Voditelji obrade podataka

Kingspan grupa i sve Kingspan podružnice su posebni, nezavisni voditelji obrade podataka i kada obrađuju vaše lične podatke, oni će to uraditi na posebnoj, nezavisnoj osnovi i za njihove lične svrhe te će svaka od njih biti pojedinačno odgovorna za poštovanje obaveza voditelja obrade prema važećim zakonima o zaštiti podataka. 

Ako želite da sprovedete bilo koje vaše pravo kao ispitanik, kako je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti, kontaktirajte vašeg relevantnog voditelja obrade podataka koji je naveden u nastavku.  

Kingspan Holdings (Irska) Limited, 
Dublin Road, 
Kingscourt, 
Co. Cavan, 
A82 XY31, 
Republika Irska.  
+353 (0)42 969 8000 
admin@kingspan.com 

Kingspan d.o.o. 
Gorjanovićeva 22, Zagreb 10000 Croatia
tel.: +385 (1) 464 80 51,
fax: +385 (1) 464 80 52
e-mail: info@kingspan.hr
www.kingspan.hr