KLA_Changi_Airport_Singapore_Lumera_INT

Mūsu darbības virzieni

Starptautiskā uzņēmuma Kingspan Light + Air brošūra

Kingspan Light + Air International Brochure

Design Support

Kingspan Light + Air Design Support sniedz atbalstu konsultantiem un arhitektiem, kuriem ir vajadzīgs saņemt esošo arhitektonisko projektu apstiprinājumus un veikt tajos iespējamus uzlabojumus. Bez maksas veicam kritisku, konfidenciālu un diskrētu novērtējumu gan tiem projektiem, kuri izstrādāti pēc normatīviem, gan arī tiem, kuru izstrādes pamatā izmantoti ekspluatācijas raksturlielumi.