Obaveštenje o privatnosti za veb lokaciju 

Sažetak 

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 23/06/2020.  Uvek kada se ovo obaveštenje promeni na materijalan način, dostavićemo sažetak glavnih izmena na našoj veb lokaciji. 
 
Ovo obaveštenje o privatnosti se prenosi svim korisnicima mreže, uključujući korisnike koji su takođe kupci, kandidati za posao i investitori. Pročitajte pažljivo ovo obaveštenje o privatnosti jer se u njemu navodi kako koristimo vaše lične informacije.  

Ko smo „mi“ („Kingspan“, „nas“ ili „naši“)?  

Mi smo Kingspan Holdings (Irska) Limited („Kingspan grupa“) i naše podružnice (svaka od njih se navodi kao „Kingspan podružnica“). 

Imamo globalnu veb lokaciju koju poseduje Kingspan grupa i lokalne veb lokacije za svaku zemlju u kojoj radi naša Kingspan podružnica. Svaka lokalna veb lokacija je u vlasništvu određene podružnice koja radi u toj zemlji.  

Kada koristimo našu globalnu veb lokaciju, www.kingspan.com, Kingspan grupa deluje kao voditelj obrade vaših ličnih podataka koji se sakupljaju ili dobijaju putem veb lokacije. Kada koristite lokalnu veb lokaciju Kingspan podružnice, vaše lične podatke će nezavisno sakupljati podružnica(e) koja poseduje lokalnu lokaciju u toj zemlji. 

Kingspan grupa i svaka Kingspan podružnica su zasebni, nezavisni voditelji obrade podataka i kada obrađuju vaše lične podatke oni će to uraditi na posebnoj, nezavisnoj osnovi i za sopstvene svrhe. Svaku svrhu ćemo objasniti u ovom obaveštenju o privatnosti. To znači da je svaki voditelj obrade podataka zasebno odgovoran za poštovanje obaveza koje voditelj obrade ima prema važećem zakonu o zaštiti podataka. 

Kliknite ovde da pristupite listi svakog Kingspan voditelja obrade podatakai njihovim podacima za kontakt.   

Ako želite da sprovedete bilo koje pravo kao ispitanik (koja su navedena u nastavku ovog obaveštenja o privatnosti), kontaktirajte relevantnu Kingspan podružnicu koja se nalazi u vašoj zemlji ili, ako vam je to lakše, kontaktirajte Kingspan grupu koja će vam proslediti uputstva kako biste poslali zahtev određenom voditelju obrade podataka. 

Koristimo vaše lične podatke u marketinške svrhe. Da biste saznali više o tome kako koristimo vaše informacije za marketinške svrhe, pogledajte odeljak „Marketing“ koji se javlja kasnije u ovom obaveštenju.  

Ako je neophodno ili ako na to pristanete, mi ćemo podeliti vaše lične podatke sa drugim Kingspan entitetima i nezavisnim stranama. Da biste saznali više o tome kako delimo vaše lične podatke, pogledajte „Sa kim delimo vaše podatke?“ koji se javlja kasnije u ovom obaveštenju.  

Važno je da nam dostavite samo vaše lične podatke i obezbedite da su lične podaci koje pružate tačni i ažurirani. Imajte na umu da ste odgovorni za sve netačne ili lažne informacije ili informacije nezavisne strane koje nam dostavljate. 

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi ovog obaveštenja o privatnosti, kontaktirajte vašeg relevantnog voditelja obrade

Naši Uslovi i odredbe za upotrebu veb lokacije objašnjavaju uslove po kojima vam je dozvoljeno da koristite našu veb lokaciju, www.kingspan.com, koja pruža pristup našim proizvodima i uslugama, kao i puno drugih korisnih informacija. 

O nama 
 

Kingspan grupa je globalni lider za tehnologiju izolacije i građevine visoke performanse. Svaki od Kingspan entiteta obrađuje vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka u zemljama u kojima radi. 

Imamo globalnu veb lokaciju koju poseduje Kingspan grupa i lokalne veb lokacije za svaku zemlju u kojoj radi naša Kingspan podružnica. Svaka od njih je u vlasništvu određene podružnice koja radi u toj zemlji.  

Vaš voditelj obrade podataka će biti drugačiji Kingspan entitet u zavisnosti od toga ko ste vi i svrhe za koju se obrađuju vaši podaci.  

Kada koristimo našu globalnu veb lokaciju, www.kingspan.com, Kingspan grupa deluje kao voditelj obrade vaših ličnih podataka koji se sakupljaju ili dobijaju putem veb lokacije. Kada koristite lokalnu veb lokaciju Kingspan podružnice, vaše lične podatke će nezavisno sakupljati podružnica(e) koja poseduje taj deo lokalne lokacije u toj zemlji. 

