Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

Šī lapa pēdējo reizi atjaunināta 01/05/2020.  Kad šajos noteikumos un nosacījumos tiek veiktas būtiskas izmaiņas, Jūs saņemsiet informāciju. 

Laipni lūgti mūsu tīmekļa vietnē. Ja turpināt pārlūkot un lietot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat ievērot un Jums ir saistoši šeit norādītie lietošanas noteikumi un nosacījumi, kas kopā ar mūsu tīmekļa vietnes privātuma paziņojumu regulē Kingspan attiecības ar Jums saistībā ar šo tīmekļa vietni. Ja nepiekrītat kādai šo noteikumu un nosacījumu daļai, lūdzam nelietot mūsu tīmekļa vietni. 

Termins "Kingspan" vai "mēs", vai "mums" attiecas uz šīs tīmekļa vietnes īpašnieku, kura juridiskā adrese ir Kingspan Holdings (Īrija) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Īrijas Republika, un tā meitas uzņēmumiem. Klikšķiniet šeit, lai atvērtu šo uzņēmumu sarakstu.  Termins "Jūs" attiecas uz mūsu tīmekļa vietnes lietotāju vai skatītāju. Katra Kingspan struktūrvienība apstrādā personas datus saviem mērķiem. Klikšķiniet šeit, lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus.  

Uz šīs tīmekļa vietnes lietošanu attiecas šādi lietošanas noteikumi: 

  • Šīs tīmekļa vietnes lapu saturs ir paredzēts tikai Jūsu vispārīgai informēšanai un individuālai lietošanai. Tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

  • Ne mēs, ne trešās personas nesniedz nekādas garantijas vai galvojumus attiecībā uz informācijas un materiālu, kas atrodami vai tiek piedāvāti šajā tīmekļa vietnē, precizitāti, savlaicīgumu, darbību, pilnīgumu vai piemērotību jebkādam praktiskam nolūkam. Jūs atzīstat, ka šāda informācija un materiāli var saturēt neprecizitātes un kļūdas, un mēs skaidri atsakāmies no atbildības par visām šādām neprecizitātēm vai kļūdām likumā atļautajā apmērā. 

  • Jūs lietojat jebkādu informāciju vai materiālus šajā tīmekļa vietnē, pilnībā uzņemoties risku, par kuru mēs neesam atbildīgi. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka visas preces, pakalpojumi vai informācija, kas pieejama no šīs tīmekļa vietnes, atbilst Jūsu specifiskajām prasībām. 

  • Šajā tīmekļa vietnē ir materiāli, kas pieder mums vai uz ko mums ir licence. Šie materiāli ietver, bet neaprobežojas ar dizainu, izkārtojumu, izskatu un grafiku. Reproducēšana ir aizliegta, ja tas nenotiek saskaņā ar paziņojumu par autortiesībām, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem. 

  • Šīs tīmekļa vietnes pretlikumīga lietošana var būt par pamatu prasībai par zaudējumu atlīdzību un/vai noziedzīgs nodarījums. 

  • Lietotājiem ir aizliegts publicēt vai sniegt pretlikumīgu saturu šajā tīmekļa vietnē. 

  • Periodiski šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir sniegtas Jūsu ērtībai, lai sniegtu papildu informāciju. Tas nenozīmē, ka mēs apstiprinām tīmekļa vietni (-es). Mēs neuzņemamies atbildību par saistītās (-o) tīmekļa vietnes/vietņu saturu. 

  • Ja vēlaties iesniegt sūdzību saistībā ar tīmekļa vietnes darbību vai lietošanu, lūdzam nosūtīt mums rakstveida sūdzību, kas adresēta attiecīgajam Kingspan uzņēmumam uz šeit norādīto adresi. Mēs atbildēsim uz sūdzībām un īstenosim novēršanas pasākumu saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.   

  • Uz Jūsu veikto šīs tīmekļa vietnes lietošanu un visiem strīdiem, kas izriet no šādas tīmekļa vietnes lietošanas, attiecas Īrijas tiesību akti, un Jūs piekrītat Īrijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai jebkurā strīdā. 

 

www.kingspan.com satura autortiesības pieder © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.