Webhely adatvédelmi nyilatkozata

Összefoglalás

Az oldal utolsó frissítésének időpontja: [2020.06.23.]. Amennyiben a jelen Nyilatkozat számottevő mértékben módosul, webhelyünkön közzétesszük a legfontosabb változások összefoglalását.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden webes felhasználóra érvényes, ideértve az ügyfeleket, az álláskeresőket és a befektetőket is. Olvassa át alaposan ezt a nyilatkozatot, mivel ez ismerteti, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait.

Kik vagyunk „mi” („Kingspan”)?

„Mi” a Kingspan Holdings (Ireland) Limited („Kingspan Csoport”) és annak Kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban ezek mindegyike: „Kingspan Kapcsolt vállalkozás”) vagyunk.
Van egy globális webhelyünk, amely a Kingspan Csoport tulajdona, valamint helyi webhelyek minden olyan országban, ahol a Kingspan Kapcsolt vállalkozásai működnek. Minden helyi weboldal tulajdonosa az adott országban működő illetékes Kapcsolt vállalkozás.
A globális webhely (www.kingspan.com) használata esetén a Kingspan Csoport a webhelyen keresztül begyűjtött vagy megszerzett személyes adatok kezelője. A Kingspan Kapcsolt vállalkozásai helyi webhelyeinek használata esetén az Ön személyes adatait függetlenül dolgozzák fel azok a Kapcsolt vállalkozások, amelyek az adott ország helyi webhelyeinek tulajdonosai.
A Kingspan Csoport és az egyes Kingspan Kapcsolt vállalkozások különálló, egymástól független adatkezelők, és mint ilyenek, az Ön személyes adatait önálló, egymástól független módon dolgozzák fel a saját céljaikra. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban ezen célok mindegyikét ismertetjük. Ez azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők külön-külön felelősek azért, hogy betartsák az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettségeket.
Ide kattintva tekintheti meg a Kingspan-adatkezelők  és elérhetőségeik listáját. 
Ha élni szeretne bármely, az adatkezelés érintettjeként Önt megillető jogával (amely jogok ismertetése a jelen adatvédelmi nyilatkozat későbbi részében található), kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő Kingspan Kapcsolt vállalkozással vagy a Kingspan Csoporttal (ha az utóbbi egyszerűbben megoldható), akik az Ön útmutatását követve továbbítják az Ön kérését a felelős adatkezelőhöz.
Az Ön személyes adatait marketingcélokra használjuk fel. Ha többet szeretne tudni személyes adatai marketingcélú felhasználásáról, olvassa el a jelen nyilatkozat későbbi, „Marketing” című szakaszát.
Ha szükséges, vagy ha Ön belelegyezik, akkor személyes adatait a Kingspan egyéb entitásaival és más külső felekkel is megosztjuk. Ha többet szeretne tudni a személyes adatai megosztásának menetéről, olvassa el a jelen nyilatkozat későbbi, „Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?” című szakaszát.
Fontos, hogy csak a saját személyes adatait adja meg nekünk, és hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Vegye figyelembe, hogy ha nem pontos, külső felekre vonatkozó vagy hamis személyes adatokat ad meg nekünk, azért Önt terheli a felelősség.
Ha kérdései vannak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon az illetékes adatkezelőhöz
Webhelyünk használati feltételeiből  megtudhatja, milyen feltételekkel használhatja webhelyünket a www.kingspan.com címen, ahol hozzáférhet termékeinkhez, szolgáltatásainkhoz és számos egyéb hasznos információhoz.
Rólunk