Budući da su Kingspan grupa i svaka Kingspan podružnica zasebni, nezavisni voditelji obrade podataka, oni će obrađivati vaše lične podatke na posebnoj, nezavisnoj osnovi i za sopstvene svrhe. Ovo je detaljnije objašnjeno u nastavku, u odeljcima „Koje informacije sakupljamo“ i „Šta radimo sa vašim ličnim informacijama“. 

Kliknite ovde da biste pristupili listi svakog

Kingspan voditelja obrade podataka i njihovim podacima za kontakt. 
 

S vremena na vreme možemo da promenimo ovo obaveštenje o privatnosti tako što ćemo ažurirati stranicu. Preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste zadovoljni izmenama. Međutim, ako ove izmene imaju materijalni uticaj na način na koji obrađujemo vaše lične podatke, dostavićemo sažetak glavnih izmena na našoj veb lokaciji. 

Korisne reči 

„Lične informacije/lični podaci/vaše informacije/vaši podaci“ su informacije koje se odnose na identifikovanog pojedinca ili pojedinca koji se može identifikovati. U to spadaju informacije kao što su brojevi telefona, imena, adrese, adrese e-pošte, fotografije, glasovni snimci.  Takođe, obuhvataju izraze mišljenja i naznake o namerama u vezi ispitanika (i njihovih ličnih izraza mišljenja/namera). Takođe će pokriti informacije koje same po sebi ne identifikuju nekoga, ali koje bi ga identifikovale ako se sastave sa drugim informacijama koje imamo ili ćemo ih verovatno imati u budućnosti;  

„Kingspan grupa“ znači Kingspan Holdings (Irska) Limited; 

„Kingspan podružnica(e)“ znači svaka podružnica kompanije Kingspan Holdings (Irska) Limited; 

„Kingspan/mi/nas/naši“ znači Kingspan i Kingspan podružnice koje obrađuju vaše lične podatke. Imajte na umu da to ne podrazumeva sve Kingspan podružnice jer neće sve one obrađivati vaše lične podatke; 

„Vi/Vaš“ podrazumeva bilo kojeg korisnika veb lokacije. To može da obuhvati korisnike koji su kupci, potencijalni kupci, investitori, potencijalni investitori ili kandidati za posao.  

 
Koje informacije sakupljamo? 

Kada koristite ovu veb lokaciju i pod uslovom da je vaš pristanak za upotrebu kolačića relevantan, mi ćemo zabeležiti: 

 • oblasti veb lokacija koje posećujete; 

 • vaše željene postavke za jezik; 

 • kampanju/URL sa koje ste došli na veb lokaciju; 

 • vašu aktivnost na veb lokaciji, kao što su pregledani proizvodi, resursi koje ste preuzeli i informacije koje nam dostavljate, uključujući transkripte bilo kakve komunikacije sa vama putem ćaskanja na internetu; 

 • informacije u vezi vašeg računara, kao što su koji pregledač koristite, vašu lokaciju mreže i tip veze koji koristite (npr. širokopojasnu mrežu, ADSL itd.) i vašu IP adresu; i 

 • tehničke ili druge informacije koje vas ne identifikuju lično. 

Ovo radimo pomoću kolačića. Više informacija o tome šta je kolačić, kako ih koristimo na našoj veb lokaciji i kako možete da deaktivirate određene kolačiće potražite u našem dokumentu Politika i kontrola za kolačiće
 
Kada vi, između ostalih aktivnosti, postavite korisnički nalog, prosledite upit putem interneta, tražite informacije od nas, registrujete se za novinsku brošuru ili registrujete za događaj, možemo da zatražimo neke ili sve sledeće informacije osim tih dodatnih informacija za koje dobrovoljno smatrate da su prikladne: 

 • vaše ime; 

 • lozinka naloga; 

 • uloga; 

 • ime kompanije; 

 • adresa e-pošte; 

 • poštanska adresa; 

 • broj telefona; i 

 • ime projekta.  

Kada kreirate korisnički nalog i kada se prijavite na njega ili prosledite informacije putem naše veb lokacije, znaćemo ko ste i vi prihvatate da vaše aktivnosti na ovoj veb lokaciji i informacije u vezi vas i/ili vaše kompanije mogu da se beleže na našim sistemima, a to obuhvata sisteme na bazi oblaka. 
 
