Mūsu ceļš uz ilgtspējīgas produktu aprites sistēmu

Mūsu ceļš uz
ilgtspējīgas produktu
aprites sistēmu

Apbūvētā vide ir nozīmīgs resursu patērētājs, ievērojami veicinot neatjaunojamo resursu izsīkšanu un fizisko atkritumu veidošanos. Mūsdienās būvniecības nozare katru gadu patērē 42,4 miljardus tonnu materiālu, veido nedaudz vairāk par 40% no pasaules materiālu izmantošanas un rada aptuveni 30% no visiem atkritumiem pasaulē. Tiek uzskatīts, ka jo sevišķi ES 25 % - 30 % no visiem atkritumiem rodas būvniecības un nojaukšanas nozarēs. Mums visiem ir sava loma šajā nozarē, lai samazinātu ietekmi uz vidi no projekta izstrādes līdz ekspluatācijas cikla beigām. Mūsu pienākums ir radīt iespējas materiāliem, lai tie tiktu izmantoti pēc iespējas ilgāk.

Mūsu ilgtspējīgas aprites iniciatīvas

Lai panāktu pilnvērtīgu aprites sistēmu mūsu nozarē, mums ir jāsadarbojas daudzos sektoros un kompetences jomās. Mūsu misija ir koncentrēties uz mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai izstrādātu risinājumus, kas atbalsta ilgtspējīgu apriti no izstrādes stadijas līdz produkta dzīves cikla beigām.
Kingspan_circularity_framework

Kingspan LIFECycle produktu aprites sistēma

Pilnvērtīga izejmateriālu aprite spēj saglabāt zemes resursus, aizsargāt mūsu dabisko vidi un ražot produktus reģeneratīvā un atjaunojošā veidā. Bet tas liek aplūkot katru produkta dzīves cikla posmu. Šī iemesla dēļ mēs esam izstrādājuši paši savu LIFECycle produktu aprites sistēmu, kas ilgtspējīgas aprites principus ietver katrā solī: 1. solis: Vienkārša un uz apriti vērsta izstrāde, 2. solis: Izejmateriāli, 3. solis: Ražošanas procesi, 4. solis: Pagarinātas ekspluatācijas modeļi un 5. solis: Pārstrāde produkta kalpošanas cikla beigās. Zemāk šie soļi ir izklāstīti sīkāk.

1. solis: Vienkārša un uz apriti vērsta izstrāde

Produktu līmenī mēs koncentrējamies uz plašu izstrādes principu klāstu, tostarp labāku resursu efektivitāti, mazāku transportēšanas ietekmi, izmantojot vieglākus un plānākus materiālus, vieglu demontāžu un samazinātu atkritumu vai oglekļa apjomu būvniecības procesā.

2. solis: Izejmateriāli, kas ir ilgtspējīgi un vērsti uz apriti

Šobrīd mēs savos siltumizolācijas paneļos izmantojam otrreizēji pārstrādātu tēraudu un aktīvi strādājam ar mūsu IKON globālo inovāciju centru, lai palielinātu atjaunojamā un pēc patēriņa pārstrādātā satura procentuālo daļu mūsu modernajos siltumizolācijas izstrādājumos.

3. solis: Ražošanas procesi

Lai arī mūsu Planet Passionate Group mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka poligonos nenonāk atkritumi, mēs jau kādu laiku esam ceļā uz šo apņemšanos, un ar lepnumu varam teikt, ka dažas ražotnes jau ir sasniegušas šo mērķi. Mēs cenšamies pieņemt holistisku skatījumu uz savu bezatkritumu stratēģiju, pētot visas iespējas, sākot no ražošanas atkritumu pārstrādes/atkārtotas izmantošanas līdz iepakojuma samazināšanai.

4. solis: Pagarinātas ekspluatācijas modeļi

Produktu izmantošanas potenciāla maksimāla palielināšana ir kombinācija, kurā tiek pagarināts produktu kalpošanas laiks pēc iespējas ilgāk un nodrošināta produktu atkārtota izmantošana, ja ēkai beidzas tās kalpošanas laiks, bet produkti joprojām var radīt vērtību citai ēkai. Aprites hierarhijā tas ir daudz labāk nekā pārstrāde, jo tai, iespējams, ir daudz mazāka ietekme uz vidi.

5. solis: Pārstrādes tehnoloģijas jauniem vai citiem produktiem

Kad produktu potenciāls ir izmantots tā pašreizējā formā, mūsu vīzija paredz, ka visiem Kingspan ražotajiem produktiem jābūt tehniski pārstrādājamiem. Otrreizēja pārstrāde ir process, kurā produkts tiek samazināts līdz tā izejmateriāla līmenim, tādējādi ļaujot šos materiālus pārveidot jaunos produktos.
Kingspan Planet Passionate2

 

Mūsu Planet Passionate Group mērķi ir balstīti uz galvenajiem ilgtspējīgas produktu aprites mērķiem, piemēram, līdz 2030. gadam panākt, ka poligonos vispār nenonāk atkritumi, un, izmantot pārstrādātus materiālus, realizēt mūsu viena miljarda PET pudeļu iniciatīvu.
 
Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par Planet Passionate inicatīvām Latvija.

Planet Passionate programmas mērķi

Daži no mērķiem, kas īpaši ietekmēs mūsu produktu oglekļa saturu, ir šādi:
  • Līdz 2030. gadam palielināt tiešās atjaunojamās enerģijas izmantošanu līdz 60%
  • Līdz 2030. gadam palielināt lokālās atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu līdz 20%
  • Līdz 2030. gadam par 50% samazināt produktu CO2 intensitāti no mūsu primārajiem piegādes partneriem.
  • Visos QuadCore produktos līdz 2025. gadam sākt izmantot pārstrādātas PET pudeles.
 
 
Ar Planet Passionate mēs sniedzam savu ieguldījumu, samazinot enerģijas un oglekļa izmantošanu mūsu uzņēmējdarbībā un piegādes tīklos, kā arī palielinot lietus ūdens un atkritumu pārstrādi, vienlaikus paātrinot mūsu dalību ilgtspējīgas aprites ekonomikā.