A Kingspan Csoport a globális piacvezető a nagy teljesítményű szigetelések és építőipari technológiák terén. A Kingspan mindegyik entitása a tevékenységünk helyszínéül szolgáló országok hatályos adatvédelmi jogszabályainak megfelelően dolgozza fel az Ön személyes adatait.
Van egy globális webhelyünk, amely a Kingspan Csoport tulajdona, valamint helyi webhelyek minden olyan országban, ahol a Kingspan Kapcsolt vállalkozásai működnek. Minden helyi webhely tulajdonosa az adott országban működő illetékes Kapcsolt vállalkozás.
Az Ön adatainak kezelője más-más Kingspan-entitás lesz attól függően, hogy ki Ön, és hogy adatainak feldolgozása milyen céllal történik.
A globális webhely (www.kingspan.com) használata esetén a Kingspan Csoport a webhelyen keresztül begyűjtött vagy megszerzett személyes adatok kezelője. A Kingspan Kapcsolt vállalkozásai helyi webhelyeinek használata esetén az Ön személyes adatait függetlenül dolgozzák fel azok az illetékes Kapcsolt vállalkozások, amelyek az adott ország helyi webhelyei releváns részének tulajdonosai.
A Kingspan Csoport és az egyes Kingspan Kapcsolt vállalkozások különálló, egymástól független adatkezelők, és az Ön személyes adatait önálló, egymástól független módon dolgozzák fel a saját céljaikra. Erről lentebb részletesebben is olvashat a „Milyen adatokat gyűjtünk?” és a „Mire használjuk az Ön személyes adatait?” című szakaszokban.
Ide kattintva tekintheti meg a Kingspan-adatkezelők  és elérhetőségeik listáját.


A jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk a jelen weboldal frissítésével. Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a jelen weboldalon, hogy elfogadhatónak tartja-e a legfrissebb módosításokat. Ha azonban a módosítások számottevő mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, akkor a legfontosabb módosítások összefoglalását közzétesszük a webhelyünkön.
Fontos kifejezések
„Személyes információk/személyes adatok/az Ön adatai” – egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információk. Ide tartoznak például a telefonszámok, nevek, címek, e-mail-címek, fényképek és hangfelvételek,  valamint az érintett alanyok véleményével és szándékaival kapcsolatos jelzések (beleértve az érintettek saját vélemény- és szándéknyilvánításait). Emellett ide tartoznak az olyan információk, amelyek önmagukban nem alkalmasak egy személy azonosítására, azonban egyéb adatokkal kiegészítve (amelyek vagy a birtokunkban vannak, vagy később valószínűleg a birtokunkba kerülnek), már alkalmasak az azonosításra;
„Kingspan Csoport” – Kingspan Holdings (Ireland) Limited;
„Kingspan Kapcsolt vállalkozás(ok)” – a Kingspan Holdings (Ireland) Limited egyes kapcsolt vállalkozásai;
„Kingspan/mi”, illetve többes szám első személy – a Kingspan, továbbá az Ön személyes adatainak feldolgozását végző Kingspan Kapcsolt vállalkozások. Megjegyzendő, hogy ez nem feltétlenül terjed ki a Kingspan összes Kapcsolt vállalkozására, mivel nem mindegyik Kapcsolt vállalkozás vesz részt az Ön személyes adatainak feldolgozásában;
Ön/Öné” – a webhelyek minden felhasználója. Ide tartozhatnak mindazon felhasználók, akik ügyfeleink, potenciális ügyfeleink, befektetőink, potenciális befektetőink vagy álláskeresők.

Milyen adatokat gyűjtünk?
Amikor Ön használja a webhelyet, és amennyiben hozzájárul a cookie-k használatához, a következő adatokat rögzítjük:
 • a webhely Ön által látogatott részei;
 • a nyelvbeállítások;
 • a kampány/URL-cím, ahonnan a webhelyre lépett;
 • a webhelyen végzett tevékenysége, például hogy milyen termékeket tekintett meg, milyen forrásanyagokat töltött le és milyen adatokat adott meg nekünk, ideértve az Önnel online csevegés formájában esetlegesen történő kommunikáció átiratait;
 • az Ön számítógépének adatai, például a böngésző verziója, a hálózat helye és a használt kapcsolat típusa (szélessávú, ADSL stb.), az Ön IP-címe; és
 • műszaki és egyéb adatok, amelyek nem alkalmasak az Ön személyének azonosítására.
Ezen adatok rögzítéséhez cookie-kat használunk. Tekintse meg a Cookie-szabályzat és -kezelés  című dokumentumot, ha további információkra van szüksége arról, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk őket a webhelyünkön, és hogyan kapcsolhat ki bizonyos cookie-kat.

