Pēc kara posmam tipiskās viendzīvokļa ēkas, kurām raksturīga visu telpu novietošana ap ēkas vidū esošo skursteni, un senākas ēkas

1940-tajos gados un agrāk būvētās ēkas parasti ir guļbūves. To sienām parasti ir izmantoti baļķi, kuru diametrs ir apmēram 150 mm. Vecu guļbūvju remonts prasa rūpīgu plānošanu un pareizu remonta pieeju. Guļbūvju apsildei parasti izmantoja vairākas krāsnis.

1950-tajos gados vistipiskākās ēkas bija viendzīvokļa ēkas, kurām raksturīga visu telpu novietošana ap ēkas vidū esošo skursteni, šādas ēkas vēl ir saglabājušās lielā skaitā. Gadu desmitu mijā guļbūvju vietu ieņēma t.s. skaidu ēkas. 1950-tajos gados būvēto ēku durvīm, logiem un siltumizolācija mūsdienās parasti ir nepieciešami uzlabojumi, un dzīvokļos bieži vien ir caurvējš. Izolācija ir nosēdusies, tehniskie risinājumi ir novecojuši un ēkas ir sasniegušas sava ekspluatācijas cikla beigu stadiju.

Karkass:
 • Parasti 100 mm kokmateriāli. Abās karkasa pusēs ir papīrs un dēļu klājums. Tukšā vieta ir aizpildīta ar zāģu skaidām, mizām vai to maisījumu.

Augšējā stāva pārsegums:
 • Augšējā stāva pārsegumā 250-300 biezā slānī parasti izmantotas zāģu skaidas, mizas vai to maisījums.

Papildu siltumizolācijas iespējas:

Ar Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita siltumizolācijas palīdzību bēniņus var izmantot lietderīgi, jo saglabājas brīvais telpas augstums un brīvā platība. Ieteicamais siltumizolācijas risinājums ir Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm plātne, kas uzstādīta starp jumta krēsliem un kā iekšējo virsmu nosedzoša kārta.

Sienu papildu siltumizolēšanai no iekšpuses piemērota siltumizolācija ir Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Therma TP10 siltumizolācijas plātnes.

Pēc remonta ēkai ierīko gravitācijas vai piespiedu ventilāciju, t.i. siltumizolācijas risinājums neietekmē ventilēšanas vajadzības.

1960-to un 1970-to gadu ēkas

Sākot no 1960-to ēku sākuma līdz nākošā gadu desmita vidu parādījās siltumizolācijas vates, kas aizstāja par tām sliktāk izolējošās, no koksnes ražotās siltumizolācijas. Ēku fasādēm izmantoja kokmateriālus un akmens materiālus. Akmens mājas, no ārpuses raugoties, parasti ir labā stāvoklī. Koka daļas, logi un durvis jau sāk tuvoties sava ekspluatācijas laika beigām.

Akmens ēku iekšpusē remonta laikā ir lietderīgi uzstādīt papildu siltumizolāciju. Arī koka mājām fasādes remonta kontekstā vienmēr ir ieteicams uzstādīt papildu siltumizolāciju.

Karkass:
 • Sienās siltumizolācijas biezums saglabājas tāds pats, kā agrākajās zāģskaidu sienās, t.i. 100 mm. Iekšējais apšuvums parasti ir skaidu plātne, vēja izolācijai izmantots t.s. bitulīts.

Augšējā stāva pārsegums:
 • Parasti apmēram 150-200 mm bieza siltumizolācijas vates kārta.

Laikā no 1975. gada līdz 1983. gadam enerģijas krīze būvniekus piespieda koncentrēties uz labāk siltumizolētām konstrukcijām. Aizvien biežāk koka karkasa ēkas apmūrēja ar ķieģeļiem. Logu izmēru samazināja, notika pāreja uz trīsslāņu logu izmantošanu. Siltumizolācijas kārtas biezumu sienās palielināja līdz 150 mm. Ar ķieģeļiem apšūtas māju ārējā daļa parasti ir labā stāvoklī. Koka daļām, tai skaitā, logiem un durvīm, ir nepieciešama apkope un remonts. 1970-tajos gados būvētajās ēkas ventilācija parasti ir nepilnīga.

Karkass
 • Sienā 150 mm bieza siltumizolācijas kārta (siltumizolācijas vate un vēja izolācija).

