Circularity Country Page Image

Mūsų kelionė
žiediškumo link

Gamtos išteklių naudojimas statiniais užstatytoje aplinkoje yra didžiulis. Tai spartina neatsinaujinančių išteklių išeikvojimą ir fizinių atliekų susidarymo mastus. Statybų pramonė kasmet sunaudoja 42,4 mlrd. tonų medžiagų, jai tenka šiek tiek daugiau nei 40 proc. visų pasaulyje sunaudojamų žaliavų, ir ji yra atsakinga už maždaug 30 proc. visų pasaulio atliekų. Manoma, kad konkrečiai Europos Sąjungoje apie 25-30 proc. visų atliekų susidaro statybos ir griovimo pramonėje. Visi mes, dirbantys šioje pramonės šakoje, turime prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo nuo pat projektavimo etapo iki statinio eksploatavimo pabaigos. Mūsų pareiga yra sukurti sąlygas, kad medžiagos būtų naudojamos kuo ilgiau.

Mūsų žiediškumo iniciatyvos

Kad pramonėje būtų užtikrintas tikrasis žiediškumas, turime bendradarbiauti daugelyje veiklos ir kompetencijos sričių. Mūsų misija – sutelkti dėmesį į savo gaminius ir paslaugas, kad galėtume kurti sprendimus, leisiančius užtikrinti žiediškumą nuo projektavimo etapo iki pat gaminio gyvavimo pabaigos.  
„Kingspan“ „LIFECycle“ gaminių žiediškumo sistema

„Kingspan“ „LIFECycle“ gaminių žiediškumo sistema

Žiedinės ekonomikos principas gali padėti išsaugoti Žemės išteklius, apsaugoti mūsų gamtinę aplinką ir rinktis gamybos būdus, kurie padėtų atkurti ir atgaivinti aplinką. Tačiau tai reiškia, kad reikia įvertinti kiekvieną gaminio gyvavimo ciklo etapą. Dėl šios priežasties sukūrėme „LIFECycle“ gaminių žiediškumo sistemą, kurioje žiediškumas įtvirtintas kiekviename etape: 1 etapas: taupus ir žiedinis projektavimas, 2 etapas: žaliavos, 3 etapas: gamykliniai procesai, 4 etapas: prailginto tarnavimo ciklo modeliai ir 5 etapas: perdirbimas (perdirbimas ir medžiagų panaudojimas aukštesniuose ar žemesniuose procesuose) gaminio gyvavimo ciklo pabaigoje. Toliau išsamiau aptariame visus šiuos etapus.
 

1 etapas: taupus ir žiedinis projektavimas

Gaminių lygmeniu daugiausia dėmesio skiriame įvairiems projektavimo principams. Tai apima efektyvesnį išteklių naudojimą, mažesnį poveikį transportui, pasitelkiant lengvesnes ir plonesnes medžiagas, lengvą išmontavimą ir mažesnį atliekų ar anglies dioksido kiekį statybos procese.

2 etapas: tvarių ir žiedinių medžiagų naudojimas

Šiandien izoliacinių plokščių gamybai naudojame perdirbtą plieną ir aktyviai dirbame per pasaulinį IKON inovacijų centrą, kad padidintume atsinaujinančio ir po vartojimo perdirbto plieno dalį mūsų pažangiuose izoliaciniuose gaminiuose.

3 etapas: gamykliniai procesai

„Planet Passionate Group“ tikslas yra iki 2030 m. į sąvartynus nebevežti jokių atliekų. Jau kurį laiką sėkmingai judame šiuo keliu ir didžiuojamės galėdami pasakyti, kad tam tikri padaliniai jau yra pasiekę šį tikslą. Stengiamės laikytis holistinio požiūrio į savo strategiją, pagal kurią į sąvartynus nepatektų jokios atliekos. Šio tikslo įgyvendinimui ieškome įvairiausių sprendimų – nuo gamybos atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo iki pakuočių mažinimo. 

4 etapas: prailginto tarnavimo ciklo modeliai

Maksimaliai padidinti gaminių naudojimo potencialą – reiškia kuo ilgiau pratęsti gaminių eksploatavimo trukmę ir sudaryti sąlygas pakartotiniam gaminių naudojimui, jei pastato eksploatavimo laikas baigiasi, o gaminiai vis dar gali būti naudingi kitame pastate. Žiediškumo hierarchijoje toks sprendimas yra kur kas geresnis nei perdirbimas, nes tai daro daug mažesnį poveikį aplinkai. 

5 etapas: Gaminių ar kitų produktų perdirbimo technologijos (perdirbimas ir medžiagų panaudojimas auštesniuose ar žemesniuose procesuose)

Mes siekiame, kad visus „Kingspan“ gaminius būtų techniškai įmanoma perdirbti, kai tik išnaudojamas dabartinis gaminio potencialas. Perdirbimas – tai procesas, kurio metu gaminys suskaidomas iki jo pradinių medžiagų lygio, kad iš tų medžiagų būtų galima pagaminti naujus gaminius.
Kingspan Planet Passionate2

 

„Planet Passionate Group“ siekiai grindžiami svarbiausiais žiedinės gamybos tikslais. Pavyzdžiui, iki 2030 m. į sąvartynus nebevežti jokių atliekų ir naudoti perdirbtas medžiagas, taip pat imamės iniciatyvos perdirbti 1 mlrd. PET butelių kaip antrinę žaliavą.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie mūsų iniciatyvas pagal programą „Rūpinantis planeta“ (angl. „Planet  Passionate“).

Programos „Rūpinantis planeta“ („Planet Passionate“) tikslai

Pristatome programos „Rūpinantis planeta“ tikslus, kurie padės sumažinti mūsų gaminių anglies dioksido poveikį:
 
  • Iki 2030 m. padidinti tiesioginės atsinaujinančiosios energijos naudojimą iki 60 proc.;
  • Iki 2030 m. Iki 20 proc. padidinti atsinaujinančiosios energijos gamybą vietoje;
  • Iki 2030 m. 50 proc. sumažinti mūsų pagrindinių tiekimo partnerių produktų CO2 intensyvumą;
  • Iki 2025 m. visuose „QuadCore“ gaminiuose naudoti perdirbtą PET žaliavą.

Įgyvendindami programą „Rūpinantis planeta“, siekiame savo versle ir tiekimo grandinėje sumažinti suvartojamos energijos ir anglies dioksido kiekį. Taip pat stengiamės padidinti lietaus vandens ir atliekų perdirbimo apimtis bei dar sparčiau dalyvauti žiedinėje ekonomikoje.