Amikor Ön például létrehoz egy felhasználói fiókot, elküld egy online adatigénylést, információt kér tőlünk, feliratkozik egy hírlevélre vagy egy eseményre, előfordulhat, hogy elkérjük Öntől az alábbi adatok némelyikét vagy mindegyikét, az önkéntes alapon megadható egyéb információk mellett:
 • az Ön neve;
 • a fiók jelszava;
 • szerepkör;
 • a cég neve;
 • e-mail-cím;
 • postacím;
 • telefonszám és
 • a projekt neve.
Miután Ön létrehozta a felhasználói fiókját és bejelentkezett, vagy információkat továbbított nekünk a webhelyünkön keresztül, tudni fogjuk, hogy Ön ki, és Ön tudomásul veszi, hogy rendszereink (beleértve felhőalapú rendszereket is) rögzíthetik a webhelyünkön végzett tevékenységét és az Ön vagy cége adatait.

Mire használjuk az Ön személyes adatait? 
Ebben a táblázatban összefoglaljuk, milyen célokra lesznek felhasználva az Ön személyes adatai, valamint hogy ki használja az adatokat az egyes célokra:
 
Adatok felhasználásának célja: Adatkezelő:
A webhely adminisztrációs tevékenységei, például:
 • a jogszabályok vagy a webhelyszabályzatok megsértésének vizsgálatai;
 • a rendszereinkbe és hálózatainkba, vagy külső felek rendszereibe és hálózataiba történő esetleges illetéktelen behatolások vizsgálatai;
 • a webhely Ön által használható állapotban tartása és továbbfejlesztése;
 • az Ön felhasználói fiókjának biztosítása, ha szükséges; valamint
 • az Ön kapcsolattartási adatainak frissítése rendszereinkben.
 
Kingspan Group a www.kingspan.com használata esetén
 
A böngészés helyéül szolgáló országban illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozás
Válaszadás az Ön megkereséseire a következő témákban:
 
 • Álláslehetőségek
 • A Kingspanre vonatkozó kérdések
Kingspan
 
Válaszadás a média kérdéseire
 
 
Kingspan
 
Válaszadás az Ön kérdéseire:
 
 • A Kingspan egyik Kapcsolt vállalkozásának küldve
 • Online csevegésben küldve
 
A böngészés helyéül szolgáló országban illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozás
Cookie-k és egyéb nyomkövető eszközök elhelyezése a készüléken a hasznos vagy nélkülözhetetlen információk gyűjtése céljából (az itt)  elérhető Cookie-szabályzat és -kezelés dokumentumban leírtaknak megfelelően)
 
Kingspan
Kérdések feldolgozása és továbbítása az illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozásnak
 
 
A Kingspan Csoport csak addig jár el adatkezelőként, amíg ellenőrzi, hogy melyik Kapcsolt vállalkozásnak kell továbbítani a kérdést. A továbbítást követően már az illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozás lesz az adatkezelő.
 
A velünk kötött szolgáltatási szerződés betartása
 
Az illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozás
Marketingkommunikációs anyagok küldése, újracélzó marketingtevékenységek végzése, az Ön adatainak megosztása a Kapcsolt vállalkozásokkal és külső felekkel (ha Ön ebbe beleegyezett) marketingcélokból. Bővebb tájékoztatásért lásd alább a „Marketing” szakaszt.
 