Augšējā stāva pārsegums:
 • Parasti apmēram 200-250 mm bieza siltumizolācijas vates kārta. Pirms enerģijas krīzes 150-200 mm.

Papildu siltumizolācijas iespējas:

Ar Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita siltumizolācijas palīdzību bēniņus var izmantot lietderīgi, jo saglabājas brīvais telpas augstums un brīvā platība. Ieteicamais siltumizolācijas risinājums ir Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm plātne, kas uzstādīta starp jumta krēsliem un 30 mm bieza Kingspan Therma plātne kā iekšējo virsmu nosedzoša kārta.

Gan ārsienu, gan augšējā stāva pārseguma veco siltumizolāciju var aizstāt ar Kingspan Therma. Šādā gadījumā siltumizolācijas kārtu biezums saglabājas nemainīgs, siltumizolētspēja ir divkāršota, un ievērojami uzlabots konstrukcijas blīvums. Atsevišķa vēja izolācija un tvaika izolācija nav nepieciešama.

Sienu papildu siltumizolēšanai no iekšpuses piemērota siltumizolācija ir Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Therma TW55 siltumizolācijas plātnes.

Pēc remonta ēkai ierīko gravitācijas vai piespiedu ventilāciju, t.i. siltumizolācijas risinājums neietekmē ventilēšanas vajadzības.

1980-to un 1990-to gadu ēkas

Ēkas, kas ir uzbūvētas pēc 1980-to gadu vidus, parasti ir ievērojami energoefektīvākas un komfortablākas par agrākajos gadu desmitos būvētās. Piemēram, 1990-tajos gados aizvien izplatītāka kļuva ar ūdeni apsildāmās grīdas.

Karkass:
 • Sienās parasti izmantota 150-200 mm bieza siltumizolācija

Augšējā stāva pārsegums:
 • Siltumizolēta ar 250-300 pūsto siltumizolācijas vilnu

Papildu siltumizolācijas iespējas:

Gan ārsienu gan, augšējā stāva pārseguma veco siltumizolāciju var aizstāt ar Kingspan Therma. Šādā gadījumā siltumizolācijas kārtu biezums saglabājas nemainīgs, siltumizolētspēja ir divkāršota, un ievērojami uzlabots konstrukcijas blīvums. Atsevišķa vēja izolācija un tvaika izolācija nav nepieciešama.

Sienu papildu siltumizolēšanai no iekšpuses piemērota siltumizolācija ir Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Therma TP10 siltumizolācijas plātnes.

Pēc remonta ēkai ierīko gravitācijas vai piespiedu ventilāciju, t.i. siltumizolācijas risinājums neietekmē ventilēšanas vajadzības.

2000-to gadu ēkas

Mūsdienu ēkas aizvien biežāk būvē kā pasīvas vai nulles enerģijas patēriņa ēkas. Īpašu uzmanību pievērš ēku siltumizolēšanai un norobežojošo konstrukciju blīvumam. Būvējot nelielu enerģijas daudzumu patērējošas ēkas, norobežojošo konstrukciju blīvumam ir liela nozīme.

Kā izolācijas materiālu bieži izmanto efektīvus poliuretāna siltumizolācijas materiālus. Ēku karkasa konstrukcijām izmanto koku, blokus vai betonu.

Pasīvajām mājām parasti pietiekošs Kingspan Therm siltumizolācijas biezums ir šāds:
 • Ārsienās 240 mm

 • Augšējā stāva pārsegumos 320 mm

 • Apakšējā stāva grīdās 200 mm

Mēs piedāvājam siltumizolācijas risinājumus gandrīz visiem karkasu materiāliem. Mūsu produktu klāstā ir gan koka karkasa ēku koka karkasos ievietojamas siltumizolācijas, gan arī akmens ēkām piemērotas, pa visu perimetru ar pilnu spundi aprīkotas un ātri montējamas siltumizolācijas.

Mūsdienu pasīvās un nulles enerģijas patēriņa ēkas

Energoefektīvu ēku būvniecībā svarīga ir laba projektēšana, saprātīga materiālu un konstrukciju izvēle, kā arī kvalitatīvas metodes un darbu īstenošana. Energoefektīvas ēkas būvēšana nav tehniski sarežģīta, jo zema enerģijas patēriņa ēkās un pasīvajās ēkās izmanto jau pastāvošus un pārbaudītus risinājumus.

