Datu pārziņi

Kingspan Grupa un katrs Kingspan meitas uzņēmums ir atsevišķs, neatkarīgs datu pārzinis, un kad tie veic Jūsu personas datu apstrādi, tie to dara atbilstoši atsevišķam, neatkarīgam pamatojumam un saviem nolūkiem, un katrs no tiem ir atsevišķi atbildīgs par pārziņa pienākumu izpildi saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu. 

Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām kā datu subjekts, kā tas norādīts šajā privātuma paziņojumā, lūdzam sazināties ar šeit norādīto attiecīgu datu pārzini.  

Kingspan Insulated Panels

Kingspan Latvia
Kronvalda bulv. 3-1, LV-1010 Riga, Latvija

Tel: +371 2839 333
e-mail: info@kingspan.lv

 

Kingspan Insulation OÜ
Tulbiaia tee 4,
Viimsi, Harjumaa, 74001

Telefon: +372 53 314 568 või +372 50 86 676
E-post: info@kingspaninsulation.ee
 
 
Kingspan Access Floors
Burma Drive
Marfleet
Hull
HU9 5SG
United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1482 781701
E-post: info@kingspanaccessfloors.co.uk


Tate Access Floors, Inc.
B16 Ballymount Corporate Park
Ballymount Avenue
Ballymount
Dublin 12
Ireland

Telefon: +353 087 982873
E-post: info@TateInc.com


Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road, Portadown, 
Co. Armagh. 
Northern Ireland, 
United Kingdom
BT63 5LF

Telefon: +48 6181 44400
E-post: contact@kingspan.com