Az illetékes Kingspan Kapcsolt vállalkozás, amelynek Ön a beleegyezését adta vagy amellyel kapcsolatban áll.
Egy jogi kötelezettség teljesítése Kingspan
 
Állásjelentkezések kezelése Kingspan
 
Tájékoztatás és kommunikáció a befektetők felé
 
Kingspan Csoport
 

A feldolgozás jogi alapjai

Az Ön személyes adatainak feldolgozása a következő jogi alapokon történhet:
 • Szükséges egy ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez;
 • Szükséges az Önnel kötött szerződésünkben foglaltak teljesítéséhez vagy az Ön által kért lépések teljesítéséhez a szerződés megkötése előtt;
 • Szükséges a törvényes érdekeink érvényesítéséhez. Például:
  • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing- és reklámtevékenységek, illetve üzleti tevékenységeink felelősségteljes és kereskedelmi szempontból indokolt végzéséhez; vagy
  • ha a Kingspan Csoport egy olyan megkeresést kap, amely valamelyik Kapcsolt vállalkozásunknak szól, akkor a Kingspan Csoportnak az az érdeke, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa, ennélfogva továbbküldi a megkeresést az illetékes Kapcsolt vállalkozásnak ahelyett, hogy Önt megkérné erre.
Nem dolgozzuk fel az Ön személyes adatait ilyen célokból abban az esetben, ha törvényes érdekeinket felülírják az Ön érdekei, jogai vagy jogosultságai; vagy
 • bizonyos körülmények között, ha Ön beleegyezett a személyes adatai feldolgozásába, például külső felek marketinganyagainak fogadása céljából, vagy a Kingspan Csoport vagy külső felek cookie-jainak használatára vonatkozóan.
Marketing


Szeretnénk információkat nyújtani Önnek a Kingspan termékeiről, szolgáltatásairól, valamint további, hozzánk kapcsolódó témákról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Ezeket az információkat postai úton, e-mailben, vagy telefonon biztosítjuk az Ön részére, ha ebbe beleegyezik.
Kifejezett belelegyezése esetén külső szervezeteken keresztül juttatjuk el Önhöz a Kingspan ajánlatait és marketinganyagait. Ennek érdekében vagy közvetlenül az említett szervezetek gyűjtik össze az Ön adatait, vagy mi bocsátjuk ezeket a rendelkezésükre. A külső szervezetek közé tartoznak különböző alvállalkozók, kereskedők, terjesztők, értékesítők, valamint egyéb, a Kingspanen kívül álló szolgáltatók.  Amennyiben partneri viszonyban működünk együtt külső szolgáltatókkal, mi döntjük el, hogy hogyan használjuk fel közösen az Ön személyes adatait, és mindkettőnk felelőssége a jogszabályok betartása. Ha kérdései vannak az adatai marketingcélú feldolgozásáról, kérjük, forduljon az illetékes Adatkezelőhöz. Külső szolgáltatóinkról és az általuk végzett marketingcélú adatfeldolgozásról bővebb információt a Cookie-szabályzatunkban talál.
Bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretne több marketinganyagot kapni tőlünk. Ha bármilyen marketinganyagot kapott bármely, a Kingspanhez köthető entitástól, és úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretne több ilyet kapni, akkor kérjük, használja a leiratkozáshoz az e-mailben található hivatkozást, vagy valamely más, a Kingspan által megadott kommunikációs csatornát. 
Vegye figyelembe, hogy minden egyes entitás egy önálló adatkezelő. Nincs közös, globális marketing-adatbázisunk, tehát a Kingspan Csoport nem tudja Önt központilag leiratkoztatni az összes Kingspan-vállalat marketinganyagairól.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait? 