Mūsu piedāvātās siltumizolācijas ir lieliski piemērotas gan zema enerģijas patēriņa, gan pasīvajām ēkām. Pateicoties labajai siltumizolētspējai, konstrukciju biezums ir samērīgs arī ļoti labi siltumizolētām konstrukcijām. Ja izmanto Kingspan Therma, atsevišķa tvaika izolācijas un gaisu necaurlaidīgas kārtas uzstādīšana nav nepieciešama, un arī biezākā siltumizolācijas kārtā nerodas iekšējā konvekcija. Arī Kingspan Therma izolācijai tipiskais vienota siltumizolācijas kārta izmantošana virza konstrukcijas uz savienojumiem, kuros ir mazāk aukstuma tiltu.

Daudzi ēku būvnieki piegādā ar mūsu siltumizolāciju palīdzību īstenotas drošas pasīvās ēkas. Arī daļa no durvju ražotājiem izmanto mūsu siltumizolācijas materiālus energoefektīvu ārdurvju ražošanā. Par ražotājiem jautājiet mūsu tirdzniecības pārstāvjiem!

Ēkas energopatēriņa samazināšana

Ēkas energopateriņa samazināšanai vajadzētu pievērst uzmanību zemāk norādītajiem apsvērumiem.

Attiecībā uz apsildei izmantojamo enerģiju​:

 • Laba ēkas sienu, jumta un grīdas siltumizolācijas siltumizolētspēja un gaisa necaurlaidība

 • Laba logu un durvju siltumizolētspēja un gaisa necaurlaidība

 • Kontrolēta ventilācija

 • Pēc iespējas efektīvāka siltuma atgūšana no ventilācijas rezultātā izplūstošā gaisa

 • Skaidri projektēšanas risinājumi

Attiecībā uz enerģijas ražošanu​:

 • Energoefektīvu metožu (zemes siltums / dzesēšana) izmantošana apsildei / dzesēšanai

 • Apsildes sistēmas zudumu samazināšana

 • Efektīva apsildes regulēšana katrā telpā

Attiecībā uz ēkas izmantošanu​:

 • Piemērota iekštelpu temperatūra

 • Samērīgs siltā ūdens patēriņš

 • Apkures perioda laikā ventilācija galvenokārt caur siltummaiņa (rekuperatora) iekārtu enerģijas atpakaļatgūšanai (rekuperācijai)

Energoefektivitāte ar plāniem risinājumiem

Mūsu piedāvātie konstruktīvie risinājumi visiem karkasa materiālu risinājumiem: koka karkasa ēku koka karkasos ievietojamas siltumizolācijas, gan arī akmens ēkām piemērotas, pa visu perimetru spundētas siltumizolācijas, kuru izmantošanas gadījumā atsevišķa vēja izolācijas kārta un tvaika izolācijas kārta nav nepieciešama.

Zema enerģijas patēriņa ēkas un pasīvās ēkas ar mūsu siltumizolāciju palīdzību ir iespējams uzbūvēt, izmantojot parastos konstrukciju biezumus, tādēļ konstrukciju paaugstinātās efektivitātes siltumizolācija nerada ievērojamas papildu izmaksas attiecībā uz materiālu un darba apjomu. Ja karkasa konstrukciju biezumu var saglabāt nemainīgu, labā siltumizolācija nerada papildu izmaksas, piemēram, attiecībā uz karkasa materiāliem, cokolu, ārējo apšuvumu un jumta materiāliem. Pasīvā ēka arī nerada nekādus sarežģījumus arhitektiem, jo karkasa konstrukcijas var saglabāt nemainīgas.

Ar šādiem siltumizolācijas kārtu biezumiem ir iespējams nonākt pasīvo ēku līmenī:
 • Ārsienās 240 mm Kingspan

 • Augšējā stāva pārsegumā 320 mm Kingspan

 • Apakšējā stāva grīdās 200 mm Kingspan

Gaisa necaurlaidība

Tā kā Kingspan Therma siltumizolācijas plātnes ir stingras, un to salaidumus noblīvē ar šuves putām, gaisa necaurlaidība ir Kingspan Theram konstruktīvo risinājumiem raksturīga īpašība. Ar šuvju blīvēšanas putām var labi noblīvēt arī konstrukcijās izveidotās atveres. Zemas enerģijas patēriņa un pasīvajām ēkām nepieciešamā gaisa necaurlaidība (N50 vērtība zem 0,6) tiek sasniegta, izmantojot Kingspan Therma un rūpīgu salaidumu noblīvēšanu ar putām. Ar Kingspan Therma siltumizolāciju aprīkotās konstrukcijās gaisa necaurlaidība saglabājas arī gadu gaitā, jo konstrukcijā nav, piemēram, ar līmlenti aplīmētu salaidumu.

