Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header

Mēs esam...

Klimata pārmaiņas šobrīd ir vissvarīgākā problēma pasaulē un mūsu neatliekama prioritāte. Pasaules zaļās būvniecības padome lēš, ka ietvertais ogleklis – ogleklis, ko izmanto būvniecības materiālu ražošanā, būvniecībā un būvniecības materiālu likvidēšanā, – līdz 2050. gadam radīs pusi no jauno ēku oglekļa pēdas. Būvniecības nozare ir atbildīga arī par aptuveni 30% pasaules atkritumu, kas nonāk izgāztuvēs.

Kas ir Planet Passionate?

“Planet Passionate” ir Kingspan ambicioza 10 gadu pasaules ilgtspējas programma, kuras mērķis ir ietekmēt trīs milzīgas pasaules problēmas: klimata pārmaiņas, aprites princips, dabiskās vides aizsardzība.

Mūsu apņemšanās līdz 2030. gadam

Holywell_wind turbine (3)

Mūsu ceļš līdz šim

2011. gadā mūsu Nulles enerģijas programmas ietvaros Kingspan apņēmās savās darbībās izmantot 100% atjaunojamās enerģijas līdz 2020. gadam. Mēs esam ceļā uz šī mērķa sasniegšanu, izmantojot trijzaru pieeju - vairāk taupīt, vairāk ražot un vairāk pirkt.

Jaunākās "Planet Passionate" ziņas un iniciatīvas