A Kingspan Kapcsolt vállalkozásai megosztják az Ön személyes adatait a Kingspan Csoporttal, mivel a Kingspan Csoport üzemelteti a globális webhelyet.
Előfordulhat, hogy személyes adatait más, az Ön országában vagy egyéb országokban működő külső feleknek is kiadjuk, a hatályos jogszabályok betartása érdekében.  
Ha rendelkezünk az Ön kifejezett beleegyezésével, akkor előfordulhat, hogy továbbítjuk személyes adatait külső szervezeteknek (a Kingspanen kívüli vállalkozóknak, kereskedőknek, forgalmazóknak, értékesítőknek, médiaügynökségeknek és szolgáltatóknak), hogy azok kapcsolatba léphessenek Önnel a Kingspan-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos promócióik, szolgáltatásaik, eseményeik és egyéb tevékenységeik kapcsán, anélkül, hogy ehhez kérték volna az Ön közvetlen beleegyezését. Ilyen eset például az, ha egy szolgáltató cookie-kat helyez el az Ön készülékén, hogy személyre szabott információkat tudjon megjeleníteni Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.


Mivel globálisan működő szervezet vagyunk, előfordulhat, hogy az országokban, ahová az Ön személyes adatai kerülnek, illetve ahonnan azokhoz valaki hozzáfér, más adatvédelmi szabványok vannak érvényben, mint az Ön országában. Azonban bevezettünk több olyan védelmi és biztonsági mechanizmust, amelyek garantálják az Ön adatainak biztonságát és működésünk jogszerűségét.  Ha többet szeretne tudni az Ön adatainak védelmet szolgáló mechanizmusokról, kérjük, forduljon a Kingspan Csoporthoz vagy ahhoz a Kapcsolt vállalkozáshoz, amellyel általában kapcsolatban áll. Az adatkezelők és elérhetőségeik listáját itt találja.

Amennyiben a Kingspanen kívüli szervezetek nyújtanak szolgáltatásokat a megbízásunkból, vagy segítenek bennünket a szolgáltatások nyújtásában (pl. elküldenek Önnek egy tőlünk kért forrásanyagot, vagy segítenek reagálni egy, a webhely működésével kapcsolatos technikai jellegű megkeresésre), vagy szakmai tanácsadást nyújtanak nekünk, akkor előfordulhat, hogy megosztjuk az Ön személyes adatait ezekkel a szervezetekkel, akik kizárólag a vonatkozó szolgáltatás nyújtásához használják fel az adatokat. Azonban továbbra is fenntartjuk az Ön személyes adatainak kezelési jogát, és minden közbenjáró külső szolgáltató kötelezett az utasításainkat követve eljárni és kellőképpen gondoskodni a személyes adatok bizalmasságáról és biztonságáról.
Előfordulhat, hogy megosztjuk az Ön személyes adatait egy szolgáltatásunk egy vásárlójával vagy potenciális vásárlójával.

Előfordulhat, hogy kiadjuk az Ön személyes adatait külső felek, azok képviselői és szakmai tanácsadói részére, bizalmasan kezelve, abból a célból, hogy a külső felek „kellő gondosság” eljárásokhoz használják fel az adatokat bármely üzleti részlegünk indítványozott fúziója, felvásárlása, átszervezése vagy áthelyezése kapcsán, valamint az ilyen intézkedések lebonyolításában, előmozdításában, aláírásában vagy felügyeletében részt vevő személyek részére.
Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy ki kell adnunk az Ön személyes adatait a jogszabályok által előírt módon, mert egy bíróság, rendőrség vagy egyéb rendfenntartó szerv erre felszólított bennünket.

A személyes adatok megőrzése 

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükségünk van azokra a fentiekben leírt módokon történő felhasználás céljából vagy a jogszabályi előírások teljesítése érdekében.

Amennyiben személyes adatait az Ön jóváhagyásával dolgozzuk fel (pl. marketingcélból), az adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja a feldolgozásra vonatkozó jóváhagyását, vagy amíg a feldolgozás jogszabályok által előírt időkorlátja le nem jár.