Neke obavezne informacije su neophodne i to ćete videti naznačeno zvezdicom (*), ali druge informacije su izborne. Sve dodatne informacije će nam pomoći da odgovorimo na vaš upit. Ako ne dostavite obavezne informacije, možemo da odbijemo da pristupimo zahtevu za koji se ove informacije traže. 

Ako ste jedan od korisnika naše veb lokacije koji prosleđuje informacije putem naše veb lokacije, mi ćemo obraditi informacije o vama koje su označene u stavkama iznad.  

Šta radimo sa informacijama koje sakupljamo?  

U ovoj tabeli smo napravili kratak prikaz svrha za koje koristimo vaše lične podatke i ko koristi vaše podatke za svaku svrhu:  

 

Vaše informacije koristimo da: 

Vaš voditelj obrade podataka je: 

Upravljamo veb lokacijom, kako bismo mogli da:  

 • istražimo kršenja zakona ili politike veb lokacije;  

 • istražimo potencijalne prekršaje naših sistema i mreža, ili sistema i mreža nezavisnih strana; 

 • pružimo i razvijemo veb lokaciju;  

 • pružimo korisnički nalog ako je potrebno; i  

 • ažuriramo podatke o kontaktu na našim sistemima.  

 

Kingspan grupa kada koristite www.kingspan.com  

 

Relevantna Kingspan podružnica u zemlji u kojoj vršite pretragu  

Odgovorimo na vaše upite u vezi: 

 

 • Prilika za regrutaciju 

 • Svih upita koji se odnose na Kingspan 

Kingspan 

 

Odgovorimo na upite medija 

 

 

Kingspan  

 

Odgovorimo na vaše upite: 

 

 • Upućene Kingspan podružnici  

 • Poslate putem ćaskanja na internetu 

 

Relevantna Kingspan podružnica u zemlji u kojoj vršite pretragu 

Postavimo kolačiće i ostale alate za praćenje na vaš uređaj kako bi se sakupile korisne i izuzetno neophodne informacije (kao što je objašnjeno u našem dokumentu Politika i kontrola za kolačiće koji je dostupan ovde

 

Kingspan 

Rešavamo vaše upite i šaljemo ih relevantnoj Kingspan podružnici 

 

 

Kingspan grupa je voditelj obrade podataka jedino u svrhe provere kojoj podružnici želite da pošaljete upit, a relevantna Kingspan podružnica će biti vaš voditelj obrade podataka prilikom prijema upita. 

 

Poštujemo ugovor o usluzi koji ste potpisali nama 

 

Relevantna Kingspan podružnica 

Šaljemo marketinška obaveštenja, sprovedimo aktivnosti ciljanog marketinga, da podelimo informacije sa drugim podružnicama ili nezavisnim stranama (ako na to pristanete) za marketinške svrhe. Za više informacija pogledajte odeljak „Marketing“ u nastavku. 

 

Relevantna Kingspan podružnica kojoj dajte pristanak ili sa kojom radite. 

Bismo poštovali pravne obaveze 

Kingspan  

 

Da bismo upravljali prijavama za posao 

Kingspan  

 

Da bismo pružali informacije i komunicirali sa investitorima 

 

Kingspan grupa 

  
 
 Pravni osnov za obradu 

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je: 

 • Neophodan za usaglašenost sa pravnim ili regulatornim obavezama koje se odnose na nas;  

 • Neophodan za sprovođenje ugovora sa vama ili kako bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre potpisivanja ugovora sa vama;  

 • Neophodan u svrhe naših legitimnih interesa. Na primer: 

 • za marketing i promociju naših proizvoda i usluga i sprovođenje našeg poslovanja na odgovoran i komercijalno razuman način; ili 

 • kada Kingspan grupa dobije zahtev koji je namenjen za slanje jednoj od naših podružnica, interes Kingspan grupe je da vam pruži najbolju moguću uslugu, pa će poslati upit relevantnoj podružnici za vas umesto da od vas traži da ga šaljete ponovo. 

Nećemo obrađivati vaše lične podatke u ove svrhe ako takve legitimne interese nadjačavaju vaši sopstveni interesi, prava i slobode; ili 

 • u ograničenim okolnostima, dajete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podataka, na primer, za dobijanje marketinških obaveštenja od nezavisnih strana ili pristanak na upotrebu kolačića Kingspan grupe ili nezavisne strane.  

Marketing 
 

Želeli bismo da vam pružimo informacije o proizvodima i uslugama kompanije Kingspan, kao i druge informacije kompanije Kingspan, za koje mislimo da će vas interesovati. Takve informacije možemo da vam pošaljemo poštom, e-poštom i/ili putem telefona ako pristanete na to. 

