbonlu binalara giden bir yol açmasını sağlayacaktır.

Kingspan Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı Bianca Wong şunları söyledi: “Gezegenimizi korumak için, karbon emisyonlarının 2030'a kadar% 45 düşmesi ve 2050'ye kadar net sıfır olması gerekiyor - ancak şu anda bu hedefi beş katı bir oranla kaçırıyoruz. Kingspan olarak tüm işletmelerimizin acil önlem almaları gerektiğini biliyoruz. Ayrıca, daha sürdürülebilir bina ürünlerinin, yüksek performanslı bina zarfı tasarımı ile birleştiğinde, muazzam miktarda enerji ve karbon tasarrufu potansiyeli olduğunu biliyoruz. Sektörle ortak çalışarak ve yaptığımız her işte Gezegen Tutkulu olmaya çalışarak, işimizi belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizden ve kendimizin ve müşterilerimizin iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye katkıda bulunabileceğinden eminiz. ”

Ellen MacArthur Vakfı CE100 Lideri Joe Murphy şunları söyledi: “" Kingspan grubunu dünyanın önde gelen dairesel ekonomi ağı olan CE100'e davet etmekten mutluluk duyuyoruz. CE100, dünyanın dört bir yanından liderleri ve yenilikçileri yeni büyüme fırsatlarının kilidini açmak için bir araya getiriyor Üyelerin daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde hareket etmesini sağlayan çeşitli ve dinamik topluluğumuz arasında işbirliği. Kingspan, ağın güçlü yapılı çevre sektörüne benzersiz uzmanlık ve özel yetenekler getiriyor. ”

Gezegen Tutkusu, sadece Kingspan'ın işinin çevresel ayak izini etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda, somutlaştırılmış karbonu azaltarak ve döngüselligi artırarak, kullanıldığı yerlerdeki binaları da daha sürdürülebilir hale getirerek ürünlerinin çevresel performansını artırmayı amaçlamaktadır.

2011 yılında Kingspan, operasyonel enerji kullanımının% 100'ünü yenilenebilir enerjiyle eşleştirmek için 2020 hedefi olan Net Zero Energy programını açıkladı. Şirket bu hedefe ulaşmak için emin adimlarla ilerliyor. Bu programın bir parçası olarak, Kingspan Bilim Kapsamlı Hedefler girişimine de katılarak Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarında% 10'luk bir azalma hedefi belirledi. Bu, Kingspan’ın karbon ayak izini azaltmaya yönelik yolculuğunda önemli bir ilk adımdı ve Gezegen Tutkusu bir sonraki hedef olarak belirlendi.

Ayrıca, Kingspan, 2018 yılında ve bu yılın başlarında yalıtımına 256 milyon PET şişeyi geri donusumle kullandi. Her yıl Akdeniz'den 150 ton plastik atığı temizleyen ve yaklaşık% 10'u PET olan projelerini genişletiyor. EcoAlf projesinden geri kazanılan Ocean PET, geri dönüştürülmüş PET şişelere eklenir ve Kingspan'ın yalıtımını yapmak için kullanılır. Kingspan şimdi 2025 yılına kadar Gezegen Tutkusu Kmapanyasi aracılığıyla dört okyanus temizleme projesini daha desteklemeyi planlıyor.