Az Ön jogai, valamint az összegyűjtött adatok egy példányának igénylésére vagy az adatok módosítására, illetve a panasztételre vonatkozó lehetőségei

Ön lekérdezheti az Önnel kapcsolatban általunk, az adatvédelmi jogszabályok szerint megőrzött személyes adatokat. Ha az alább ismertetett jogai bármelyikével élni szeretne, forduljon közvetlenül az adatkezelőjéhez. Ennek részleteit lásd itt.
Ön megtagadhatja a személyes adatai feldolgozását, amennyiben van erre jogszerű indoklása, nincs jogszabályi kötelezettségünk a feldolgozásra, és amennyiben a megtagadásra vonatkozó jogot nem érvényteleníti kifejezett módon a feldolgozás jóváhagyásáról szóló dokumentum. A félreértések elkerülése érdekében: a marketingcélú feldolgozás mindig megtagadható.

Ha Ön úgy gondolja, hogy valamely, a Kingspan által Önről megőrzött adat helytelen, nem teljes vagy nem megfelelően lett feldolgozva, kérjük, keresse meg írásban a Kingspan Csoportot, hogy a csoport továbbíthassa a megkeresését az adatkezelő(k) felé. Megkeresheti közvetlenül az  adatkezelőjét  is, aki ekkor törli, elérhetetlenné teszi, helyreigazítja vagy frissíti az Ön adatait, vagy felhagy azok feldolgozásával, a jogszabályok által előírt feltételek betartása mellett.
Amennyiben az adatai feldolgozása az Ön beleegyezésével történik, a beleegyezését jogában áll bármikor visszavonni.


Amennyiben a személyes adatai feldolgozása az Ön beleegyezésével történik, vagy szükséges az Önnel kötött szerződésben foglaltak teljesítéséhez, Ön kérheti tőlünk, hogy bocsássuk az Ön vagy egy külső fél rendelkezésére az adatokat strukturált, széles körben használt, gépek által olvasható formátumban.

Ha a személyes adatainak az Ön halála utáni kezeléséről szeretne rendelkezni, értesítsen bennünket, és tiszteletben fogjuk tartani az iránymutatását.

Ha panaszt szeretne tenni egy jogszabály esetleges megsértésével kapcsolatban, küldje el panaszát írásban az érintett Kingspan-entitásnak az itt feltüntetett címre.  A panaszokra válaszolunk, és minden jogorvoslati lehetőséget az alkalmazandó jogban meghatározott feltételeknek megfelelően hajtunk végre. Ettől függetlenül bármikor tehet bejelentést az adatvédelmi hatóságoknál abban az országban, ahol az érintett Kingspan-entitás működik, vagy ahol Ön él.

Biztonság

A Kingspan kötelezettséget vállal az Ön adatainak biztonságban tartásáért. A jogosulatlan hozzáférések és adatközlések elkerülése érdekében különböző fizikai, elektronikai és felügyeleti eljárásokat vezettünk be, ha ezek szükségesek az általunk gyűjtött információk biztonságban tartásához.

Ha bármikor biztonsági incidensre gyanakszik, vagy konkrét tudomást szerez róla (pl. ellopják a webhelyen regisztrált fiókjához tartozó jelszavát, vagy gyanús megkeresést kap bármilyen, magát a Kingspan alkalmazottjának kiadó személytől vagy egy, magát a Kingspan Kapcsolt vállalkozásának kiadó hamis webhelytől), kérjük, haladéktalanul továbbítsa felénk a megkeresést vagy jelentse az esetet e-mailben az admin@kingspan.com címen, vagy postai úton a következő címen: Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82  XY31, Republic of Ireland.

Hivatkozás más webhelyekre

Webhelyünkön vagy marketingtárgyú e-mailjeinkben időnként előfordulnak hivatkozások olyan külső webhelyekre, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha továbblép a webhelyünkről vagy az e-mailünkből, onnantól nem vállalunk felelősséget az ilyen külső webhelyek tartalmáért, sem az e webhelyeken Ön által megadott személyes adatai biztonságáért vagy védelméért. Mindig járjon el körültekintően, és olvassa át a szóban forgó webhelyek adatvédelmi nyilatkozatát vagy szabályzatát.