Uz vaš izričit pristanak, koristićemo eksterne organizacije da vam pošaljemo ponude i marketinške komunikacije kompanije Kingspan. Da to uradimo, oni će direktno prikupljati od vas informacije ili ćemo im mi pružiti vaše lične informacije. Ove eksterne organizacije obuhvataju ugovarače, trgovce, distributere, prodavce i druge pružaoce usluga koji nisu deo kompanije Kingspan.  Kada radimo u partnerstvu sa eksternim pružaocima usluga, odlučujemo kako zajedno da koristimo vaše lične informacije i zajednički smo odgovorni da poštujemo zakone. Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi obrade vaših podataka za marketinške svrhe, kontaktirajte određenog voditelja obrade podataka. Za više informacija o našim eksternim pružaocima usluga i njihovoj upotrebi ličnih podataka za marketinške svrhe, pogledajte našu Politiku za kolačiće.  

Možete da odbijete saglasnost da primate marketinška obaveštenja u bilo koje vreme. Ako ste dobijali marketinška obaveštenja od bilo kog entiteta kompanije Kingspan i odlučili da više ne želite da ih dobijate, kliknete vezu za otkazivanje pretplate u e-poruci ili na neki drugi način koji vam možemo saopštiti.  

Pošto je svaki entitet nezavisni voditelj obrade podataka, mi kao grupa ne upravljamo globalnom marketinškom bazom podataka, a to znači da Kingspan grupa ne može da poništi slanje marketinških obaveštenja svih centralnih Kingspan kompanija. 
 
Sa kim delimo vaše informacije?  

Kingspan podružnica deli vaše lične informacije sa Kingspan grupom jer Kingspan grupa upravlja globalnom veb lokacijom. 

Možemo da objavimo vaše lične informacije nezavisnim stranama koje se nalaze u vašoj zemlji i u drugim zemljama, uz dužnu usaglašenost sa važećim zakonima.    

Ako dobijemo vaš izričit pristanak, možemo da dostavimo vaše lične informacije eksternim organizacijama (tj. ugovaračima, trgovcima, distributerima, prodavcima, medijskim agencijama i pružaocima usluga koji nisu deo kompanije Kingspan) kako bi mogli da vas kontaktiraju u vezi njihovih promocija, usluga, događaja i drugih aktivnosti u vezi sa Kingspan proizvodima i uslugama bez dobijanja vašeg pristanka. Primer za ovo je pružalac usluge koji postavlja kolačiće na vašem uređaju kako bi se personalizovale informacije o našim proizvodima i uslugama za vas.  
 

Pošto smo mi globalni entitet, zemlje kojima se šalju/u kojima se pristupa vašim ličnim podacima možda imaju drugačiji standard za zaštitu podataka od zemlje u kojoj se nalazite. Međutim, postavili smo zaštite i adekvatne mere bezbednosti kako bismo obezbedili da su vaše informacije adekvatno zaštićene i poštujemo zakon.  Ako želite da znate više o zaštiti koju smo postavili kako bismo održali vaše informacije bezbednim, kontaktirajte Kingspan grupu ili podružnicu sa kojom uobičajeno radite. Lista voditelja obrade podataka i njihovi podaci za kontakt se nalaze ovde.  
 
Kada vam organizacije van kompanije Kingspan pružaju usluge u naše ime ili nam pomažu da vam pružimo usluge (npr. slanje delova literature koju ste tražili od nas ili nam pomažu da odgovorimo na vaš zahtev u vezi tehničkog rada veb lokacije) ili nam pružaju stručan savet, možemo da podelimo vaše lične informacije sa tim organizacijama koje će koristiti te informacije smo za pružanje odgovarajuće usluge. Međutim, zadržaćemo kontrolu nad vašim ličnim informacijama i svaki pružalac usluge nezavisne strane koga koristimo mora da deluje u skladu sa našim uputstvima i da zaštiti poverljivost i bezbednost ličnih informacija na odgovarajući način.  

Možemo da podelimo vaše lične informacije sa kupcem ili potencijalnim kupcem našeg poslovanja. 
 
Možemo da objavimo vaše lične informacije nezavisnim stranama, njihovim agentima i stručnim savetnicima, pod uslovom na obavezu o poverljivosti, za svrhe sprovođenja mere opreza od nezavisnih strana u vezi sa bilo kojim predloženim spajanjem, akvizicijom, reorganizacijom ili transferom bilo kog dela našeg poslovanja i bilo kojoj osobi koja predlaže da učestvuje u aranžmanu, ili promoviše ili potpisuje se ili upravlja bilo kojim takvim aranžmanom. 

