Tehniskā palīdzība

Tehniskās konsultācijas

Kingspan Insulation OÜ tehniskās konsultācijas, kas paredzētas palīdzības sniegšanai būvdarbu projektu sagatavošanā. Profesionālajiem būvinženieriem tomēr vienmēr jāizvēlas objektam piemērotas konstrukcijas un risinājumi. Būvuzņēmējs vispirms ievēro būvinženiera sagatavotos projektus, seko instrukcijām un vadās pēc spēkā esošajiem normatīviem aktiem kā arī drošības noteikumiem.  

Kristjan Väester

Tehniskais konsultants

(igauniski un angliski)

Kingspan Insulation OÜ

Järvevanatee 7b

Tallinn

EE-10132

+372 52 966 32

Kingspan Insulation OÜ Latvija

Kingspan Insulation OÜ Latvija

Katlakalna iela 9

Rīga

LV-1073

+371 29979892

+371 28680222