Uslovi i odredbe za upotrebu veb lokacije

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 23/06/2020.  Uvek kada se Uslovi i odredbe promene na materijalan način, dobićete obaveštenje. 

Dobro došli na našu veb lokaciju. Ako nastavite da pretražujete i koristite ovu veb lokaciju, pristajete da poštujete sledeće obavezujuće uslove i odredbe za upotrebu, koji zajedno sa našim Obaveštenjem o privatnosti za veb lokaciju regulišu odnos Kingspan kompanije sa vama u vezi sa ovom veb lokacijom. Ako ne prihvatate bilo koji deo ovih uslova i odredbi, molimo vas da ne koristite našu veb lokaciju. 

Termin „Kingspan“ ili „naš“ ili „mi“ odnosi se na vlasnika veb lokacije, čija je registrovana kancelarija Kingspan Holdings (Irska) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska, kao i njegove podružnice. Kliknite ovde da pristupite listi tih kompanija.  Termin „vi“ odnosi se na korisnika ili posetioca naše veb lokacije. Svaki Kingspan entitet obrađuje lične podatke za sopstvene svrhe. Za više informacija u vezi toga kako obrađujemo vaše podatke kliknite ovde.  

Upotreba ove veb lokacije podleže sledećim uslovima upotrebe: 

  • Sadržaj stranica ove veb lokacije služi vam samo za opšte informacije i upotrebu. Podleže promeni bez obaveštenja. 

  • Niti mi niti bilo koja nezavisna strana ne pružaju nikakvu garanciju ili jamstvo u vezi tačnosti, pravovremenosti, performanse, potpunosti ili pogodnosti informacija i materijala koji se nalaze ili su ponuđeni na ovoj veb lokaciji za bilo koju određenu svrhu. Vi prihvatate da takve informacije i materijali mogu da sadrže netačnosti ili greške, a mi se izričito odričemo odgovornosti za bilo kakve netačnosti ili greške u punom obimu koji je dozvoljen zakonom. 

  • Sve informacije ili materijale na ovoj veb lokaciji koristite na vlastiti rizik i mi za to nismo odgovorni. Vi ste u potpunosti odgovorni da obezbedite da bilo koji proizvod, usluge ili informacije dostupne putem ove veb lokacije ispunjavaju vaše specifične zahteve. 

  • Ova veb lokacija sadrži materijale koje mi posedujemo ili ih licenciramo. Ovaj materijal obuhvata, ali nije ograničen na dizajn, format, izgled, pojavu i grafiku. Zabranjena je reprodukcija osim u skladu sa obaveštenjem o autorskim pravima, što čini deo ovih uslova i odredbi. 

  • Neovlašćena upotreba ove veb lokacije može da dovede do tužbi za oštećenja i/ili da bude krivični prekršaj. 

  • Zabranjeno je da korisnici objavljuju ili pružaju nezakonit sadržaj na veb lokaciji ili za nju. 

  • S vremena na vreme, ova veb lokacija takođe može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama. Ove veze su omogućene kako bi se vam se olakšalo i kako bi vam se pružile dodatne informacije. One ne znače da mi garantujemo za veb lokaciju(e). Mi nismo odgovorni za sadržaj povezane veb lokacije(a). 

  • Ako želite da uložite žalbu u vezi sa radom ili upotrebom ove veb lokacije, tražimo da nam pošaljete svoju žalbu u pisanom obliku za Kingspan kompaniju o kojoj je reč na adresu koja je ovde prikazana. Odgovorićemo na žalbe i primeniti sve lekove prema uslovima koji su dati u skladu sa zakonom.   

  • Vaša upotreba ove veb lokacije i bilo kakav spor koji proističe iz upotrebe veb lokacije podleže zakonima Irske, a vi se slažete da sudovi Irske imaju isključivu nadležnost u bilo kakvom sporu. 

 

Sadržaj stranice www.kingspan.com je autorsko pravo kompanije © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.