U nekim okolnostima, možda ćemo morati da objavimo vaše lične informacije zakonski jer sud ili policija ili druga agencija za sprovođenje zakona to traže od nas. 
 
Čuvanje informacija  

Zadržavamo vaše lične informacije samo onoliko dugo koliko je neophodno da koristimo vaše lične informacije prema opisu iznad ili da poštujemo vaše pravne obaveze. 
 
Ukoliko se vaše lične informacije obrađuju uz vaš pristanak (npr. za marketinške svrhe), takve lične informacije se zadržavaju dok ne povučete pristanak za takvu obradu ili dok se ne dostigne vremensko ograničenje koje je zakonski određeno. 
 
Vaša prava, kako da dobijete primerke informacija ili da izmenite informacije koje smo sakupili i kako da uložite žalbu 
 
Možete da zatražite podatke o ličnim informacijama koje posedujemo u vezi vas prema zakonima o zaštiti podataka. Ako želite da sprovedete bilo koje pravo koje je navedeno u nastavku, kontaktirajte direktno vašeg voditelja obrade podataka, čije detalje možete pronaći ovde.   

Možete da se protivite obradi vaših ličnih podataka kada za to postoje pravni osnovi, ako ne postoji pravna obaveza da sprovedemo ovu obradu i pod uslovom da ovo pravo na protivljenje nije izuzeto bilo kojom izričitom stavkom u dokumentu kojim se daje ovlašćenje na obradu. Kako bi se izbegle nedoumice, uvek možete da se protivite obradi za marketinške svrhe. 
 
Ako mislite da je bilo koja informacija koju poseduje kompanija Kingspan u vezi vas netačna, nepotpuna ili se ne obrađuje pravilno, pišite Kingspan grupi i ona će proslediti vaš zahtev voditelj(ima) obrade podataka ili možete da kontaktirate vašeg voditelja obrade podataka direktno i on/oni će obrisati, blokirati, ispraviti, ažurirati ili obustaviti obradu svih informacija u skladu sa uslovima koje propisuje zakon.  

Kada su informacije za obradu zasnovane na vašem pristanku, imate pravo da povučete taj pristanak u bilo koje vreme. 
 

Kada se naša obrada vaših ličnih podataka zasniva na tome da ste dali svoj pristanak ili je to neophodno za sprovođenje ugovora sa vama, možete da tražite od nas da dostavimo vama ili trećoj strani primerak vaših ličnih podataka na strukturisan način koji obično koriste mašine u čitljivom formatu. 
 
Ako želite da date uputstvo kako da rukujemo vašim ličnim podacima nakon vaše smrti, pošaljite nam uputstvo i mi ćemo ga poštovati. 
 
Ako želite da uložite žalbu u vezi navodnog kršenja prava, od vas tražimo da pošaljete tu žalbu u pisanom obliku Kingspan entitetu o kome je reč na adresu priloženu ovde.  Odgovorićemo na žalbe i primeniti sve lekove prema uslovima koji su dati u skladu sa zakonom. Zasebno možete da uložite žalbu u bilo koje vreme telu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazi Kingspan entitet o kome je reč ili zemlji u kojoj živite.  
 
Bezbednost 

Kingspan je posvećen tome da obezbedi da vaše informacije budu bezbedne. Kako bi se sprečio neovlašćen pristup ili objavljivanje, postavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure gde to je potrebno kako bi se zaštitile i obezbedile informacije koje sakupljamo. 
 
Ako u bilo koje vreme posumnjate ili postanete svesni da postoji bezbednosni incident (npr. vaša lozinka za pristup vašem registrovanom nalogu na ovoj veb lokaciji je ukradena ili ste dobili sumnjivo obaveštenje od nekoga ko sebe predstavlja kao zaposleni u kompaniji Kingspan ili od lažne veb lokacije koja tvrdi da je podružnica kompanije Kingspan), prosledite to obaveštenje nama ili prijavite incident putem e-pošte na adresu admin@kingspan.com ili u pisanom obliku na adresu Kingspan Holdings (Irska) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska što je pre moguće. 
 
Povezivanje sa drugim veb lokacijama 

Naša veb lokacija ili marketinške poruke e-pošte ponekad sadrže veze ka drugim veb lokacijama nezavisne strane koje nisu pod našom kontrolom. Kada napustite našu veb lokaciju/marketinšku poruku e-pošte, ne možemo da budemo odgovorni za sadržaj veb lokacija ovih nezavisnih strana ili za zaštitu i privatnost bilo kojih informacija koje pružate tim veb lokacijama. Potrebno je da budete obazrivi i da pogledate politiku/obaveštenje o privatnosti koje se odnosi na veb lokaciju o kojoj je reč.