Naudojimosi tinklapiu sąlygos ir taisyklės

Šis puslapis paskutinį kartą buvo atnaujintas 15/04/2019. Jei būtų pakeistos šios Sąlygos ir taisyklės, apie tai būsite informuoti.

Sveiki atvykę į mūsų tinklapį. Jei ketinate naršyti šiame tinklapyje ir juo naudotis, privalote sutikti su šiomis naudojimosi tinklapiu sąlygomis ir taisyklėmis bei Tinklapio privatumo pranešimu, kuris reglamentuoja „Kingspan“ ir Jūsų santykius naudojantis šiuo tinklapiu. Jei nesutinkate su bet kuria šių sąlygų ir taisyklių nuostata, nesinaudokite tinklapiu.

Terminas „Kingspan“ arba „mes“, „mus“, reiškia šio tinklapio savininką, kurio registruotosios buveinės adresas yra: Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Airijos Respublika, ir atitinkamas dukterines kompanijas. Spauskite čia norėdami peržiūrėti šių kompanijų sąrašą. Terminas „Jūs“ reiškia vartotoją arba tinklapio žiūrėtoją.

Šio tinklapio naudojimui taikomos šios sąlygos:
  • Šio tinklapio puslapių turinys skirtas Jūsų bendrajai informacijai ir tik bendrajam naudojimui. Jis gali būti keičiamas be atskiro įspėjimo.
  • Nei mes, nei kokios nors trečiosios šalys neteikiame jokių garantijų ar užtikrinimų dėl jame pateiktos informacijos ar medžiagos tikslumo, savalaikiškumo, atitikties, pilnumo ar tinkamumo kokiems nors tikslams, ši informacija tinklapyje nėra siūloma kokiam nors konkrečiam tikslui. Jūs pripažįstate, kad tokia informacija ir medžiaga gali turėti netikslumų, klaidų, o mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl tokių netikslumų ar klaidų pilna įstatymuose nustatyta aprėptimi.
  • Tokia informacija ar medžiaga Jūs naudositės išskirtinai savo rizika, už tai mes neprisiimsime jokios atsakomybės. Jūs pats turite prisiimti atsakomybę siekdamas užsitikrinti, kad bet kokie produktai, paslaugos ar informacija, kuri pateikta mūsų tinklapyje, atitiktų Jūsų konkrečius reikalavimus.
  • Šiame tinklapyje pateikta medžiaga, kuri yra mūsų nuosavybė arba mūsų licencijuojama. Ši medžiaga apima, tačiau neapsiriboja, dizainu, maketavimu, išdėstymu, išvaizda ir grafika. Jos reprodukcija yra draudžiama pagal mūsų autorinių teisių pranešimą, kuris sudaro šias taisykles ir sąlygas.
  • Neteisėtas naudojimasis šiuo tinklapiu gali būti pagrindas pateikti reikalavimą dėl žalos atlyginimo ir/arba dėl baudžiamosios bylos iškėlimo.
  • Vartotojams draudžiama publikuoti arba teikti neteisėtą turinį šiame tinklapyje arba šiam tinklapiui.
  • Laikas nuo laiko šis tinklapis gali turėti nuorodas į kitus tinklapius. Šios nuorodos pateikiamos Jūsų patogumui ir informacijai. Tai nereiškia, kad mes prisiimame garantiją dėl šių tinklapių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tinklapių, į kuriuos pateiktos nuorodos, turinį.
  • Jei norėtumėte pateikti skundą dėl mūsų tinklapio veikimo arba naudojimosi juo, prašome savo skundą pateikti raštu atitinkamai „Kingspan“ kompanijai, kurios adresas nurodytas čia. Mes reaguosime į Jūsų skundus ir imsimės visų priemonių jiems spręsti, kiek tai leidžia įstatymai.
  • Jūsų naudojimasis šiuo tinklapiu ir bet kokie su tai susiję ginčai spręndžiami Airijos įstatymų nustatyta tvarka ir Airijos teismuose pagal atitinkamą jurisdikciją.
 
www.kingspan.com turinio autorystės teisių savininkė yra © „Kingspan Holdings (Ireland) Limited“.

Savo internetinėje svetainėje www.kingspan.com mes naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jei norite sužinoti išsamiau apie tai, kokius slapukus mes naudojame arba pakeisti slapukų nustatymus, t.y. atsisakyti sutikimo naudoti tam tikrų kategorijų slapukus, žr. mūsų puslapį Slapukų politika ir kontrolė.

Spauskite "Patvirtinti ir uždaryti“ jei norite patvirtinti slapukų naudojimą mūsų internetiniame puslapyje. Jei nepaspausite "Patvirtinti ir uždaryti“, tačiau naudositės mūsų internetiniu puslapiu, Jūs šiuo sutiksite, kad būtų naudojami visi „Kingspan“ slapukai ar trečiųjų šalių slapukai siekiant pagerinti internetinės svetainės veikimą, funkcionalumą bei auditorijos stebėjimą laikantis sąlygų, kurios išdėstytos puslapyje Slapukų politika ir kontrolė; mes darysime prielaidą, kad Jūs perskaitėte ir supratote puslapio Slapukų politika ir kontrolė turinį.

Slapukų politika ir kontrolė bei tinklapio privatumo pranešimas atnaujinti 2018 m. rugpjūčio 13 d.