Zema enerģijas patēriņa, pasīvo un nulles enerģijas patēriņa ēku definīcijas

Tālāk īsi pastāstīts par zema enerģijas patēriņa, pasīvo un nulles enerģijas patēriņa ēku atšķirībām:

 • Zema enerģijas patēriņa ēka

  Saskaņā ar Motiva definīciju, zema enerģijas patēriņa ēka siltuma patēriņš ir ne vairāk kā 85% no 2010. gada būvniecības noteikumiem atbilstošās atsauces siltumzudumiem. Somijas dienvidu daļā zema enerģijas patēriņa ēkas apsildei izmanto mazāk nekā 60 kWh/brm² gadā, bet Somijas ziemeļu daļā mazāk nekā 90 kWh/brm² gadā.

 • Pasīvā ēka​​

  Pasīvās ēkas darbība pamatojas uz to, ka ēkas apsildes nepieciešamība ir samazināta tādā apmērā, ka ar saules siltumu, mājas ierīču un cilvēku radīto siltumu pietiek patīkamas iekštelpu temperatūras uzturēšanai lielāko daļu no gada. Citiem vārdiem sakot, pasīvajām ēkām teorētiski vispār nav nepieciešama apsilde, taču praksē, sala un prombūtnes periodu vajadzībām rezerves siltuma avots ir nepieciešams. Saskaņā ar VTT definīciju pasīvās ēkas maksimālais apsildes enerģijas patēriņš gadā Somijas dienvidu daļā ir 20–30 un Somijas ziemeļos 25–35 kWh/m2.

 • Nulles enerģijas patēriņa ēka​

  Ēka vidēji gadā saražo tikpat daudz enerģijas, kā tā patērē. Tipiski ēku siltumizolācijas risinājumi ir īstenoti pat augstākā līmenī nekā pasīvajās ēkās, un enerģijas ražošanai izmanto saules enerģiju un citas atjaunojošās enerģijas avotus. Ēka tomēr ir pieslēgta elektrotīklam vai citiem enerģijas tīkliem, lai nodrošinātu enerģijas ražošanas un patēriņa līdzsvarošanu dažādos gadalaikos.

Vai projektēšanas vajadzībām ir nepieciešama papildu informācija par mūsu produktiem?

Katrs produkts ir atšķirīgs. Mūsu tehniskais atbalsts un tirdzniecības personāls labprāt palīdzēs atrast piemērotākos risinājumus gan būvniecības profesionāļiem, gan viendzīvokļa māju būvētājiem un remontētājiem.

Sazināties ar mums

Kingspan Insulation OÜ Latvija

Kingspan Insulation OÜ Latvija

Katlakalna iela 9

Rīga

LV-1073

+371 29979892

+371 28680222

Savā tīmekļvietnē www.kingspan.com.mēs izmantojam sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par izmantotajām sīkdatnēm vai mainītu sīkdatņu preferences, t. i., anulētu savu piekrišanu mums izmantot dažas sīkdatņu kategorijas, apmeklējiet mūsu lapu Sīkdatņu politika un kontrole.

Lai piekristu sīkdatņu izmantošanai mūsu tīmekļvietnē, noklikšķiniet uz "Piekrist un aizvērt". Ja neesat noklikšķinājis uz "Piekrist un aizvērt" , bet turpināt izmantot šo tīmekļvietni, ar to jūs piekrītat izmantot visas “Kingspan” un trešās puses sīkdatnes, lai uzlabotu veiktspēju, funkcionalitāti un auditorijas mērījumus saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti mūsu lapā Sīkdatņu politika un kontrole, un mēs pieņemsim, ka jūs esat izlasījis un sapratis noteikumus mūsu lapā Sīkdatņu politika un kontrole.

Sīkdatņu noteikumi un Tīmekļvietnes paziņojums par privātumu ir atjauninātas 2018. gada 13. augustā.